Stiri: Social

Veniturile si cheltuielile populatiei

Românii trăiesc de pe o zi pe alta. Evoluţia veniturilor și cheltuielilor populației

05.10.2018

Veniturile şi cheltuielile populaţiei: În al doilea trimestru din 2018, veniturile medii ale românilor au fost de 4.151 lei, în timp ce cheltuielile lunare au ajuns la 3.558 lei, conform datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). Astfel, veniturile totale medii lunare au reprezentat, în termeni nominali, 4.151 lei pe gospodărie şi 1.589 lei pe persoană. Cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în perioada analizată, în medie, de 3.558 lei lunar pe gospodărie (1.362 lei pe persoană) şi au reprezentat 85,7% din nivelul veniturilor totale.

Datele INS mai arată că veniturile medii băneşti au fost de 3.843 lei lunar pe gospodărie (1.471 lei pe persoană). În acelaşi timp, veniturile în natură au fost de 307 lei lunar pe gospodărie (118 lei pe persoană).

Salariile reprezintă cea mai importantă sursă de venituri. Mai exact, este vorba de 67,5% din veniturile totale ale gospodăriilor din România.

Veniturile şi cheltuielile populaţiei. La formarea acestora au contribuit şi:

  1. veniturile din prestaţii sociale (18,4%)
  2. veniturile din agricultură (2,2%)
  3. veniturile din activităţi neagricole independente (2,2%)
  4. venituri din proprietate şi vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei (1,1%)
  5. veniturile în natură (7,4%)
  6. contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6,2%).

Pe de altă parte, INS arată că veniturile totale medii lunare au fost 4.151 lei pe gospodărie. Pe persoană, nivelul a fost de 1.589 lei.

Cheltuielile totale au reprezentat 85,7% din nivelul veniturilor totale.

Veniturile şi cheltuielile populaţiei. Principalele destinaţii ale cheltuielilor au fost:

– consumul de bunuri alimentare şi nealimentare

– servicii şi transferuri către administraţia publică şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor

– acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei

– cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei

Din totalul cheltuielilor românilor, cele de consum au reprezentat 61,4%, impozitele şi contribuţiile 32,3%, alte cheltuieli 3,2%, în timp ce cheltuielile pentru producţie au reprezentat 2,5%.

Cheltuielile pentru investiţii au o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,6%).

Citeşte şi Când va trimite ANAF deciziile de impunere pentru 2018?