Constructii

ZEUS, soluții inovative în construcții

01.08.2016

Compania a primit oferte de dezvoltare a afacerii de la societăți de profil din străinătate. Compania ZEUS SA a fost fondată în anul 1994, având ca scop oferirea de soluții inovative în domeniul construcțiilor – domeniul său de activitate. În prezent, societatea execută lucrări de construcții, dispunând de utilaje și de orice mijloace circulante, necesare realizării obiectivelor.

„Implicarea în proiecte de complexitate ridicată a făcut ca societatea noastră să obțină în mod progresiv standarde de calitate certificate de Uniunea Europeană, iar lucrările executate au adus în portofoliul societății clienți cu un potențial din ce în ce mai mare de investiție”, declară directorul societății.

Lucrări de construcție executate cu produse de calitate

ZEUS execută lucrări de construcții industriale, civile și agricole, instalații alimentare cu apă și canalizare, alimentare cu gaze industriale, stații de epurare, consolidări drumuri, poduri, estacade, restaurări monumente istorice.

Materialele utilizate de companie în edificarea construcțiilor sunt achiziționate de la cei mai mari producători, pentru care sunt asigurate certificate de calitate și garanție, dar și conformitatea cu normele legale în vigoare.

„Calitatea primează în economia lucrării, de aceea facem evaluarea permanentă a lucrărilor executate în vederea aplicării de acțiuni corective”, menționează directorul societății.

Însă, în ultima perioadă, sectorul construcțiilor din România se confruntă cu câteva probleme care afectează evoluția acestuia. Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă constructorii români este lipsa de personal calificat, deficit înregistrat la nivelul întregii țări, în ultimii ani, din cauza migrației acestuia către statele europene mult mai dezvoltate decât România în acest domeniu.

Întreg sectorul de construcții din România se confruntă cu o serie de probleme, precum lipsa personalului calificat, lipsa acută de lichidități și stoparea creditării.

O altă problemă a întregului sector de construcții este lipsa acută de lichidități. Societățile de profil angajează lucrări cu plata la executarea pe faze determinante, beneficiarii, de regulă, întârziind plata. Astfel, de cele mai multe ori, un procent considerabil din contract în prima fază este suportat de constructor, după care, plățile o dată aprobate, se achită cu întârziere destul de mare.

În plus, construcțiile din mediul privat au înregistrat o scădere semnificativă datorată în mare parte stopării creditării – băncile având o politică mai restrictivă în anul 2015 în ceea ce privește finanțarea proiectelor imobiliare. Acest motiv a determinat o stagnare și chiar o reducere a interesului antreprenorial în segmentul privat.

Valorile companiei

„Aprioric, de-a lungul anilor, am constatat că reușita are ca fundament valori pe care societatea trebuie să le administreze cu o deosebită responsabilitate, pentru a asigura un succes garantat, chiar și în condiții de criză economică”, susține directorul executiv al companiei.

Astfel, valorile în baza cărora ZEUS își desfășoară activitatea sunt: clienții, calitatea, profesionalismul, pro-activitatea, dar și respectarea angajamentelor în proiectele semnate și asumarea responsabilității pentru finalizarea lucrărilor la o calitate superioară.

ZEUS își desfășoară activitatea pe baza următoarelor valori: clienții, calitatea, profesionalismul, pro-activitatea, respectarea angajamentelor, asumarea responsabilității.

Pentru companie este foarte important ca partenerii și clienții săi să își găsească confortul în colaborările pe care le au, fiind siguri că beneficiază de cele mai bune și sustenabile soluții. Conducerea companiei a urmărit astfel, prin proiectele desfășurate, să aducă un plus de valoare urbei, păstrând arhitectura zonei.

De asemenea, calitatea este asigurată prin respectarea normelor din domeniul construcțiilor, recomandând clienților folosirea materialelor de calitate și tehnologii noi în funcție de natura construcției, conducând astfel la eficientizarea costului final.

Responsabilitatea și eficiența cu care tratează derularea contractelor demonstrează profesionalismul companiei.

ZEUS are abilitatea de a analiza piața de profil periodic, în funcție de rezultate, aplicând cele mai bune metode de execuție. Are totodată determinarea de a crea contextul favorabil și de a acționa în dezvoltarea unui proiect ca o adevărată echipă, fiind o companie pro-activă.

„În calitate de angajator, dispunem de personal tehnic specializat, acoperind întreg domeniul de activitate”

Compania organizează sesiuni de instruire periodică cu personal calificat pentru cei 336 de angajați, care participă la conferințe și cursuri de pregătire profesională, în urma cărora obțin atestate și diplome de specializare.

De asemenea, ZEUS accesează diverse programe și aplică măsuri dintre cele mai eficiente pentru obținerea calificărilor ISO în domeniu, realizează audituri periodice pentru confirmarea implementării conceptului de calitate, în așa fel încât să satisfacă în permanență cerințele beneficiarilor.

Oferte pentru noi proiecte

Majoritatea lucrărilor pe care compania s-a angajat să le realizeze au fost contractate prin procedura licitației publice, instituțiile bugetare fiind cele care dezvoltă cele mai mari proiecte din domeniu.

Dintre lucrările pe care ZEUS la are în execuție în acest moment menționăm construirea a 11 blocuri într-un Proiect licitat la ANL; colaborări permanente cu Automobile Dacia Mioveni, pentru extinderea capacității de producție și a liniilor tehnologice; Lucrări de construcții la Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu. În plus, societatea a avut o contribuție semnificativă la realizarea proiectului Renault Tehnologie Roumanie – Centru tehnic Titu RTR și a participat la proiectele de modernizare ale Piteștiului precum: parcul Lunca Argeșului și amenajările din centrul orașului; Executarea lucrării Proiect-Urban – reabilitarea infrastructurii urbane a Municipiului Pitești, precum și alimentarea cu apă și canalizare în comunele argeșene și în cele din județele limitrofe, realizare și modernizare cămine, școli, grădinițe, construcții poduri.

Astfel, în prezent, compania lucrează la capacitate maximă, lucrările angajate fiind în stadiu avansat de finalizare. În relațiile cu partenerii s-a câștigat un renume de bun executant, oferind soluții la cheie, având departamente de proiectare, ofertare și execuție pe specializări ca: instalații electrice și automatizări (inclusiv 20 KV) instalații sanitare, termice, ventilație și climatizare, instalații de gaze, centrale termice, poduri rutiere, drumuri, construcții industriale și civile. Valoarea acestor lucrări este asigurată prin implementarea cu succes a sistemelor de management certificate (ISO 9001; ISO 14001; ISO 18001, ISO 8000), coroborat cu elaborarea documentațiilor de specialitate în domeniul construcțiilor, gazelor și energiei electrice, deținând autorizații pentru fiecare ramură în parte.

Calitatea serviciilor oferite au condus la selectarea ZEUS de către societăți de profil din Europa și țările arabe, aceasta primind oferte pentru dezvoltarea unui joint venture în domeniul construcțiilor.

ZEUS a primit oferte din Europa și din țări arabe pentru dezvoltarea unui joint venture în domeniul construcțiilor, compania analizând și posibilitatea dezvoltării unor proiecte în afara țării.

Conducerea analizează posibilitatea unui parteneriat pentru dezvoltarea unor proiecte în afara țării, însă fără a neglija potențialul pieței de profil din România.

„Cifra de afaceri reflectă performanța economică a unei companii și noi o folosim drept criteriu de rentabilitate al societății raportându-ne la operațiunile înregistrate în anii precedenți. Astfel, în ultimii ani, am înregistrat o creștere semnificativă a cifrei de afaceri. Spre exemplu, în anul 2015 am înregistrat o cifră de afaceri de 36.927.012 lei, cu 30% mai mare decât anul precedent”, încheie directorul executiv ZEUS.