Stiri: Social

Modificări Legea Educației 2022

Cum vor fi acordate zile libere părinților dacă se închid școlile?

11.09.2020

Zile libere părinţi 2020. Începerea noului an școlar aduce, pe lângă emoţiile fireşti, şi multe incertitudini și îngrijorări ale părinților inclusiv cu privire la opțiunile pe care le au în cazul în care activitatea didactică ar fi limitată sau chiar suspendată.

Zile libere părinţi 2020. Legislaţie

Modul în care se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor atunci când şcolile şi grădiniţele sunt închise din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate de autorități a fost stabilit, în martie 2020, prin Legea nr. 19/2020.

Guvernul a adoptat, recent, OUG 147/2020 care are în vedere acordarea de zile libere doar în cazul în care, urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcțiile de sănătate publică și având în vedere și hotărârea comitetului pentru situații de urgență, sunt identificate cazuri de infectare și activitățile didactice sunt limitate sau suspendate. Astfel, prevederile ordonanţei nu sunt aplicabile în ipoteza în care cursurile se pot desfășura online.

Zile libere părinţi 2020. Copiii trebuie să aibă sub 12 ani

Zilele libere se acordă obligatoriu de către angajator numai unuia dintre părinți, în cazul familiilor care au copii mai mici de 12 ani sau copii cu dizabilități de până la 26 de ani înscriși într-o:

  • unitate de învățământ
  • unitate de educație timpurie antepreșcolară

Zile libere părinţi 2020. Cererea trebuie făcută de unul dintre părinţi

Zilele libere se acordă la solicitarea părintelui printr-o cerere care trebuie însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o copie a certificatului de naștere al copilului sau a documentului care atestă calitatea de părinte în conformitate cu definiția prevăzută de ordonanță precum și, dacă e cazul, o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap a copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani.

Declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte va conține elemente din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit OUG 147/2020 și nu se află în una din următoarele situații: are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului (în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii), este în concediul de creștere a copilului, este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere, se află în concediu de odihnă/concediu fără plată sau nu realizează venituri supuse impozitului pe venit.

Zile libere părinţi 2020. Salariaţii din sistemul de apărare şi din unităţile sanitare

În plus, în cazul salariaţilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, din penitenciare și din unitățile sanitare publice, zilele libere se acordă doar în cazul familiilor monoparentale.

Având în vedere că angajatorul are obligația să acorde zilele libere angajatului care solicită acest drept în baza prevederilor acestei Ordonanțe de urgență, un eventual refuz constituie contravenție și se sancționează cu amendă. De asemenea, în ipoteza unui litigiu, angajatorul ar putea fi obligat la repararea prejudiciilor cauzate angajatului prin refuz.

Zile libere părinţi 2020. 75% din salariul de bază

Indemnizația pentru fiecare zi liberă este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare. Aceasta nu poate depăşi corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut pe țară (care este în prezent de 5.429 lei). Sumele pentru plata indemnizației se decontează din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, acestea urmând a fi înapoiate din bugetul de stat până la încheierea anului fiscal.

Impozite şi contribuţii

Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale în condițiile prevăzute de Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

În cazul în care ambii părinți sunt angajați în unul dintre următoarele domenii: sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, angajați în penitenciare sau personal din unitățile sanitare publice, poate beneficia doar unul dintre ei de o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantumul de 75% din salariul de bază/de funcție/solda de funcție corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut pe țară corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada limitării sau suspendării activităţilor didactice.

Pentru angajații din unitățile sanitare publice, majorarea se suportă prin transferuri din bugetul Fondului național unic de sănătate. Majorarea reprezintă venit, este supusă calculării, virării și declarării impozitului și contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Codului Fiscal.

Această analiză este realizată de:

  • Cristina Cristea – Manager PwC Romania
  • Raluca Marales – Senior Consultant PwC Romania
  • Sonia Bălănescu – Avocat colaborator D&B David și Baias SCA

Citeşte şi Piața de investiţii imobiliare din România. Evoluţia din prima parte a anului 2020