Stiri: Energie

Ajutor de stat: Energie verde pentru agricultură

Ajutor de stat: Energie verde pentru agricultură

25.10.2023

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Ionuț Barbu, a semnat Ordinul pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.

Astfel, din 5 noiembrie 2023, fermierii și procesatorii pot depune proiecte pentru realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse solare sau eoliene în sectorul agricol, îmbunătățiri funciare și industria alimentară.

Sursa de finanțare

Sursa de finanțare o reprezintă Fondul pentru modernizare, gestionat de Ministerul Energiei, iar administratorul schemei va fi Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Proiecte

Schema bazată pe procedură de ofertare concurențială se aplică pentru proiectele care vizează:

a) realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse solare (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW), cu sau fără capacități de stocare integrate;

b) realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din surse eoliene (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW), cu sau fără capacități de stocare integrate.

Ajutor de stat: Energie verde pentru agricultură. Beneficiari

  • Întreprinderile din sectorul agricol (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF, precum și cooperativele agricole ori societățile cooperative agricole care dețin active fizice de producție și/sau procesare produse agro alimentare), legal constituite și înregistrate la ONRC;
  • Întreprinderile din sectorul industriei alimentare (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF), legal constituite și înregistrate la ONRC;
  • Organizații/federații de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare (OUAI/FOUAI), constituite conform Legii nr. 138/2004 privind îmbunătățirile funciare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potențialii beneficiari pot depune mai multe proiecte, doar dacă investițiile vizează locuri de consum diferite, cu încadrarea în valoarea de 20.000.000 euro pe beneficiar.

Valoarea ajutorului de stat

Valoarea ajutorului de stat acordat în cadrul schemei pe MW instalat este de maximum, dar nu mai mult de 100% din costurile eligibile:

Pentru energie eoliană:

  • 1.400.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mici de 1 MW, inclusiv
  • 700.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW

Pentru energie solară:

  • 1.000.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mici de 1 MW, inclusiv
  • 500.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW

Schema de ajutor de stat se bazează pe procedură de ofertare concurențială și se aplică numai instalaţiilor noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu sau fără capacitate de stocare integrată.

Citește și Brevetele și mărcile comerciale aduc avantaje importante pentru startup-uri