Stiri: IT&C

Apeluri internationale tarife 2019

Tarifele către țările din Spațiul Economic European vor fi plafonate

15.04.2019

Apeluri internaționale tarife 2019. Tarifele pentru apeluri fixe si mobile către orice țară din interiorul Spațiului Economic European (statele Uniunii Europene, plus Norvegia, Islanda și Liechtenstein) nu vor depăși 0,19 euro (fără TVA) pe minut și 0,06 euro pentru un SMS. Această măsură se va aplica începând din data de 15 mai, conform ANCOM.

Apeluri internaționale tarife 2019.  Apeluri în Spațiul Economic European

Apelurile internaționale în SEE sunt cele efectuate atunci când consumatorul, aflat în țara unde deține abonamentul, sună pe cineva din altă țară din SEE, în comparație cu apelurile în roaming, care sunt apelurile efectuate de utilizator atunci când călătorește în străinătate.

Plafoanele tarifare de 0,19 euro pe minut pentru apeluri și 0,06 euro pentru SMS se aplică doar apelurilor și SMS-urilor către numere din SEE care sunt tarifate în funcție de consumul efectiv, nu și celor care sunt incluse în abonamente/(extra)opțiuni deja cumpărare. Însă, după epuizarea minutelor sau SMS-urilor incluse, tariful aplicabil trebuie sa respecte plafonul.

Apeluri internaționale tarife 2019.  Unde se aplică aceste tarife?

Aria de aplicare a acestor plafoane este identică ariei de aplicare a regulamentului european „Roam like at home”.

Tarifele plafonate pentru convorbirile internaționale se aplică în statele Uniunii Europene, plus Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

Acestea sunt valabile și pe anumite teritorii europene „îndepărtate”, respectiv în:

  • Guyana Franceză
  • insulele Guadelupa
  • Martinica
  • Mayotte
  • Reunion
  • Saint-Martin (numai partea insulei care aparține de Franța)
  • Azore
  • Madeira
  • Canare
  • insulele Lland

Apeluri internaționale tarife 2019.  Marea Britanie

”Aplicarea prevederilor art. 5a din Regulamentul nr. 2015/2120 în ceea ce privește apelurile sau SMS-urile către numere din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, respectiv către numere din Gibraltar depinde de evoluția negocierilor privind Brexit-ul. În conformitate cu prevederile din Regulamentului (UE) 2018/1971 al Parlamentului European și al Consiliului, plafoanele pentru comunicațiile în interiorul UE sunt valabile pentru o perioadă de 5 ani, începând cu 15 mai 2019”, mai anunță ANCOM.

Apeluri internaționale tarife 2019.  Motivele care au dus la plafonarea tarifelor

Potrivit Regulamentului (UE) 2018/1971, prețurile ridicate pentru comunicațiile în interiorul UE reprezintă un obstacol în calea funcționării pieței interne, deoarece acestea descurajează căutarea și achiziționarea de bunuri și servicii de la un furnizor situat într-un alt stat membru.

Așadar, a fost necesar să se stabilească limite specifice și proporționale la prețul pe care furnizorii de servicii de comunicații interpersonale accesibile publicului bazate pe numere îl pot percepe consumatorilor pentru comunicații în interiorul UE pentru a elimina astfel de prețuri ridicate.

Citește și Norofert Group se listează pe piața AeRO