Stiri: Social

Rata promovare BAC 2021.

Bacalaureat 2019: Au început probele orale!

03.06.2019

Bacalaureat 2019. Astăzi au început probele orale din cadrul examenului de Bacalaureat 2019. Conform situației centralizate, 135.655 de absolvenți de liceu (116.037 din promoția curentă și 19.618 din seriile anterioare) s-au înscris pentru a susține examenul în prima sesiune.

Bacalaureat 2019. Calendarul examenului

Sesiunea de vară a Bacalaureatului a început luni, 3 iunie, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A).

Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua în data de 4 iunie. Aceasta va fi urmată de evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (5 – 6 iunie).

Pe 7, 10 și 11 iunie este programată evaluarea competențelor digitale (proba D). În plus, în perioada 12-13 iunie se va desfășura evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C).

Bacalaureat 2019. Subiecte

Subiectele pentru probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română și în limba maternă sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare. Acestea cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale. Textele au un grad de complexitate care permite tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute.

Bacalaureat 2019. Rezultate

Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română/limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: experimentat, avansat şi mediu. În situația în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, se consideră că acesta nu a susţinut proba.

Bacalaureat 2019. Monitorizare audio-video

Probele sunt monitorizate audio-video. Nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Bacalaureat 2019. Probele scrise

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2019, sesiunea iunie-iulie 2019, încep luni, 1 iulie, cu examenul la Limba şi literatura română. Proba la Limba și literatura maternă este programată marți, 2 iulie, iar proba obligatorie a profilului, miercuri, 3 iulie. Ultima probă scrisă – cea la alegere a profilului și specializării – se va desfășura joi, 4 iulie.

Bacalaureat 2019. Afișarea notelor

Afișarea primelor rezultate este programată pentru data de 8 iulie și este urmată de depunerea eventualelor contestații. Între 9 și 12 iulie vor fi soluționate eventualele contestații, în timp ce afișarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 13 iulie.

Bacalaureat 2019. Condiții de promovare

Examenul de Bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii de liceu care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

  • au susţinut probele de evaluare a competenţelor
  • au susţinut toate probele scrise
  • au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea, respectiv au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.

Citește CEO Conference 2019: Cum schimbă fenomenul de ”slowbalization” viitorul în business?