Stiri: Social

Rezultate simulare BAC 2021.

Bacalaureat 2019 sesiunea de toamnă: Azi încep probele scrise

21.08.2019

Bacalaureat 2019 sesiunea de toamnă. Nu mai puțin de 43.500 de candidaţi s-au înscris în vederea susținerii probelor din a doua sesiune (august – septembrie) a examenului național de Bacalaureat 2019, începând de miercuri, 21 august.

Potrivit datelor transmise de inspectoratele şcolare judeţene, din totalul celor înscrişi, peste 28.700 de candidați provin din promoţia 2018-2019, iar peste 14.800 de candidați sunt din promoţiile anterioare.

Bacalaureat 2019 sesiunea de toamnă. Calendarul examenelor

Sesiunea august – septembrie 2019 începe cu probele scrise, programate astfel:

  • 21 august – Limba şi literatura română/E)a
  • 22 august – Limba şi literatura maternă/E)b
  • 23 august – proba obligatorie a profilului/E)c
  • 26 august: proba la alegere a profilului şi specializării/E)d.

Bacalaureat 2019 sesiunea de toamnă. Evaluarea competențelor

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A) se desfășoară în zilele de 27 august și 28 august. Proba este urmată de evaluarea competențelor în limba maternă (proba B) în 29 august.

Evaluarea competenţelor digitale (proba D) are loc în zilele de 30 august și 2 septembrie.

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C) este programată în zilele de 2 și 3 septembrie.

Bacalaureat 2019 sesiunea de toamnă. Afișarea rezultatelor

Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 3 septembrie (până la ora 12:00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, între orele 12:00 și 16:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 7 septembrie.

Bacalaureat 2019 sesiunea de toamnă. Accesul candidaților în sălile de examen

Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 – 8:30, pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate.

Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi.

Bacalaureat 2019 sesiunea de toamnă. Supraveghere audio-video

Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere audio-video.

Nu este permis în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

Candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinşi în astfel de situaţii vor fi eliminaţi din examen.

Bacalaureat 2019 sesiunea de toamnă. Condiții de promovare

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

  • susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale
  • susţinerea tuturor probelor scrise şi obținerea notei 5 la fiecare dintre acestea
  • obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise

Citește și Lidl susține programul Teach for Romania, pentru al treilea an consecutiv