Stiri: Finante

Buget 2019

Buget 2019. Câți bani sunt alocați pentru sănătate, educație și pensii?

01.02.2019

Buget 2019. Ministerul de Finanțe a publicat proiectul de buget pentru 2019. Deficitul bugetar (cash) este estimat la 2,55% din PIB. În același timp, deficitul ESA este de 2,57% din PIB, cu încadrare în ținta de deficit bugetar de sub 3% din PIB, potrivit Tratatului de la Maastricht.

Buget 2019. Datoria publică

În 2017, țara noastră se situa pe locul cinci printre statele membre UE cu cel mai scăzut nivel de îndatorare. Valoarea datoriei publice în PIB de 35,1% era semnificativ sub nivelul înregistrat la nivelul zonei Euro (88,9% din PIB) și Uniunii Europene (83,2% din PIB ).

Nivelul estimat al datoriei guvernamentale brute pentru sfârşitul anului 2018 este de 34,9 % din PIB. Pe termen mediu (2019 – 2021) se va situa sub 40% din PIB. Nivelul este sub plafonul de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht .

Buget 2019. Datoria guvernamentală

Pentru 2019 se estimează un nivel al datoriei guvernamentale brute de 35,3%.

Veniturile bugetului general consolidat proiectate pentru 2019 sunt estimate la 341,4 miliarde de lei. Acestea reprezintă 33,4% din PIB.

Cele mai mari venituri sunt înregistrate la contribuțiile de:

  • asigurări sociale – 11,5%
  • TVA – 6,8 %
  • accize – 3%
  • impozit pe salarii și pe venit 2,3 % din PIB

Cheltuielile bugetului general consolidat pentru 2019 sunt estimate la 367,5 miliarde lei. Ele reprezintă 35,9% din PIB.

Buget 2019. Cele mai mari procente în PIB le au:

Cheltuielile cu asistența socială – estimate la 109,8 miliarde lei, respectiv 10,7% din PIB (se mențin la aceeași pondere ca şi în anul 2018);

Cheltuielile de personal – în sumă de 102,5 miliarde lei (10% din PIB), pe fondul aplicării Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, însă pe orizontul de referință se înregistrează o traiectorie descendentă a ponderii acestora în PIB;

Cheltuielile cu bunuri și servicii – estimate la 46,5 miliarde lei (4,5% din PIB), în creştere cu 1,8 miliarde lei faţă de cele efectuate în anul 2018; din această creștere 1,5 miliarde de lei reprezintă bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate;

Cheltuielile cu investițiile – preconizate la 46,8 miliarde lei (4,57 % din PIB), în creștere cu 12,5 miliarde lei față de 2018.

Cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei publice – estimate la 13,5 miliarde lei, au o pondere mai redusă în PIB de 1,3% în 2019 față de 1,4% în anul 2018.

Buget 2019. Principalele obiective ale bugetului pe anul 2019 sunt:

Susținerea investițiilor publice – prin alocarea a 46,8 miliarde lei, reprezentând aproximativ 4,57% din PIB.

Principalele cheltuieli asigurate de la bugetul de stat pe anul 2019 vizează:

  • Programul Național de Dezvoltare Locală : 2,5 miliarde lei;
  • Programul de interes public și social derulat de Compania Națională de Investiții : 1,1 miliarde lei
  • Investiții ale operatorilor din industria de apărare 0,2 miliarde lei;
  • Investiții în infrastructura de transport : 5,6 miliarde lei, din care 4,1 miliarde de lei aferente proiectelor finanțate din fonduri europene
  • Investiții în domeniul apelor : 0,4 milioane lei.

Buget 2019. Sănătate

Suma alocată acestui domeniu, a fost majorată cu 5 miliarde faţă de 2018, ceea ce înseamnă o creștere de 12% (exclusiv subvenția de echilibrare), atât în bugetul Ministerului Sănătăţii cât şi cel al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

S-au alocat 1,18 miliarde lei pentru aparatură, investiții și echipamente în spitale, în special pentru achiziția de incubatoare și ecografe și 305,3 milioane lei din împrumutul acordat de BIRD achiziției de echipamente de screening, RMN, pentru radioterapie.

Buget 2019. Educație

S-au alocat suplimentar de la bugetul de stat, comparativ cu anul 2018, cca. 9,8 miliarde lei, reprezentând o majorare de 47%, pentru acoperirea creșterilor salariale, pentru investiţii (2 miliarde lei) – pentru implementarea unor proiecte finanțate din fonduri europene în vederea modernizării procesului de predare-învăţare cu ajutorul tehnologiilor informaţiilor şi comunicării, prin dotarea şcolilor cu table interactive.

Sunt alocate 1,1 miliarde lei pentru implementarea unui nou program prin care sunt asigurate rechizite pentru copii din învățâmăntul preuniversitar.

Buget 2019. Apărare

În bugetul pentru anul 2019 a fost prevăzută alocarea de 2% din PIB pentru apărare, conform angajamentelor asumate față de partenerii din NATO.

Buget 2019. Pensii

Au fost asigurate sumele necesare pentru majorarea cu 15% a pensiilor începând cu luna septembrie 2019 – ceea ce reprezintă o suplimentare cu 6,5 miliarde lei a Bugetului asigurărilor sociale de stat.

În bugetul asigurărilor sociale de stat viramentele către sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) sunt de 8,6 miliarde de lei.

Buget 2019. Președinția Consiliului UE

S-au alocat în bugetele instituţiilor publice suma de 318,8 milioane de lei pentru finanţarea acţiunilor aferente Preşedinţiei Consiliului UE.

Buget 2019. Mediul de afaceri

Susținerea mediului de afaceri – au fost cuprinse în buget credite de angajament pentru mai multe Programe guvernamentale.

Citește și Angajări TELUS International 2019. Anunțul făcut de companie