Stiri: Social

Programul pentru școli al Uniunii Europene 2023

Ce valoare vor avea bursele pentru elevi în anul școlar 2022-2023?

15.09.2022

Burse elevi 2022-2023. Guvernul a aprobat Hotărârea pentru aprobarea cuantumului minim al burselor lunare de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2022 – 2023 şi pentru stabilirea termenelor de plată a acestora.

Cuantumul burselor lunare de performanță, de merit, de studiu şi de ajutor social

Actul normativ stabilește cuantumul minim al burselor lunare de performanță, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2022 – 2023, precum și termenele de plată a acestora, astfel încât să nu mai existe întârzieri în plata burselor.

Astfel, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, în anul școlar 2022 – 2023, se menține la valorile din semestrul II al anului școlar 2021–2022.

Cuantumul minim al burselor lunare de performanță, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență, este de:

a) 500 lei, pentru bursa de performanță,
b) 200 lei, pentru bursa de merit,
c) 150 lei, pentru bursa de studiu,
d) 200 lei, pentru bursa de ajutor social.

Bursele se plătesc la data de 15 a fiecărei luni

Bursele se plătesc la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă și se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație.

Burse elevi 2022-2023. Susținerea activității de învățare de înaltă performanță

Măsura are drept scop susținerea activității de învățare de înaltă performanță, precum și scăderea abandonului școlar al elevilor și asigurarea accesului echitabil și nediscriminatoriu la o educație de calitate a tuturor copiilor și tinerilor din România. De asemenea, este stimulată performanța școlară a elevilor, prin recunoașterea și promovarea excelenței.

Citește și Structura anului şcolar 2022 – 2023: Când au elevii prima vacanţă?