Stiri: Agricultura

Cereri plata Campania 2020

Anunț pentru fermieri: Cererile de plată pentru Campania 2020 se depun începând de astăzi, 6 aprilie!

06.04.2020

Cereri plată Campania 2020. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunțat că cererile unice de plată aferente Campaniei 2020 vor putea fi depuse în format electronic începând de luni, 6 aprilie 2020. Acest lucru se poate prin utilizarea:

  • aplicaţiei IPA online
  • mijloacelor electronice de comunicaţii
  • sistemului IACS

Cereri plată Campania 2020. Ordinul Ministrului Agriculturii

Măsura, aprobată prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 89/03.04.2020, prevede ca şi centrele judeţene/locale APIA să primească şi să administreze cererile de plată/deconturile justificative şi să acorde viza rentierilor agricoli aferente anului curent prin folosirea mijloacelor electronice.

Așadar, documentele care se prezintă la depunerea cererii unice de plată sau la modificările aduse acesteia (copie CI/BI/paşaport/certificatul de înregistrare la ONRC/certificatul de înregistrare fiscală, dovadă cont bancar activ) se vor transmite către APIA, de către fermier sau rentier, în sistem online.

Cereri plată Campania 2020. Dispozițiile noului Ordin

Potrivit dispoziţiilor noului Ordin, actele care dovedesc că terenul agricol se află la dispoziţia solicitanţilor se transmit la APIA, fie de către fermier prin mijloace electronice disponibile, fie prin solicitarea online de către centrele judeţene/locale ale Agenţiei a adeverinţelor privind înscrierea în Registrul agricol şi trimiterea acestora de către Primării pe adresele e-mail ale centrelor judeţene/locale APIA.

Cereri plată Campania 2020. Scheme de plăți

De asemenea, documentele specifice schemelor de plată pentru sectorul zootehnic (inclusiv Pachetul 8 din Măsura 10) se transmit la APIA, prin mijloace electronice (telecomunicaţii) disponibile, de către fermier sau de către Oficiile judeţene ale Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie (Adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, Adeverinţa care certifică metisul cu rasa de carne, Adeverinţa prin care se confirmă respectarea raportului de maximum 35 femele ovine/caprine neînscrise şi neînregistrate într-un Registru Genealogic la un berbec/ţap cu certificat de origine, Adeverinţă eliberată de Asociaţia care conduce registrul genealogic al rasei solicitate la plata Pachetul 8 din Măsura10).

Rentă viageră

Documentele specifice privind acordarea rentei viagere agricolă se transmit la APIA, prin mijloace electronice (telecomunicaţii) disponibile, de către rentier/împuternicit/mandatar/curator sau prin solicitarea online de către centrele judeţene/locale APIA a documentelor la primării (contractul/ele de arendare, adeverinţe de reziliere, adeverinţe de confirmare a suprafeţei totale existente în proprietatea rentierului). Cererile de plată aferente ajutoarelor de stat şi deconturile justificative privind Măsura 14 Bunăstarea animalelor se transmit la APIA prin mijloace electronice.

Cereri plată Campania 2020. Acciza la motorină

În ceea ce priveşte ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, formularul cererii de plată va fi transmis către fermieri prin mijloace electronice de către funcţionarii Centrelor Judeţene (CJ) ale APIA.

Cereri plată Campania 2020. Măsura privind bunăstarea animalelor

Documentele aferente cererilor de plată pentru Măsura privind bunăstarea animalelor, documentele aferente ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor şi cele pentru ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură vor fi scanate. Acestea vor fi încărcate de către fiecare fermier pe un server extern (FTP) pus la dispoziţie de către APIA. Aceștia vor avea drepturi doar de încărcare.

Citește și Kaufland România, finanțări de 1 milion de euro pentru comunitățile vulnerabile. Anunțul făcut de companie