Stiri: Finante

Datoria publica Romania

Datoria externă a României, în creștere

17.12.2019

Datoria externă a României. În perioada ianuarie – octombrie 2019, datoria externă totală a crescut cu 8 377 milioane euro, conform datelor Băncii Naționale a României. În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 73 964 milioane euro la 31 octombrie 2019 (68,3 la sută din totalul datoriei externe). Nivelul este în creștere cu 8,3 la sută față de 31 decembrie 2018.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat, la finele lunii octombrie 2019, nivelul de 34 254 milioane euro. Aceasta reprezintă 31,7 la sută din totalul datoriei externe. Nivelul este în creștere cu 8,6 la sută față de 31 decembrie 2018.

Datoria externă a României. Rata serviciului datoriei externe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17 la sută în perioada ianuarie – octombrie 2019, comparativ cu 22,6 la sută în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 octombrie 2019 a fost de 4,8 luni. În comparație, la finele anului 2019, nivelul era de 4,9 luni.

Datoria externă a României. Gradul de acoperire

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 octombrie 2019 a fost de 74,8 la sută, comparativ cu 74,1 la sută la 31 decembrie 2018.

Contul curent al balanţei de plăţi

În perioada ianuarie – octombrie 2019, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 9 201 milioane euro, comparativ cu 7 532 milioane euro în perioada ianuarie – octombrie 2018.

Balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 499 milioane euro, iar balanța serviciilor a avut un excedent mai mare cu 278 milioane euro. Totodată, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 562 milioane euro.

Balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 10 milioane euro.

Datoria externă a României. Investițiile directe

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 4 822 milioane euro. Nivelul este mai mare comparativ cu 4 768 milioane euro în perioada ianuarie – octombrie 2018.

Din acest total, participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 4 205 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 617 milioane euro.

Citește și Prima emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale din România, lansată de BCR