Stiri: Finante

Deficitul de cont curent ianuarie - august 2021

Deficitul bugetar în 2019: 18,14 miliarde lei, în primele șapte luni

28.08.2019

Deficitul bugetar în 2019. Ministerul de Finanțe a anunțat că execuția bugetului general consolidat, conform datelor operative de execuție, s-a încheiat pe primele șapte luni ale anului 2019 cu un deficit de 18,14 miliarde de lei. Este vorba de 1,76% din PIB.

Deficitul bugetar în 2019. Veniturile bugetului general

Veniturile bugetului general consolidat sunt în sumă de 180,1 miliarde lei. Acestea reprezintă 17,5% din PIB, comparativ cu 17% din PIB în aceeași perioadă a anului 2018. Procentual, veniturile au fost cu 12,0% mai mari, respectiv o creștere de 19,2 miliarde lei, în termeni nominali.

Se înregistrează creșteri, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, în cazul:

  • încasărilor din contribuții de asigurări (+16,6%, respectiv o creștere de 9,2 miliarde lei)
  • impozit pe profit (+15,9%, respectiv o creștere de 1,6 miliarde lei)
  • TVA (+12,0%, respectiv o creștere de 3,8 miliarde lei )
  • accize (+8,8%, respectiv o creștere de 1,4 miliarde lei)
  • venituri nefiscale (+7,7%, respectiv o creștere de 1,3 miliarde lei ).

Încasările din contribuțiile de asigurări au fost influențate de creșterea:

  • efectivului de salariați din economie
  • câștigului salarial mediu brut
  • salariului minim pe economie

La acestea se adaugă și condițiile legislative noi privind transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017.

Deficitul bugetar în 2019. Taxa pe utilizarea bunurilor

Se remarcă scăderi ale încasărilor cu 112,1% față de aceeași perioadă a anului precedent la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități ca urmare a aplicării OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt de 8,8 miliarde lei.

Deficitul bugetar în 2019. Cheltuieli

Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 198,2 miliarde lei. Nivelul este cu 14,7% mai mare față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile de personal sunt cu 21,5% mai mari față de cele realizate în primele șapte luni ale anului 2018, creșterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 14,0% față de primele șapte luni ale anului precedent. Creșteri semnificative se înregistrează atât la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, dar și la bugetul de stat.

Se raportează și creșterea cheltuielilor cu subvențiile cu 12,8%.

Deficitul bugetar în 2019. Asistență socială

Cheltuielile cu asistența socială au avansat față de aceeași perioadă a anului precedent cu 11,1%, fiind influențate, în principal, de majorarea punctului de pensie cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând de la 1.000 lei la 1.100 lei, de creșterea nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei.

Deficitul bugetar în 2019. Investiții

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 15,8 miliarde lei. Nivelul este cu 4,9 miliarde mai mare față de aceeași perioadă a anului precedent.

Citește și Regulament spitale 2019. Schimbări importante anunțate de ministrul Sănătății