Stiri: Retail

Eco-vouchere 2019 magazine

Eco-vouchere 2019. Lista magazinelor în care pot fi utilizate

03.06.2019

Eco-vouchere 2019 magazine. Primăria Municipiului București a publicat lista cu magazinele partenere în cadrul „Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare, prin acordarea de eco-vouchere”.

Lista a fost publicată pe site-ul www.pmb.ro, la secțiunea „Eco-voucher în schimbul unui autovehicul uzat”. De asemenea, lista cu unitățile comerciale partenere poate fi consultată și pe site-ul societății prestatoare Up România, la adresa www.upromania.ro/institutii-publice/eco-vouchere/.

Eco-vouchere 2019 magazine. Contractul cu PMB

Organizarea și derularea sesiunii de înscriere în vederea validării în Program a operatorilor economici care comercializează produse eligibile a fost realizată de către societatea UP România SRL. Aceasta s-a derulat conform obligațiilor ce îi revin din contractul de prestări servicii încheiat cu Primăria Municipiului București.

Eco-vouchere 2019 magazine. 47 de unități comerciale

La finalizarea etapei de selecție a rezultat un număr de 47 de unități comerciale cu puncte de lucru pe raza municipiului București, care au îndeplinit criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul Programului, devenind partenere în Program.

Cele 47 de unități comerciale partenere sunt operatori economici de la care beneficiarii de eco-vouchere își vor putea achiziționa produse din categoriile eligibile în program:

  • autoturisme noi cu norme de poluare care să asigure un nivel redus de emisii – EURO 6, non-diesel
  • alte mijloace de locomoție noi, non-diesel, hibride sau electrice
  • electrocasnice și electronice cu clasa energetică superioară.

Eco-vouchere 2019 magazine. Un carnet care conține trei file

Pentru a da posibilitatea beneficiarilor de eco-vouchere de a achiziționa produse din mai multe categorii fără a fi condiționați să le achiziționeze de la un singur operator economic, eco-voucherul a fost gândit sub forma unui carnet care conține trei file cu valoare nominală a câte 3.000 lei fiecare. Toate cele trei file pot fi folosite atât la o singură achiziție, cât și individual, la mai multe achiziții de produse, la momente diferite.

Dacă valoarea produsului/ produselor nu însumează valoarea filei/ filelor de eco-voucher, unitatea comercială nu va acorda rest in bani.

Eco-vouchere 2019 magazine. Când primesc bucureștenii eco-voucherele?

Expedierea eco-voucherelor către beneficiari a fost demarată vineri, 31 mai 2019.

Eco-voucherele sunt nominale și vor fi expediate prin curier la adresa de domiciliu/ sediul social/ corespondență a beneficiarului persoană fizică/ reprezentantului desemnat de către persoana juridică, vor fi înmânate personal, cu verificarea datelor de identificare din BI/CI, cu confirmare de primire dată prin semnătură / ștampilă în cazul persoanelor juridice pe Scrisoarea de transport (AWB-Airway Bill).

În cazul în care eco-voucherul nu va putea fi ridicat de beneficiar, o altă persoană va putea ridica eco-voucherul pe baza unei împuterniciri notariale și a CI/ BI în original, cu semnătura de primire.

În cazul deteriorării sau pierderii eco-voucherului de către beneficiar, Primăria Municipiului București este absolvită de orice răspundere.

Eco-vouchere 2019 magazine. Condițiile programului

Utilizarea eco-voucherelor se va face cu respectarea strictă a regulamentului „Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare, prin acordarea de eco-vouchere”, aprobat prin DPG 1823/2018.

Citește și Profi Rom Food preia două magazine. Unde sunt supermarketurile situate?