Stiri: Agricultura

Productia agricola a Romaniei

Fonduri europene pentru agricultură: Schimbări legislative importante

30.08.2018

Schimbări importante în legislaţia privind fondurile europene pentru agricultură. Astfel, în ședința Executivului de miercuri a fost aprobată o Ordonanță privind modificarea unor acte normative din domeniul gestionării fondurilor europene nerambursabile alocate politicii agricole comune.

Fonduri europene pentru agricultură: OUG 74/2009

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile este un prim act normativ care a suferit modificări.

Prin modificările aduse au fost prevăzute sursele financiare necesare și procedurile punerii în aplicare a unor hotărâri judecătorești definitive. Acestea vizau o serie de litigii contractuale între unii beneficiari și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Tot pe această cale se reglementează şi procedura de restituire a garanției pentru acordarea avansului pentru beneficiarii PNDR. Aceste lucru se întâmplă dacă acestea depășesc sumele primite ca ajutor nerambursabil în urma diminuării valorii investiției.

Fonduri europene pentru agricultură: OUG 79/2009

Şi OUG 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rural a fost modificată. Scopul schimbărilor aduse a fost reprezentat de derularea eficientă a programelor cu fonduri europene nerambursabile

Astfel, au fost completate categoriile de beneficiari care pot solicita sau obține scrisori de garanție de la Fondurile de garantare. Aici au fost incluse şi unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

În această lege s-a prevăzut şi faptul că dobânzile încasate de fondurile de garantare din plasarea sumelor în depozite bancare sau titluri de stat, vor fi folosite doar pentru plata obligațiilor rezultate din executarea garanțiilor acordate.

S-au mai avut în vedere şi clarificări și actualizări necesare procedurilor financiar-contabile specifice fondurilor de garantare.

Fonduri europene pentru agricultură: OUG 49/2015

De asemenea, OUG 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune a suferit o serie de completări.

Îmbunătățirea modului de calcul pentru recuperarea sumelor nejustificate din avans reprezintă una dintre modificările aduse. În plus, acțiunile de recuperare a creanțelor bugetare aferente Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) încep doar în cazul în care valoarea sumei de recuperat este mai mare de 40 lei.

Fonduri europene pentru agricultură: OUG nr. 3/2015

Şi OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 a fost modificată. Completările aduse privesc fondurile implementate și gestionate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Prin aceste modificări se creează cadrul juridic pentru situația în care cuantumul unitar calculat conduce la o supra-compensare (plată în exces) a unor beneficiari. Aici, se reglementează posibilitatea asigurării diferenței față de plafonul alocat de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii. Această compensare se face până la recuperarea fondurilor astfel încât să poată fi efectuate plăţi pentru toate animalele eligibile.

Pentru a înțelege conceptul de supra-compensare, în legislaţie se adaugă și o definiție a acestuia: ”diferența dintre cuantumul unitar calculat inițial și cel rezultat ulterior, diferit, generat de o serie de transferuri/cedări de drepturi, urmare a reinterogării sistemului informatic”.

Citeşte şi Anunţ important pentru fermieri