Redeschiderea gradinitelor si afterschool-urilor

Înscriere grădiniță an școlar 2019-2020. Anunțul făcut de Ministerul Educației

22.04.2019

Înscriere grădiniță an școlar 2019-2020. Ministerul Educaţiei Naţionale a decis, în vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, derularea succesivă a următoarelor etape (la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ):

 • reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2019-2020
 • înscrierea copiilor nou-veniţi

Înscriere grădiniță an școlar 2019-2020. Calendar

Reînscrierile la grădiniță vor începe în data de 6 mai, iar înscrierile se vor realiza începând cu data de 21 mai.

Calendarul reînscrierilor și înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) şi, eventual, pe site-urile inspectoratelor şcolare.

Înscriere grădiniță an școlar 2019-2020. Locuri libere

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, astfel:

 • grupa mare
 • grupa mijlocie
 • grupa mică

În situaţia în care, într-o grădiniță, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

Înscriere grădiniță an școlar 2019-2020. Departajare

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă
 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului

Criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 18 mai) nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri.

Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere. Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

Înscriere grădiniță an școlar 2019-2020. Obligațiile grădinițelor

Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:

 • capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată);
 • numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
 • criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;
 • numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

Cifra de școlarizare pentru învățământul preșcolar în anul școlar 2019-2020 asigură cuprinderea tuturor copiilor în grădinițe.

Unităţile de învăţământ preșcolar privat au și obligaţia afişării la loc vizibil a informaţiilor privind statutul acestora: autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

Citește și Conferința Smart Building & Innovation In Real Estate 2019 va avea loc pe 8 mai

 

 

 

Citiți și despre:

O părere la “Înscriere grădiniță an școlar 2019-2020. Anunțul făcut de Ministerul Educației

 1. Pingback: Investitii CFR 2019 - cale ferata Mogosoia - Balotesti | Jurnalul de Afaceri

Comentariile nu sunt permise.