Slide

Stiri: Finante

Contul curent în ianuarie-martie 2024.

Investiţiile străine directe, în scădere în ianuarie 2022

18.03.2022

Investiţiile străine directe ianuarie 2022. Banca Naţională a României a anunţat că investiţiile directe ale nerezidenţilor au însumat 463 milioane euro (comparativ cu 628 milioane euro în luna ianuarie 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 577 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 114 milioane euro.

Investiţiile străine directe ianuarie 2022. Contul curent al balanţei de plăţi

În luna ianuarie 2022, contul curent al balanţei de plăţi a avut un deficit de 815 milioane euro, comparativ cu un excedent de 9 milioane euro în luna ianuarie 2021. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 868 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 22 milioane euro, balanța veniturilor primare și-a redus excedentul cu 93 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent de 15 milioane euro, față de un deficit de 144 milioane euro în perioada de comparație.

Datoria externă totală

În luna ianuarie 2022, datoria externă totală a crescut cu 2 826 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 99 294 milioane euro la 31 ianuarie 2022 (72,4 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 2,3 la sută față de 31 decembrie 2021;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2022 nivelul de 37 788 milioane euro (27,6 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 1,5 la sută față de 31 decembrie 2021.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 11,2 la sută în luna ianuarie 2022, comparativ cu 16,5 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 ianuarie 2022 a fost de 4,9 luni, în comparație cu 5,0 luni la 31 decembrie 2021.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 ianuarie 2022 a fost de 86,7 la sută, comparativ cu 82,3 la sută la 31 decembrie 2021.

Citeşte şi Rezervele valutare ale României. 40.475 milioane euro, la finele anului 2021