Stiri: Finante

Investitiile straine directe

Investiţiile străine directe în România, scădere dramatică

14.08.2020

Investiţiile străine directe. Banca Naţională a României a anunţat că investiţiile directe ale nerezidenţilor în ţara noastră au însumat 352 milioane euro (comparativ cu 2 697 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2019). Din această sumă, participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 160 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 192 milioane euro.

Investiţiile străine directe. Contul curent al balanţei de plăţi

În plus, potrivit BNR, în perioada ianuarie – iunie 2020, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3 497 milioane euro, comparativ cu 4 373 milioane euro în perioada ianuarie-iunie 2019; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 127 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 376 milioane euro, balanța veniturilor primare a adus o contribuție pozitivă de 1 123 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 504 milioane euro.

Datoria externă

În perioada ianuarie – iunie 2020, datoria externă totală a crescut cu 5 579 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 78 983 milioane euro la 30 iunie 2020 (70,9 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 7,2 la sută față de 31 decembrie 2019;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2020 nivelul de 32 469 milioane euro (29,1 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 0,8 la sută față de 31 decembrie 2019.

Investiţiile străine directe. Rata serviciului datoriei externe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,1 la sută în perioada ianuarie – iunie 2020, comparativ cu 18,6 la sută în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 iunie 2020 a fost de 5,7 luni, în comparație cu 4,6 luni la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2020 a fost de 80,0 la sută, comparativ cu 73,8 la sută la 31 decembrie 2019.

Citeşte şi Rezultate Oil Terminal Constanţa 2020. Profitul şi cifra de afaceri, creştere susţinută