Stiri: Finante

Investiții străine directe ianuarie - septembrie 2023

Investiţiile străine în perioada ianuarie – iulie 2023: Datele anunțate de BNR

15.09.2023

Investiţiile străine în perioada ianuarie – iulie 2023. Banca Națională a României a anunțat că, în primele șapte luni ale anului 2023, investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 4 254 milioane euro (comparativ cu 5 992 milioane euro în perioada ianuarie – iulie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 4 597 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 343 milioane euro.

Contul curent al balanţei de plăţi

Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 11 892 milioane euro, comparativ cu 15 207 milioane euro în perioada ianuarie – iulie 2022. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 2 357 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 1 659 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 637 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 64 milioane euro.

Datoria externă totală

În perioada ianuarie – iulie 2023, datoria externă totală a crescut cu 14 259 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 115 220 milioane euro la 31 iulie 2023 (72,5 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 17,9 la sută față de 31 decembrie 2022;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 iulie 2023 nivelul de 43 600 milioane euro (27,5 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 6,9 la sută față de 31 decembrie 2022.

Investiţiile străine în perioada ianuarie – iulie 2023. Rata serviciului datoriei externe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,5 la sută în perioada ianuarie – iulie 2023, comparativ cu 16,2 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 iulie 2023 a fost de 5,1 luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2023 a fost de 95,7 la sută, comparativ cu 80,2 la sută la 31 decembrie 2022.

Citește și MIPE virează a doua tranșă pentru plata facturilor de încălzire la mijlocul acestei luni