Legea educației, modificată prin Ordonanţă de Urgenţă. Ce schimbări au fost aduse

24.08.2018

În ședință de Guvern de joi, a fost aprobată o Ordonanță privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației. Actul legislativ vine să modifice și să completeze mai multe aspecte importante din Legea Educației naționale nr.1/2011, în vederea creșterii calității în învățământ.

Printre cele mai importante modificări aduse Legii Educaţiei se numără și introducerea unui nou prevederi cu privire la finanțarea de bază pentru învățământul antepreșcolar. Mai exact este vorba de copiii sub trei ani care se află în creșe și grădinițe. Finanţarea creşelor urmează, aşadar, să fie asigurată începând din anul școlar 2019-2020 de către stat, și nu de autoritățile locale așa cum este în prezent.

Astfel, finanţarea se va face în baza şi în limitele costului standard per antepreşcolar. Asigurarea finanțării de bază pentru antepreșcolari atrage după sine şi aprobarea unui plan de școlarizare, în contextul în care în prezent locurile la creșe fiind stabilite de autoritățile locale.

Copiii înscriși în unitățile de educație timpurie antepreșcolară vor beneficia și de activități educative desfășurate conform prevederilor curriculumului specific, care va fi aprobat prin ordin al ministrului educației naționale. Activitățile vor fi susținute de cadre didactice, respectiv educatori/educatori-puericultori.

O altă modificare are în vederea posibilitatea personalului didactic de conducere, de îndrumare şi de control de a fi degrevat total de norma didactică. De acelaşi drept pot beneficia şi persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ.

Alte modificări aduse la Legea Educaţiei:

1. Precizarea etapelor care trebuie parcurse în procesul de evaluare a studiilor doctorale, în vederea acreditării sau menținerii acreditării.

2. Regândirea sistemului de avansare în cariera didactică, prin introducerea posibilității de promovare pe post, prin examen, conform practicilor internaționale, cu respectarea acelorași criterii de performanță ca în cazul concursurilor didactice.

3. Armonizarea cadrului legislativ în vederea operaționalizării masteratului didactic. Planul cadru al masteratului didactic devine unic pe țară și se aprobă prin ordin al ministrului.

 

 

 

Citiți și despre: