Stiri: Finante

Modificări Codul Fiscal noiembrie 2023.

Noi modificări în Codul Fiscal

24.11.2023

Modificări Codul Fiscal noiembrie 2023. Guvernul a aprobat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Actul normativ transpune în legislația națională unele prevederi ale Directivei europene privind sistemul comun al Taxei pe Valoare Adăugată, prevederi ca ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2024.

Regimuri speciale

Astfel, se clarifică prevederile referitoare la termenul de depunere a declarațiilor aferente regimurilor speciale prevăzute la art. 314, 315 și 315^2 din Codul fiscal, stabilind în mod expres ultima zi calendaristică a fiecărei luni, chiar dacă aceasta este nelucrătoare. În actuala variantă a Codului Fiscal se prevede că aceste declarații se pot depune până la finalul următoarei luni după încheierea perioadei fiscale acoperite.

Prim urmare, se evită situațiile în care, deși declarația aferentă regimurilor speciale prevăzute la art. 314, 315 şi 315^2 din Codul fiscal, era depusă în termen, potrivit legislației din România, exista posibilitatea ca potrivit legislației din statele membre de consum, să se considere că termenul respectiv a fost depășit, iar persoanei impozabile care aplică regimul special în România să îi fie aplicate dobânzi și penalități pentru depășirea termenelor de depunere, respectiv de plată, de către statele membru de consum.

Totodată, se propune abrogarea prevederilor referitoare la posibilitatea desemnării unui reprezentant fiscal autorizat în cazul anumitor categorii de importuri în România de bunuri care au fost transportate dintr-un teritoriu terț.

Modificări Codul Fiscal noiembrie 2023. Accizele aplicate producției de gaze

Pentru accizele aplicate producției de gaze naturale utilizate în scop tehnologic, se introduc dispoziții similare cu cele aplicate energiei electrice.

Transpunerea în legislația națională a acestei directive va avea un impact favorabil asupra mediului de afaceri, deoarece, prin păstrarea de către prestatorii de servicii de plată de evidențe referitoare la plățile transfrontaliere și punerea acestora la dispoziția autorităților fiscale, acestea vor dispune de mai multe informații pentru a detecta frauda în materie de TVA în sectorul comerțului electronic și pentru a colecta TVA suplimentară.

Citește și Regulamentul Registrului Național de Publicitate Mobiliară, aprobat de Guvern