Stiri: Logistica

Program casierii elevi si studenti Metrorex 2019

Program casierii elevi și studenți Metrorex 2019

29.08.2019

Program casierii elevi și studenți Metrorex 2019. Metrorex a anunțat deschiderea mai multor casierii destinate cumpărării titlurilor de călătorie pentru elevi și studenți. Astfel, începând de luni, 2 septembrie 2019, vor fi deschise încă opt casierii specializate pentru emiterea abonamentelor lunare cu preț redus 50%, față de cele trei funcționale în perioada vacanțelor școlare.

Program casierii elevi și studenți Metrorex 2019. 11 casierii

Cele 11 casierii vor funcționa după următorul program, în stațiile:

 • St. Gara de Nord 1 L-V 07:00-20:00
 • St. Grozăvești L-V 07:00-20:00
 • St. Piața Romană L-V 07:00-20:00 (funcționează și pe perioada vacanțelor școlare)
 • St. Piața Unirii 1 L-V 07:00-20:00; S 10:30 – 17:00 (funcționează și pe perioada vacanțelor școlare)
 • St. Piața Unirii 2 L-V 07:00-20:00; S 10:30 – 17:00 (funcționează și pe perioada vacanțelor școlare)
 • St. Eroilor L-V 07:00-13:30
 • St. Universității L-V 10:30-17:00
 • St. Piața Victoriei 2 L-V 13:30-20:00
 • St. Politehnica L-V 13:30-20:00
 • St. Nicolae Grigorescu 1 L,Mi, V 07:00 – 13:30, Ma, J 13:30-20:00
 • St. Apărătorii Patriei L, Mi, V 07:00 – 13:30 , Ma, J 13:30-20:00

Program casierii elevi și studenți Metrorex 2019. Șase casierii speciale

De asemenea, până la începerea anului universitar, Metrorex va pune la dispoziția elevilor și studenților alte șase casierii speciale față de cele 11 disponibile în anii anteriori.

Emiterea și personalizarea abonamentelor pentru elevi/studenți impun existența unui sistem specializat de verificare a datelor și documentelor prevăzute în Legea educației naționale nr. 1/2011 și HG nr. 42/201.

Titlurile de călătorie, de care elevii/studenții beneficiază, se acordă lunar conform reglementărilor legale în vigoare.

La casele speciale se pot cumpăra abonamente pentru perioade succesive (maxim 2 abonamente) prin intermediul aplicației de personalizare.

Program casierii elevi și studenți Metrorex 2019. Acte necesare

Actele necesare pentru emiterea titlurilor de transport pentru elevi/studenți cu preț redus 50%:

a) pentru elevi – carnetul de elev (vizat pe anul în curs), care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, cartea de identitate pentru elevii cu vârsta de peste 14 ani împliniți.

b) pentru elevii claselor pregătitoare – adeverință doveditoare autentificată cu ștampila unității de învățământ acreditate/autorizate pentru anul în curs și copie după certificatul de naștere

c) pentru studenți români și străini din state membre UE care studiază la o instituție de învățământ superior acreditată din România cu vârsta de până la 26 ani – legitimație de student pentru reducere la transport (vizată pe anul în curs – forma de învățământ cu frecvență), carte de identitate/pașaport;

d) pentru studenții străini din state nemembre UE care studiază la o instituție de învățământ superior acreditată din România cu vârsta de până la 26 ani – legitimație de student pentru reducere la transport (vizată pe anul în curs – forma de învățământ cu frecvență), pașaport/carte de rezidență/permis de ședere.

Acte necesare pentru emiterea abonamentelor lunare gratuite, conform legislației în vigoare:

a) pentru elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale precum și cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială, în condițiile legii, sau tutelă – carnetul de elev (vizat pe anul în curs) care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, iar la rubrica „mențiuni” va avea atestat dreptul la gratuitate de către unitatea de învățământ, cartea de identitate pentru elevii cu vârstă de peste 14 ani împliniți;

b) pentru studenți – legitimația de student pentru reducere la transport (vizată pe anul în curs – forma de învățământ cu frecvență) având trecutã mențiunea de gratuitate la călătoria cu metroul, carte de identitate/pașaport.

Citește și Cursuri programare Software Development Academy. Câți IT-iști lucrează în România?