Slide

Stiri: Energie

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier

Se înființează Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier

01.07.2024

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier. Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgență pentru înființarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul resurselor minerale, petrolului și stocării geologice a dioxidului de carbon.

Rolul ANRMPSG

Prin acest act normativ, se înființează Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG), organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, în subordinea Guvernului și coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului, prin reorganizarea prin transformare a Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM), care se desființează.

Aceasta va funcționa ca autoritate de reglementare, finanțată integral din venituri proprii, personalul ANRMPSG va fi preluat de la ANRM, numărul maxim de posturi fiind de 300, exclusiv demnitarii.

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier. Obiective

ANRMPSG va avea mai multe obiective generale, printre care dezvoltarea şi sistematizarea Fondului Geologic National şi Fondului Naţional de Resurse şi Rezerve; exploatarea şi dezvoltarea raţională a rezervelor de resurse minerale şi a rezervelor de petrol, în concordanţă cu strategiile din domeniu şi reducerea impactului asupra mediului înconjurător. De asemenea, identificarea de noi utilizări ale sistemelor publice naţionale de transport al petrolului şi punerea în valoare a golurilor miniere.

Se va urmări promovarea unei pieţe interne europene de valorificare a resurselor minerale, petrolului şi gazelor naturale sigură, competitivă şi durabilă din punct de vedere al mediului şi a unei deschideri efective a acesteia în beneficiul tuturor clienţilor şi furnizorilor din Uniunea Europeană, precum şi garantarea condiţiilor adecvate pentru exploatarea durabilă, având în vedere obiectivele pe termen lung, în concordanţă cu prevederile directivelor Uniunii Europene în materie.

Legea petrolului nr. 238/2004

ANRMPSG gestionează resursele de petrol, resursele minerale şi fondul geologic naţional, proprietate publică a statului, definite de Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Printre atribuții se numără și activități de elaborare și promovare de proiecte de acte normative, norme, instrucțiuni și proceduri, conform prevederilor legislației privind stocarea geologică a dioxidului de carbon.

Totodată, se completează și regimul juridic pentru licențele de exploatare.

Citește și Legea privind salariul minim european, aprobată de Guvern