Stiri: Agricultura

Sprijinirea sectorului avicol 2019

Sprijinirea sectorului avicol 2019. Decizia Guvernului

31.01.2019

Sprijinirea sectorului avicol 2019. Guvernul a aprobat Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creștere în sectorul avicol.

Decizia a fost luată în contextul în care Comisia Europeană a emis Decizia 6719/18.10.2018 de autorizare a schemei de ajutoare instituită de Legea nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol.

Sprijinirea sectorului avicol 2019. Schimbările aduse

Prin această ordonanță de urgență se reglementează:

  • definirea clară a categoriilor de beneficiari, în care se încadrează și întreprinderile mari
  • stabilirea documentelor ce trebuie depuse suplimentar de categoria de beneficiari întreprinderi mari
  • stabilirea clară a tipurilor de investiții și costuri eligibile
  • stabilirea ca și cheltuială neeligibilă a taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor
  • prezenta schemă de ajutoare nu se aplică solicitanţilor care au efectuat dezmembrări/divizări ale exploataţiei începând cu 1 ianuarie 2017
  • direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă suma necesară realizării investiţiei și încheie contractele de finanțare
  • pentru realizarea investițiilor finanțate prin Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, se poate acorda un avans, în procent de maxim 30% din totalul finanțării eligibile
  • acțiunile şi categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plăţi în avans, criteriile, precum şi limitele care se vor folosi în acest scop se vor stabili prin hotărâre a Guvernului
  • pentru acordarea avansului se completează documentele cu scrisoare de garanţie bancară sau scrisoare de garanție eliberată de instituții financiare nebancare;

Sprijinirea sectorului avicol 2019. Anunțul făcut de Ministerul Agriculturii

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a mai anunțat că realizează și pune la dispoziția direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, aplicația informatică integrată pentru proiectele referitoare la programele de investiții în sectorul agricol aprobate prin Legea nr. 195/2018, respectiv Legea nr. 227/2018.

Citește și Supermarketurile Auchan, Cora și Carrefour, amendate de Consiliul Concurenței