Stiri: Social

Rezultate finale Definitivat 2022

Definitivat 2019 – Unde vor fi publicate subiectele? Anunțul Ministerului Educației

24.07.2019

Subiecte Definitivat 2019. Proba scrisă din cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2019, s-a desfășurat miercuri în 42 centre de examen (câte unul în fiecare judeţ şi în Municipiul Bucureşti). În acest an, proba va fi susținută la 96 de discipline de examen.

Subiecte Definitivat 2019. Candidați înscriși

Dintre cei 8.064 de candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar, au fost admişi la proba scrisă 7.482 de candidaţi. Aceștia au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii:

  • efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an
  • calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”
  • media aritmetică a notelor obținute la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la probele menționate anterior

Subiecte Definitivat 2019. Site-ul subiecte.edu.ro

Subiectele, precum şi baremele de evaluare sunt asigurate de Centrul Național de Evaluare şi Examinare şi vor fi publicate după susţinerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16:00) și la avizierele centrelor de examen.

Lucrările scrise vor fi evaluate în șase centre organizate la nivel național. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puțin 8 pentru promovarea examenului.

Subiecte Definitivat 2019. Primele rezultate

Primele rezultate vor fi afişate în data de 31 iulie în centrele de examen şi pe definitivat.edu.ro. Contestaţiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 31 iulie, după afişarea rezultatelor, şi 1 august, până la ora 14:00. Rezultatele finale se afişează în centrele de examen şi pe site-ul anterior menţionat în data de 5 august 2019.

Potrivit Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, în vederea susţinerii probei scrise, candidaţii vor avea acces în sălile de examen cel mai devreme la ora 8:00 şi cel mai târziu la ora 8:45, în baza unui act de identitate/pașaport valabil. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore.

Subiecte Definitivat 2019. Discipline și specializări

A fost înregistrat un număr mare de candidați înscriși pentru următoarele discipline și specializări:

  • limba română și literatură pentru copii/metodica activității instructiv-educative din învățământul preșcolar – învățământ preșcolar în limba română (2.079);
  • limba și literatura română și matematică/metodica predării acestora – învățământ primar în limba română (1.367);
  • educaţie fizică şi sport/specialitate și metodica predării acesteia (856);
  • limba și literatura engleză/specialitate și metodica predării acesteia (464);
  • limba și literatura română/specialitate și metodica predării acesteia (401).

Subiecte Definitivat 2019. Definitivarea în învățământ

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional.

”Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice”, a anunțat Ministerul Educației.

Citește și Rezultate Titularizare 2019. Rata de promovare, mai mică decât anul trecut