Stiri: IT&C

Tehnologia 5G

Tehnologia 5G. Noi măsuri anunțate de Comisia Europeană

30.01.2020

Tehnologia 5G. Comisia Europeană a aprobat miercuri setul comun de instrumente cuprinzând măsuri de atenuare convenite de statele membre pentru a răspunde riscurilor de securitate legate de introducerea tehnologiei 5G, a cincea generație de rețele mobile.

Tehnologia 5G. O abordare concertată

Măsurile vin în urma solicitării Consiliului de a se elabora o abordare concertată cu privire la securitatea rețelelor 5G și a adoptării de către Comisie, în martie 2019, a unei Recomandări în urma solicitării respective.

În acestă perioadă, statele membre au identificat riscurile și vulnerabilitățile la nivel național. De asemenea, ele au publicat o evaluare comună a riscurilor la nivelul UE.

Tehnologia 5G. Evaluarea riscurilor

În plus, statele membre se angajează să avanseze împreună unele evaluări obiective a riscurilor identificate.

Odată cu Comunicarea adoptată, Comisia Europeană lansează acțiuni relevante în sfera sa de competență și face apel ca măsurile-cheie să fie puse în aplicare până la 30 aprilie 2020.

Tehnologia 5G. O schimbare pozitivă

Margrethe Vestager, vicepreședinta executivă pentru O Europă pregătită pentru era digitală, a declarat: „Putem realiza lucruri extraordinare cu ajutorul tehnologiei 5G. Tehnologia face posibile medicina personalizată, agricultura de precizie și rețelele energetice care pot integra toate tipurile de energie din surse regenerabile. Toate acestea vor aduce o schimbare pozitivă doar dacă putem garanta securitatea rețelelor noastre. Numai în aceste condiții schimbările digitale vor aduce beneficii tuturor cetățenilor.”

O tehnologie profund inovatoare

Margaritis Schinas, vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață european, a declarat: „O veritabilă uniune a securității este aceea care protejează cetățenii, întreprinderile și infrastructurile critice ale Europei. Tehnologia 5G va fi o tehnologie profund inovatoare, dar nu se poate realiza cu prețul securității pieței noastre interne. Setul de instrumente este un pas important în cadrul a ceea ce trebuie să fie un efort continuu colectiv al UE de a asigura o mai bună protecție a infrastructurilor noastre critice.”

Tehnologia 5G. Instrumentele necesare

Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, a afirmat: „Europa dispune de tot ceea ce are nevoie pentru a se situa în fruntea cursei tehnologice. Fie că este vorba de dezvoltarea sau de implementarea tehnologiei 5G – industria noastră este departe de a fi la început de drum. Astăzi, punem la dispoziția statelor membre ale UE, operatorilor de telecomunicații și utilizatorilor instrumentele necesare pentru a construi și a proteja o infrastructură europeană cu cele mai înalte standarde de securitate, astfel încât să beneficiem pe deplin de potențialul pe care ni-l poate oferi tehnologia 5G.”

Tehnologia 5G. Securitatea rețelelor

Garantarea introducerii în siguranță a tehnologiei 5G este în mare măsură responsabilitatea actorilor de pe piață. Securitatea națională este responsabilitatea statelor membre. În ansamblu, securitatea rețelelor 5G este o chestiune de importanță strategică pentru întreaga piață unică.

Este indispensabil ca punerea în aplicare a setului de instrumente să se facă într-o strânsă coordonare astfel încât întreprinderile și cetățenii europeni să poată beneficia pe deplin de noua tehnologie în condiții de siguranță.

Un rol esențial

Tehnologia 5G va deține un rol esențial în dezvoltarea pe viitor a economiei și a societății digitale în Europa și va fi atât un catalizator major pentru viitoarele servicii digitale în domeniile principale ale vieții cetățenilor, cât și o bază importantă pentru transformarea digitală și tranziția către o economie verde.

Tehnologia 5G. Venituri de 225 miliarde de euro

În condițiile în care se estimează că tehnologia 5G urmează să genereze la nivel mondial venituri de 225 de miliarde euro în următorii cinci ani și că reprezintă un atu esențial pentru competitivitatea Europei pe piața mondială, securitatea cibernetică a acestei tehnologii este crucială pentru asigurarea autonomiei strategice a Uniunii.

Vorbim de miliarde de obiecte și de sisteme conectate, inclusiv în sectoare critice, cum ar fi energia, transporturile, serviciile bancare și sănătatea, precum și de sistemele de control industrial care transmit informații sensibile și sprijină sistemele de siguranță.

Tehnologia 5G. Amenințările sunt în creștere

În același timp, datorită unei arhitecturi mai puțin centralizate, unei puteri de calcul inteligente de vârf, nevoii de mai multe antene și dependenței sporite de programele informatice, rețelele 5G oferă mai multe puncte de acces potențiale pentru atacatori.

Amenințările la adresa securității cibernetice sunt în creștere și devin din ce în ce mai sofisticate. Având în vedere că numeroase servicii critice vor depinde de tehnologia 5G, asigurarea securității rețelelor este de cea mai mare importanță strategică pentru întreaga UE.

Gradul de informare

Un nou sondaj Eurobarometru arată că gradul de informare cu privire la criminalitatea cibernetică este în creștere, 52 % din respondenți declarând că sunt destul de bine informați cu privire la criminalitatea cibernetică, cifră aflată în creștere față de 46 % în 2017.

Tehnologia 5G. Concluzii privind setul de instrumente ale UE

Statele membre, acționând în cadrul Grupului de cooperare privind securitatea rețelelor (NIS), au adoptat setul de instrumente. Setul de instrumente abordează toate riscurile identificate în evaluarea coordonată la nivelul UE. Sunt incluse și riscurile legate de factori care nu sunt de natură tehnică. Printre acestea se numără riscul de imixtiune din partea unor actori statali din afara Europei sau a unor actori care acționează cu sprijinul statului prin intermediul lanțului de aprovizionare al tehnologiei 5G.

Pe baza raportului de evaluare a riscurilor întocmit la nivelul UE în luna octombrie a anului trecut, setul de instrumente include:

 • măsuri tehnice
 • măsuri strategice corespunzătoare pentru a consolida eficacitatea acestora

Tehnologia 5G. Consolidarea cerințelor de securitate

În concluziile privind setul de instrumente, statele membre au convenit:

 • să consolideze cerințele de securitate
 • să evalueze profilurile de risc ale furnizorilor
 • să aplice restricții pertinente pentru furnizorii considerați a prezenta un risc ridicat
 • să aplice excluderile necesare în ceea ce privește activele considerate a fi critice și sensibile (cum ar fi funcțiile centrale de rețea)
 • să pună în practică strategii care să asigure diversificarea vânzătorilor.

Tehnologia 5G. O abordare comună

Comisia va sprijini adoptarea în UE a unei abordări privind securitatea cibernetică a tehnologiei 5G și va acționa, așa cum i-au solicitat statele membre, acolo unde este necesar, cu toate instrumentele de care dispune pentru a asigura securitatea infrastructurii 5G și a lanțului de aprovizionare:

 • norme în materie de telecomunicații și de securitate;
 • coordonarea privind standardizarea, precum și certificarea la nivelul UE;
 • examinarea cadrului pentru investițiile străine directe în scopul protejării lanțului de aprovizionare al tehnologiei 5G europene;
 • instrumente de protecție comercială;
 • norme în materie de concurență;
 • achiziții publice, asigurându-se că se acordă atenția cuvenită aspectelor de securitate;
 • programele de finanțare ale UE, asigurându-se că beneficiarii respectă cerințele relevante în materie de securitate.

Tehnologia 5G. Ce urmează?

Comisia Europeană invită statele membre să întreprindă demersuri pentru punerea în aplicare, până la 30 aprilie 2020, a setului de măsuri recomandate. De asemenea, se va pune în aplicare, până la 30 iunie 2020, un raport comun privind punerea în aplicare a acestora în fiecare stat membru.

Împreună cu Agenția UE pentru Securitate Cibernetică, CE va continua să acorde sprijin statelor membre.

Citește și Brexit. Acordul pentru retragerea Marii Britanii din UE, aprobat de Parlamentul European