Producatori

AAGES SA

AAGES, soluții standard și personalizate pentru instalații de încălzire prin inducție

01.12.2018

Compania își extinde portofoliul de lucrări cu produse complexe pentru aplicații în domeniul fabricației de țevi și bare. AAGES, înființată în anul 1990, își desfășoară activitatea în domeniul proiectării și fabricării de instalații de  încălzire prin inducție pentru o gamă variată de aplicații. Compania se mândrește, în cei aproape 28 de ani de la înființare, cu 1.450 de produse livrate, peste 4  milioane de kilometri parcurși pentru afaceri, mai mult de 100 de clienți mulțumiți și livrarea produselor în peste 25 de țări.

În prezent, AAGES continuă proiectarea şi fabricarea instalaţiilor din seria standard, pentru aplicaţii de călire prin inducţie, dar în acest an a abordat şi lucrări noi, care deschid calea realizării unor produse complexe pentru aplicații în domeniul fabricaţiei de ţevi şi bare, un domeniu cu mari perspective pentru anii următori.

În decursul acestor ani, AAGES a vândut peste 1.200 de convertizoare de diferite tipuri și peste 250 de instalații de încălzire prin inducție la nivel mondial

Compania și-a diversificat gama de produse, dar a inițiat și un proces de lărgire a ariei geografice acoperite de produsele AAGES, livrând echipamente pentru clienţi din Israel, Tunisia şi Belgia și crescând la 25 numărul de țări în care produsele sunt puse în funcțiune.

Domenii de activitate

AAGES proiectează şi fabrică instalaţii şi subansamble utilizate într-o gamă largă de aplicaţii din domeniul încălzirii prin inducţie a metalelor. Practic aproape toate produsele fabricate din metale trec printr-o operație care necesită instalații și echipamente de tipul celor fabricate de companie.

Compania poate furniza atât soluții standard, cât și personalizate, pentru a îndeplini cele mai riguroase cerințe ale clienților, având drept unic scop îmbunătățirea continuă a produselor și a serviciilor oferite, printr-o activitate de inovare care se regăsește în toate fazele de realizare a produselor, pornind de la concepția de bază și continuată în atelierele de proiectare, producție și testare. În acest fel se asigură că ofertele vor corespunde cerințelor clienților, menținând interesul acestora față de produsele AAGES.

Activitatea de inovare desfășurată este vizibilă mai ales în cazul unor produse destinate aplicațiilor speciale, cum este de exemplu topirea prin levitație a metalelor

Răspunzând unei nevoi de a realiza compoziții speciale, cu o puritate deosebită, folosite în aplicații medicale, în colaborare cu Universitatea Politehnică din București și cu Universitatea de Medicină și Farmacie din Tg. Mureș, AAGES a realizat o instalație de topire în care aliajele se topesc fără niciun contact fizic cu pereții cuvei.

Astfel, a fost creată o soluție și un echipament pentru realizarea materialelor cu puritatea necesară utilizării lor în aplicații chirurgicale, ca de exemplu realizarea protezelor biocompatibile.

Gama de produse și servicii

Produsele firmei AAGES au componente mecanice, electrice, electronice, care se realizează cu instalațiile din dotare, însă valoarea lor este dată de modul cum sunt proiectate și realizate efectiv. Din acest motiv, în afară de câteva utilaje necesare realizării unor operaţii de fabricaţie, dotările firmei sunt calculatoarele, programele speciale şi oamenii bine instruiți pentru a le utiliza.

“Competența și experiența inginerilor de cercetare și proiectare ai companiei, dublate de înalta calitate și fiabilitatea remarcabilă ale sistemului nostru, au dus la o creștere susținută a firmei în cei 28 de ani de activitate”, ne-a declarat Dl. Gabor Molnar, Director General al AAGES.

AAGES, sinonimul CALITĂȚII

De la început, încă din anul 1990 de când și-a început activitatea, compania și-a propus să devină cunoscută pe piaţă ca o firmă care oferă bunuri şi servicii de calitate şi are o deschidere maximă pentru a înţelege cerinţele clienţilor.

“Faptul că după aproape 28 de ani de activitate realizăm peste 75% din cifra de afaceri din produse livrate la export este o dovadă că am reușit să demonstrăm în practică valabilitatea sloganului „Dacă alegeţi AAGES, alegeţi CALITATEA”, a continuat Dl. Gabor Molnar.

Cei 28 de ani se văd în numărul mare de produse realizate, care contribuie în mod decisiv la abordarea unor lucrări noi, în experienţa echipelor de proiectare și de fabricaţie, precum şi a acelora care pun în funcţiune instalaţiile fabricate de companie și livrate în 25 de ţări din lume.

”Suntem mândri că marca AAGES demonstrează în aceste țări că «Made in Romania» are valoare și într-un domeniu în care primează creativitatea, cunoștințele tehnice și rigoarea muncii de realizare”

Desigur cei 28 de ani se regăsesc şi în vârsta fondatorilor şi a acelora care sunt în cadrul companiei de mulţi ani, însă prin transferarea experienţei la colegii noi şi combinarea acestei experienţe cu entuziasmul şi curiozitatea noii generaţii, AAGES, deși o firmă veche, este în continuare tânără în gândire și în acțiuni.

Portofoliul de produse

Cu mici excepţii, produsele AAGES sunt unicate, pentru care este nevoie în primă fază de proiectare și elaborare a proceselor tehnologice pentru care clienţii le cumpără. Aici intervine activitatea laboratorului de testare și inclusiv a atelierului de călire prin inducţie, care oferă serviciul de călire pentru terţi, dar unde se elaborează şi testează reţete de călire complexe, permiţând realizarea unor instalaţii complexe pentru aplicaţii, de exemplu din industria auto.

Pentru a face faţă nivelului de comenzi, dar şi pentru a permite reorganizarea unor fluxuri de fabricaţie, în luna octombrie s-a început construcţia unei hale de producție cu o suprafaţă de cca. 900 mp, suprafața totală a firmei ajungând astfel la nivelul de 4.400 mp.

Ca rezultat al acestei investiții, va creşte atât cifra de afaceri, dar mai ales eficienţa activităţii de fabricaţie, generând resurse pentru mărirea fondului de salarii şi desigur și pentru creşterea profitului.

Resursa umană în cadrul AAGES

În prezent, firma AAGES are 119 angajați, care fac parte din cei peste 150 de angajați ai grupului de firme AAGES. “Oferim beneficiile obișnuite, cum este sprijin pentru transport, bonuri de masă, echipamente de protecție speciale în atelierele de producție, instruiri periodice, organizăm cursuri gen team building cu firme specializate”, mai precizează Dl. Gabor Molnar.

Compania se ghidează după o veche zicală latină care afirmă că „nu zidurile, ci oamenii apără cetatea”, astfel că managementul este pe deplin conștient de faptul că ceea ce se realizează este făcut de către oameni, chiar dacă utilizează mașini, utilaje sau tehnică de calcul. Din acest motiv, munca fiecărui membru al familiei AAGES este apreciată la adevărata valoare.

Angajații AAGES beneficiază de tichete gratuite la spa și la mini fotbal printre altele, iar concursul anual de pescuit, pentru cei pasionați de acestă formă de a petrece timpul liber, a devenit deja o tradiție.

În ultimii ani, un important eveniment al anului este “ziua familiei”, eveniment la care toți angajații sunt invitați alături de familie, cu copii și nepoți, pentru a petrece o zi în aer liber și pentru a dezvolta o legătură mai strânsă între colegi

La fiecare sfârșit de an, compania organizează o festivitate în cadrul căreia participă toți angajații din cadrul Grupului AAGES, un eveniment cu o tradiție de 28 de ani, fiind o încheiere demnă pentru efortul depus de-a lungul anului și ocazie de a împărtăși gânduri pentru anul care urmează.

De asemenea, în fiecare an, AAGES alocă sume semnificative pentru sprijinirea evenimentelor culturale, sociale și sportive din regiune, la fel și a unor asociații non-profit pentru diferite activități caritabile.

Evoluție financiară

Referindu-se la evoluția financiară, reprezentanții companiei afirmă că un calcul  preliminar indică pentru 2018 o creștere a cifrei de afaceri cu aproximativ 10% față de anul 2017, iar ceea ce este poate și mai important, în acest an se observă tendința de extindere a pieței de desfacere pentru produsele AAGES.

“Realizarea investiției amintite, în corelație cu externalizarea unor lucrări de construcții de subansamble mecanice și cu finalizarea negocierilor privind noi contracte, va permite creșterea cifrei de afaceri în paralel cu îmbunătățirea eficienței, generând resurse financiare pentru a suporta majorarea fondului de salarii și creșterea profitului net al firmei”, a declarat, în încheiere, Dl. Gabor Molnar, Director General al AAGES.