Agricultura

Alchimex: produse româneşti la standarde europene

01.11.2015

Nu poţi face agricultură modernă fără produse de protecţia plantelor. În urmă cu 17 ani, o echipǎ de chimişti, biologi şi agronomi înfiinţau prima firmǎ cu capital privat, având ca domeniu de activitate cercetarea şi producţia în domeniul produselor de protecţia plantelor. Pentru toţi cei implicaţi în managementul firmei, activitatea de cercetare a reprezentat o continuare a activitǎţii începutǎ cu ani buni în urmǎ în institutele de cercetare de profil. În prezent, calitatea produselor, performanţele echipei, tehnologiile de ultimă generaţie au făcut ca Alchimex să devină cel mai mare producător de pe piaţa româneascǎ, cu o afacere care depǎşeşte 55 milioane de lei.

Dezvoltarea companiei nu a fost una uşoarǎ, agricultura fiind un domeniu extrem de complex, în care este nevoie de adevǎraţi profesionişti şi de investiţii susţinute.

Utilizarea pesticidelor este o problemă controversatǎ, pe care mulţi o percep ca pe un « rău necesar ». Impactul negativ poate fi diminuat pânǎ la un risc acceptabil sau chiar eliminat dacă utilizarea acestor produse se face în mod corect, cu respectarea strictǎ a instrucţiunilor de utilizare. Ori acest deziderat nu poate fi realizat decât printr-o educaţie susţinutǎ a fermierilor.

Despre toate acestea, Jurnalul de Afaceri a discutat cu Claudiu Crânguş, director general al Claudiu Crandus ALCHIMEXAlchimex. 

 

  • Cum a luat fiinţǎ Alchimex?

Istoria companiei Alchimex a început în 1998, atunci când o mânǎ de oameni cu experienţǎ în domeniul industriei de protecţie a plantelor au pus bazele primei firme româneşti cu capital integral, având drept activitate fabricarea produselor de protecţia plantelor şi fertilizanţi foliari.

Am început activitatea cu o instalaţie de micǎ capacitate de formulare pentru fungicide şi insecticide solide sub formǎ de pulberi. În numai doi ani, am reuşit sǎ punem în funcţiune alte două instalaţii, pentru formularea produselor lichide. După aceea, în anul 2002 am inaugurat o nouǎ instalaţie de formulare fungicide şi insecticide sub formǎ de suspensii concentrate, a cărei capacitate a fost dublată în anul 2009. A urmat instalaţia de formulare suspensii concentrate erbicide, iar în 2011 am finalizat cea mai mare investiţie a Alchimex de până acum, în valoare de 2,5 milioane de euro. Este vorba de instalaţia de formulare erbicide sub formǎ de granule, cea mai mare de acest gen din sud-estul Europei, investiţia fiind rezultatul unei strânse colaborǎri cu firma DuPont.

Din noiembrie 2011, Alchimex face parte din prestigiosul grup japonez Sumitomo Corporation, care deţine în prezent 98% din acţiunile firmei Alcedo – acţionarul nostru majoritar şi cel mai mare distribuitor naţional de produse de protecţia plantelor. Aceastǎ investiţie a demonstrat cǎ cele douǎ firme au trecut cu succes testul rigorii japoneze.

În prezent, grupul de firme Alcedo, pe lângǎ firma-mamǎ şi firma de producţie Alchimex, include alte 2 firme, Minerva (firmǎ specializatǎ în multiplicarea şi procesarea seminţelor certificate) şi Geea (agenţie de publicitate şi editurǎ).

 

  • Din câte produse este format portofoliul companiei?

De al înfiinţare şi pânǎ în momentul de faţă, am reuşim sǎ omologǎm 65 de produse. Odatǎ cu aderarea României la Uniunea Europeană şi transpunerea în legislaţia naţionalǎ a actelor normative comunitare care reglementeazǎ fabricarea şi plasarea pe piaţǎ a produselor de protecţia plantelor – legislaţie mult mai restrictivǎ în ceea ce priveşte numǎrul de substanţe active permise spre utilizare – s-au pierdut o bunǎ parte din acestea, astfel încât în prezent avem în fabricaţie curentǎ un numǎr de 23 de produse.

 

  • Care sunt cele mai noi produse lansate pe piaţă? Cum au fost acestea primite de către clienţi?

Cele mai noi produse lansate pe piaţă au fost erbicidele sub formǎ de granule din familia Rival. Aceste erbicide fac parte dintr-o categorie nouǎ de produse numite „superactive”, având o dozǎ de utilizare de numai 15 – 20 g/ha, ceea ce înseamnǎ o acţiune biologicǎ extrem de eficientǎ şi un impact neglijabil la aplicare faţǎ de utilizator şi mediu înconjurǎtor. Fabricate în colaborare cu firma DuPont, aceste produse s-au bucurat încǎ de la lansarea pe piaţǎ de aprecierea clienţilor noştri, astfel încât în ultimii ani, aproximativ 500.000 de hectare de cereale pǎioase au fost tratate cu ebicide din gama Rival.

 

  • Ce ne puteţi spune despre evoluaţia vânzărilor în ultimii cinci ani? Cum s-a schimbat comportamentul clienţilor?

Evoluţia vânzǎrilor în ultimii ani a fost în concordanţǎ cu evoluţia pieţei de produse agrochimice din România. Ne-am încadrat astfel pe o pantǎ ascendentǎ, astfel încât la sfârşitul lui 2014 am înregistrat o cifrǎ de afaceri de peste 12 milioane euro.

În ultimii ani, prin politica firmei noastre, am încercat să direcţionăm fermierii tot mai mult către utilizarea de tehnologii moderne. Nu poţi face performanţă în agricultură fără să investeşti, fără sa acorzi atenţia cuvenită pământului. Pare simplu, dar odată ce eşti implicat, vezi că a face agricultură este o activitate deosebit de complexă.

 

  • Ce ar trebui să ştie consumatorii despre calitatea produselor Alchimex?

În prezent, ne bucurǎm de performanţele unei echipe de 50 de specialiști, înzestraţi cu o viziune inovatoare şi spirit de echipă, ce îşi canalizează eforturile spre satisfacerea celor mai exigente cerinţe ale clienţilor.

Alchimex deţine instalaţii industriale moderne, în acord cu bunele practici de fabricaţie din domeniu, precum şi un laborator fizico-chimic dotat cu aparaturǎ de ultimǎ generaţie, care permit o caracterizare completǎ şi exactǎ a parametrilor produselor fabricate.

În plus, avem şi un laborator agrochimic, în care efectuǎm analize de sol pentru clienţii noştri şi nu numai, venind astfel în sprijinul fermierilor cu recomandǎri practice privind utilizarea raţionalǎ, eficientǎ şi economicǎ, totodatǎ, a fertilizanţilor.

Întreaga noastrǎ activitate se desfǎşoarǎ sub rigorile unui sistem integrat ISO calitate – mediu – sǎnǎtate şi securitate în muncǎ, la care se adaugǎ standardele specifice domeniului nostru de activitate. Ca o recunoaştere a acestor performanţe, recunoscute în urma unor severe audituri tehnologice, Alchimex este în momentul de faţǎ partenerul unor companii multinaţionale de renume, cum sunt Nufarm (Australia) şi Adama (Israel), pentru care Alchimex lucrează ca „toll manufacturer” pentru pieţe externe din Europa, Asia şi Africa.

Prin calitate la cele mai înalte standarde, eficienţǎ şi preţ am reuşit ca produsele noastre să aibă prioritate în preferinţele fermierilor, contribuind astfel la generarea unei percercepţii pozitive faţă de rezultatele tehnologiilor româneşti şi la consolidarea produselor autohtone pe piaţa internă. O astfel de politică va avea consecinţe benefice pentru noi toţi în plan economic şi social.

Produsele Alchimex se comercializeazǎ prin intermediul firmei Alcedo, care deţine cea mai complexǎ infrastructurǎ aferentǎ activitǎţii de distribuţie a produselor de protecţia plantelor: opt mari depozite situate în cele mai importante zone agricole ale ţǎrii, aşezate strategic pentru ca marfa sǎ fie livrată în cel mai scurt timp către fermieri, silozuri pentru preluarea produselor agricole, compania oferind, astfel, şi servicii post-vânzare, flotǎ de transport rutier şi o reţea de peste 500 de fitofarmacii (proprietatea ALCEDO, în franciză sau partenere) pentru desfacerea produselor microambalate destinate micilor fermieri.

 

  • Cum consideraţi că s-a dezvoltat sectorul de activitate în ultimii cinci ani? Cum preconizaţi evoluţia segmentului pentru următorii cinci ani?

În ultimii cinci ani, piaţa inputurilor agrochimice din România a avut o creştere cu douǎ cifre. Aceasta se traduce prin mai multe produse în piaţǎ, fermierii dovedindu-se destul de receptivi în a folosi tehnologiile propuse.

De altfel, în clipa de faţǎ, fermierii români au acces la cele mai moderne tehnologii agricole existente la nivel mondial. În aceşti ultimi cinci ani, atunci când au existat condiţii climatice favorabile agriculturii, creşterea PIB-ului România a fost susţinută şi de avansul înregistrat de producţia agricolă. Şi cum schimbǎrile climatice reprezintǎ o provocare majorǎ, trebuie gǎsite soluţii pentru ca şi în anii mai puţin favorabili, fermierii sǎ înregistreze profit. Este nevoie de irigaţii, este nevoie de consultanţǎ tehnicǎ.

Deşi am asistat la mari investiţii în agriculturǎ, este nevoie în continuare de investiţii. Este nevoie de o mai mare grijǎ pentru mediu şi pentru ceea ce lǎsǎm urmaşilor noştri.

Pe viitor, fermierii se vor confrunta cu tot mai multe rigori de ordin tehnic şi legislativ şi, în consecinţǎ, va trebui sǎ fie mult mai atenţi în ceea ce priveşte conformarea faţǎ de acestea.

Ca o privire de ansamblu a ultimilor cinci ani, se poate trage cu uşurinţă concluzia că piaţa a înregistrat o creştere galopantă, dar în următoarea perioadă se preconizeazǎ o creştere mai puţin accentuatǎ.

 

  • Care sunt principalele probleme ale pieţei pe care activaţi? Care sunt soluţiile propuse?

Vorbind la modul general, în ultimii 25 de ani, agricultura românească s-a confruntat cu o serie de probleme, dintre care unele nu au fost rezolvate nici în prezent. Mǎ refer aici la lipsa de finanţare a fermierilor din partea unităţilor bancare, lipsa de înţelegere a agriculturii de către societăţile de asigurare, lipsa irigaţiilor, lipsa procesării locale a produselor agricole care în final se traduce prin faptul că fermierii produc fără a şti cui vând producţia.

Vedem un aflux al investiţiilor în agricultură, însă, în acelaşi timp, vedem că este din ce în ce mai greu să găseşti oameni dornici să activeze şi să facă performanţă în acest domeniu.

La aceste probleme se adaugă regulile tot mai stricte ale Uniunii Europene, care nu tot timpul ţin cont de specificul local al României. Mă refer la restricţionarea la utilizare a unor produse pentru protecţia plantelor care din păcate nu au înlocuitori şi a căror neutilizare ar avea un impact major pentru agricultura românească. În măsura în care aceste reguli nu sunt “reglate” pentru a fi adaptate agriculturii româneşti cu siguranţă fermierii români vor avea de suferit, mai ales că ei trebuie să facă faţă presiunilor preţurilor produselor agricole care vin din Rusia sau Ucraina. Unul este preţul gazului în România şi altul este cel din Rusia şi, ca urmare, diferit este şi preţul îngrăşămintelor pe care fermerii de pe aceste pieţe îl au la dispoziţie.

Pentru o parte din aceste probleme, cum este lipsa de finanţare din partea băncilor soluţiile au venit din partea noastră. Alcedo finanţeazǎ agricultura românească de 25 de ani. Avem în jur de 4.000 de clienţi, lucrăm astfel cu o treime dintre fermierii aflaţi în piaţă.

O altă problemǎ cu care ne confruntǎm noi, ca producǎtori şi distribuitori de pesticide, este publicitatea negativǎ, pe care mass-media o promoveazǎ vis-a-vis de utilizarea acestor produse, punând adesea semnul „egalitate” între pesticid şi otravǎ. Acest gen de publicitate, care mizeazǎ pe impactul emoţional, este mult mai percutant atunci când aduci în oglindǎ o soluţie alternativǎ, dar utopicǎ din pǎcate, şi anume binefacerile agriculturii bio. Avem aici mai multe false probleme. Astfel, pe plan mondial existǎ o tendinţǎ evidentǎ: suntem din ce în ce mai mulţi, cu toţii trebuie sǎ ne hrǎnim, iar suprafeţe cultivabile din ce în ce mai mici, din cauza unor fenomene binecunscute. Poate agricultura bio sǎ rezolve problema hranei întregii populaţii a planetei? Costurile produselor bio sunt accesibile pentru toatǎ lumea? Evident cǎ NU. Singura soluţie o reprezintǎ practicarea unei agriculturi intensive, care, presupune, printre altele, şi utilizarea pesticidelor.

O altă problemă falsă porneşte de la la întrebarea „Cât de dǎunǎtoare sunt pesticidele pentru organismul uman?”. Nu mai mult decât orice alte chimicale care intrǎ în contact direct cu organismul uman, cum sunt medicamentele, cosmeticele, diverse implanturi etc. Medicamentele, de exemplu, sunt „chimicale”, unele cu structuri chimice similare cu cele ale pesticidelor, ce pot avea un impact mult mai mare asupra sǎnǎtǎţii umane, prin simplul fapt cǎ se utlizeazǎ prin ingerare, intravenos şi alte cǎi de penetrare direct în organism. Luaţi orice prospect de medicamente şi comparaţi lista indicaţiilor cu cea a contra-indicaţiilor şi veţi constata cazuri în care cea de pe urmǎ este mult mai lungǎ!

În acelaşi timp, o altă falsă problemă pleacă de la următoarea întrebare „Care este impactul utilizǎrii pesticidelor asupra mediului înconjurǎtor (florǎ, faunǎ, sol, ape etc)?”. În momentul de faţǎ existǎ o legislaţie europeanǎ extrem de severǎ în ceea ce priveşte substanţele admise pentru utilizare în agriculturǎ, care ţine cont, în primul rând de toţi aceşti factori. Sunt admise numai acele substanţe care trec un set sever de teste referitoare la activitatea biologicǎ, remanenţǎ în sol, reziduuri în plante şi animale, teste de toxicitate (faţǎ de om şi mamifere) şi ecotoxicitate (toxicitate faţǎ de peşti, pǎsǎri, albine, râme), teste carcigene etc. În urma acestor teste, sunt selectate doar acele substanţe a cǎror utilizare implicǎ un risc „acceptabil” asupra organismului uman şi faţǎ de mediu.

Din cele afirmate mai sus rezultǎ clar importanţa utilizǎrii corecte a acestor produse (cultura cǎreia este destinat produsul, doza de utilizare etc). Respectarea strictǎ a acestor instrucţiuni de utilizare implicǎ o educaţie susţinutǎ a fermierilor, pe care noi ne propunem s-o facem prin consultanţa de specialitate pe care o acordǎm acestora.

O altǎ cale este implicarea AIRPOM (Asociaţia Producǎtorilor de Pesticide din România), împreunǎ cu autoritǎţile din subordinea Ministerului Agriculturii, în programe naţionale de instruire, atestare şi monitorizare a fermierilor. Este o problemă care necesită o atenţie sporită, deoarece, pe lângǎ fermieri ignoranţi, în piaţă sunt foarte mulţi care vând produse, fără a vinde însă şi consultanţă de specialitate.

 

  • Ce ne puteţi spune despre cele mai recente investiţii realizate de companie? Dar despre investiţiile planificate pe viitor?

Investiţiile au fost întotdeauna o prioritate pentru noi. Pentru a face performanţă pe o piaţǎ în care se regǎsesc cei mai mari producǎtori mondiali, companii multinaţionale de renume şi cu mare tradiţie în domeniu este nevoie de investiţii. Încheiem anul acesta cu două noi investiţii: o nouǎ instalaţie pentru formulare erbicide sub formǎ de suspo-emulsii şi o nouǎ linie de formulare suspensii concentrate fungicide şi insecticide, în valoare de 1 milion de euro, din care 250.000 de euro reprezintǎ cofinanţare din fonduri europene în cadrul Programului Operational Sectorial “Crestera competivitǎţii economice”.

La sfârşitul anului 2015, valoarea totalǎ a investiţiilor în capacitǎţi de producţie va depăşi 6,5 milioane de euro.

 

  • Care sunt planurile de viitor pe termen scurt, mediu şi lung ale companiei?

Mizând pe flexibilitatea producţiei de tonaj mediu şi pe capacitatea de a anticipa evoluţia pieţei interne şi a celor externe, am reuşit să dezvoltăm şi să diversificăm facilităţile de producţie, astfel încât în momentul de faţă avem capacităţi care totalizează peste 4000 tone/an şi care ne permit formularea tuturor categoriilor de produse, care satisfac cele mai variate şi exigente cerinţe.

Pe planul colaborǎrilor externe, dorim sǎ lǎrgim portofoliul de produse şi sǎ creştem volumul de produse în cadrul parteneriatelor existente şi, de asemenea, sǎ dezvoltǎm altele noi.

 

  • Anul trecut aţi înregistrat o cifră de afaceri de peste 53 de milioane de lei, la cât o estimaţi pentru anul curent?

În perioada ianuarie – septembrie 2015, am reuşut să depăşim aceastǎ cifrǎ, ceea ce aratǎ faptul cǎ reuşim sǎ menţinem ritmul ascendent al ultimilor ani. Avem, prin urmare, toate şansele ca la sfârşitul acestui an sǎ înregistrǎm o creştere de 10% faţǎ de 2014.