Stiri: Finante

Autoritatea Vamala Romana

Autoritatea Vamală Română, o nouă instituție înființată de Ministerul de Finanțe. Ce rol va avea?

12.07.2019

Autoritatea Vamală Română. Ministerul Finanţelor a conceput un proiect de act normativ care prevede înfiinţarea Autorităţii Vamale Române. Potrivit proiectului, este vorba de o instituţie de specialitate a administraţiei publice centrale în domeniul vamal, cu personalitate juridică.

Scopul proiectului de act normativ este de a consolida autoritatea vamală şi de a asigura îndeplinirea misiunii acesteia stabilită la nivelul Uniunii Europene.

În contextul în care țara noastră gestionează a doua cea mai mare frontieră externă a Uniunii Europene, iar tendinţele fenomenelor infracţionale transfrontraliere sunt în continuă creştere, se impune reorganizarea activităţii vamale.

Autoritatea Vamală Română. Eficientizarea şi coordonarea structurilor vamale

Acest demers vizează, așadar, eficientizarea şi coordonarea integrată şi unitară a activităţii structurilor vamale în acţiunea de combatere a traficului ilegal cu mărfuri la frontiera României şi a Uniunii Europene, în regim de maximă urgenţă.

Autoritatea Vamală Română va asigura:

  • administrarea impozitelor, taxelor şi altor venituri bugetare date prin lege în competenţa sa
  • aplicarea politicii şi legislaţiei vamale
  • control operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care au ca efect frauda vamală, precum şi a altor fapte date prin lege în competenţa sa.

Autoritatea Vamală Română. Atribuții

Autoritatea va prelua atribuţiile, activitatea, posturile şi personalul structurilor vamale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a unităţilor subordonate acesteia, respectiv Direcţia Generală a Vămilor din cadrul aparatului propriu al ANAF, direcţiile regionale vamale şi birourile vamale de interior şi de frontieră din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.

Autoritatea Vamală Română. Cine va conduce instituția?

Autoritatea Vamală Română va fi condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului Finanţelor Publice. De asemenea, Autoritatea va avea un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii, care îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 61 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Citește și Sika România preia Arcon Membrane. Anunțul făcut de Consiliul Concurenței