Stiri: Economie

Cand va adera Romania la euro

Programul de convergență 2019-2022, aprobat: Când va adera România la euro?

09.05.2019

Când va adera România la euro? Guvernul a aprobat Memorandumul privind Programul de convergență 2019-2022. Acesta are la bază prevederile Strategiei fiscal-bugetare pentru perioada 2019-2021 și prognoza cadrului macroeconomic pe termen mediu 2019-2022.

Când va adera România la euro? Angajamentul de aderare

Programul de convergență prevede că Guvernul își menține angajamentul de aderare la zona euro în anul 2024, obiectiv rezultat din Raportul de fundamentare al planului național de adoptare a monedei euro. Acesta a fost adoptat în ședința Executivului din 30 ianuarie 2019.

Creșterea economică a României

Potrivit datelor statistice, creșterea economică a României este printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. În ultimii trei ani, creșterea economică medie anuală a fost de 5,3%, în anul 2016 creșterea economică a fost de 4,8%, în 2017 de 7%, iar în 2018 de 4,1%.

Prin creşterea economică ridicată s-au redus decalajele de dezvoltare ale României faţă de celelalte state din UE. În anul 2017, PIB pe locuitor la puterea de cumpărare standard s-a situat la 62,5% faţă de media UE, comparativ cu 55,9% în anul 2015 și 59,3% în 2016.

Se estimează ca în anul 2018 PIB-ul pe locuitor la puterea de cumpărare standard să fi depăşit pragul de 65%. Conform Programului de guvernare, se are în vedere depăşirea în 2021 a pragului de 70% din media UE privind PIB-ul pe locuitor la puterea de cumpărare standard.

Planificarea bugetară

Planificarea bugetară pe 2019 și estimările pentru perioada 2020-2021 stabilesc deficitul bugetar ESA în anul 2019 la 2,8 % din PIB, o ajustare de 0,1 puncte procentuale față de anul 2018, care va continua pe orizontul 2020-2022, urmând ca acesta să ajungă în anul 2022 la 2,0% din PIB, respectiv o ajustare de 0,8 puncte procentuale față de anul 2019. Pe orizontul 2019-2022, politica fiscal-bugetară continuă să susțină în mod direct creșterea economică, în marja permisă de Pactul de Stabilitate și Creștere, respectiv un deficit bugetar ESA sub pragul de 3% din PIB.

Datoria publică

În ceea ce privește datoria publică, la sfârșitul anului 2018 nivelul acesteia a fost de 35% din PIB. Nivelul este în scădere față de anul 2017 cu 0,2 puncte procentuale. Pe termen mediu, nivelul datoriei publice este estimat să rămână la un nivel sustenabil. Acesta va fi sub valoarea de referință de 60% din PIB stabilit prin Tratatul de la Maastricht.

Citește și Piața deșeurilor medicale, anchetată de Consiliul Concurenței. Ce suspiciunii există?