Centrul Cyber

Centrul Cyber: Ce avantaje va aduce României?

01.03.2021

Înființarea noului centru va avea drept efect stimularea unui sprijin financiar pentru cercetarea, inovarea și dezvoltarea industrială în domeniul securității cibernetice. Centrul Cyber, noul centru european de securitate cibernetică, va fi deschis în acest an la Bucureşti. Este vorba de prima agenţie europeană care va avea sediul în România. Noul Centru are drept scop coordonarea cercetării și a inovării în domeniul securității cibernetice la nivelul Uniunii Europene. Acesta va fi, de asemenea, principalul instrument al UE de punere în comun a investițiilor pentru cercetarea și dezvoltarea tehnologică și industrială din domeniul securității cibernetice.

În cursa pentru găzduirea Centrului, ţara noastră s-a aflat în competiţie cu Belgia, Germania, Lituania, Luxemburg, Polonia și Spania.

Pe data de 10 decembrie 2020, în urma procedurii de vot desfășurate la Bruxelles, statele Uniunii Europene au decis ca România să găzduiască viitorul sediu al Centrului european de competențe industriale, tehnologice și de cercetare în domeniul securității cibernetice – Centrul Cyber.

Centrul Cyber. Oportunităţi de dezvoltare ale domeniului IT

Găzduirea și operaționalizarea la Bucureşti a viitorului Centru Cyber vor contribui la creșterea prestigiului României la nivelul Uniunii Europene, precum și a vizibilității în cadrul instituțiilor europene, al comunității din domeniul digital și al securității cibernetice. Acest lucru va genera oportunități suplimentare de dezvoltare a domeniului IT, precum şi multiple avantaje de dinamizare a economiei ţării.

Trecerea la etapa de pregătire a operaționalizării noului centru, atât la nivelul elaborării cadrului normativ, cât și din punctul de vedere al administrării și resurselor financiare de care este nevoie, reprezintă o prioritate pentru Guvernul României.

Primul pas pe care autorităţile române îl au în vedere este reprezentat de GLI-CYBER, sub coordonarea Ministerului Finanțelor și Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. Este vorba de un grup de lucru interinstituțional care va fi responsabil cu identificarea setului de măsuri și cu elaborarea cadrului legislativ, necesar operaționalizării Centrului de competențe industriale, tehnologice și de cercetare în materie de securitate cibernetică.

Centrul Cyber va derula programe şi proiecte finanţate din fonduri europene şi va fi un catalizator al inovării, cercetării şi colaborării din domeniul securităţii cibernetice pentru întreaga Uniune Europeană

Un pol european de dezvoltare tehnologică

Înfiinţarea centrului Cyber și a rețelei de centre naționale va avea drept efect stimularea unui sprijin financiar pentru cercetarea, inovarea, tehnologia și dezvoltarea industrială în domeniul securității cibernetice.

Mai exact, pe lângă înfiinţarea propriu-zisă a centrului, se are în vedere construirea unui pol european de expertiză tehnologică în materie de securitate cibernetică. Se au în vedere, în principal, domenii precum criptografia, serviciile de securitate a rețelelor informatice, detectarea intruziunilor, securitatea sistemelor, securitatea rețelelor, securitatea programelor informatice și a aplicațiilor, precum și aspectele umane și societale ale securității și ale protecției vieții private.

Astfel, în contextul eforturilor întregii Uniuni Europene de a configura un ecosistem european în materie de securitate cibernetică, Centrul Cyber va reprezenta o structură cheie.

Centrul Cyber va reprezenta o structură cheie pentru crearea unui ecosistem european în materie de securitate cibernetică

Programe de finanţare europeană

Centrul va reprezenta principala agenţie de gestionare a fondurilor europene dedicate cercetării în sectorul securității cibernetice disponibile prin cele două programe de finanțare ale Uniunii Europene: Europa Digitală și Orizont Europa.

Centrul Cyber de la Bucureşti ar putea deveni funcţional până la jumătatea anului 2021, iar ţara noastră trebuie să aloce o treime din bugetul dedicat digitalizării prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă pentru acest proiect. Aşadar, vor fi disponibile fonduri semnificative pentru sectorul IT.

Centrul Cyber de la Bucureşti ar putea deveni funcţional până la jumătatea anului 2021

Investiţiile pot ajunge la 4,5 miliarde de euro

Un alt avantaj pentru România este reprezentat de faptul că multe companii care activează în domeniul securității cibernetice își vor deschide sediul la București. Estimările arată că investițiile pot ajunge la 4,5 miliarde de euro.

Din această sumă estimativă, proiectele Uniunii Europene (UE) în ceea ce privește securitatea cibernetică se ridică la peste 2 miliarde de euro. Acești bani europeni vor fi distribuiți de la București prin viitorul Centru de Competențe în Securitate Cibernetică.

Pe lângă aceste fonduri europene în valoare de 2 miliarde de euro, Centrul va avea un puternic rol în stimularea investiţiilor private în cercetare şi inovare.

De asemenea, Centrul Cyber va oferi oportunități de carieră multor experți în domeniul IT. Noul pol de dezvoltare va reprezenta o „atracție” pentru talentele din domeniul tehnologiei și va oferi oportunități de carieră atât programatorilor aflaţi la începutul carierei, cât şi celor cu experienţă.

De ce a fost aleasă România?

Ţara noastră a prezentat, în dosarul său de candidatură, faptul că Bucureștiul este pregătit pentru a găzdui Centrul. Printre argumentele prezentate se numără o clădire pregătită pentru a găzdui sediul și instituții pregătite să sprijine stabilirea sediului la București (CERT-RO, STS, Primăria București, SPP). De altfel, au fost propuse trei clădiri, două în centru și una în nordul orașului, gata să fie puse la dispoziție – Vila Rosetti (între Piața Romană și Piața Victoriei), Șoseaua Nordului 94W și Calea Victoriei 109.

De asemenea, CERT-RO (Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică) a creat un „Cyber VIP protection program” pentru viitorul staff al centrului.

Un motiv pentru care a fost aleasă România este reprezentat de viteza peste medie a conexiunilor broadband din București

Un alt motiv pentru care a fost aleasă România este reprezentat de viteza peste medie a conexiunilor broadband din București. La acestea se adaugă şi anumite avantaje fiscale, precum şi scutirea de diverse impozite și taxe a Centrului și a angajaților acestuia (TVA, venituri, importuri).

Deschiderea Centrului Cyber la Bucureşti reprezintă o oportunitate imensă pentru ţara noastră şi pentru dezvoltarea sectorului IT, iar investiţiile pe care le presupune acest centru vor avea un impact important în economia României.

Citeşte şi Cele mai folosite aplicaţii din lume