Stiri: Finante

Cod de Conduita bancara

ARB a lansat un nou Cod de Conduită bancară

05.11.2018

Cod de Conduită bancară. Industria bancară din România are un nou Cod de Conduită. Acesta pune accent pe sprijinirea consumatorilor care au dificultăți financiare. Documentul, lansat de Asociația Română a Băncilor, evidențiază respectarea principiilor eticii bancare în raport cu toți stakeholderii sistemului bancar și pune accentul pe protecția consumatorului prin conlucrarea cu debitorii consumatori care se confruntă cu dificultăți financiare, inclusiv pentru a preîntâmpina iminența apariției unor astfel de situații.

Cod de Conduită bancară. Noi reguli

Codul de Conduită revizuiește actualul Cod de Etică Bancară aprobat în anul 2009. Noile reguli de conduită sunt implementate de fiecare instituție de credit din țara noastră.

Documentul are în vedere creşterea atenţiei acordate intereselor clienţilor în relaţia cu băncile şi a încrederii publice în sistemul financiar-bancar, prin uniformizarea standardelor de integritate şi etică aplicabile între bănci și partenerii acestora precum clienții, autoritățile și angajații.

Băncile vor urmări să asigure un echilibru între interesele clienților, utilizatori de produse de creditare sau deponenți, ale acționarilor, ale investitorilor, ale angajaților, precum și ale colaboratorilor.

Cod de Conduită bancară. Ce spune conducerea ARB?

„Noul Cod de Conduită a apărut din înţelegerea şi dorinţa asumării responsabilităţilor pe care sistemul bancar le are faţă de clienţii săi şi, în sens larg, faţă de societatea românească. Asistăm astăzi, la 9 ani de la lansarea primului Cod de Etică al industriei, la reaşezarea, în baza preluării celor mai înalte standarde de etică şi profesionalism, a modului în care ne raportăm la toţi partenerii noştri şi în special la clienţi, dar mai ales la clienţii aflați în dificultate. Codul stabileşte noi standarde de etică şi reguli de conduită, care vor fi respectate la nivelul întregii industrii bancare. Sunt reglementate, într-o abordare completă, de 360 de grade, relaţiile inter-bănci, dintre bănci şi clienţi, dintre instituțiile de credit şi autorităţi, dintre acestea şi angajaţi şi între angajaţii din cadrul sistemului bancar” a declarat Sergiu Oprescu, Preşedintele Consiliului Director al Asociaţiei Române a Băncilor (ARB).

Conform acestuia, se creează un cadru unic, transparent şi predictibil de desfăşurare a activităţilor de relaţionare internă şi externă a sistemului bancar.

Cod de Conduită bancară. Relația cu debitorii

Codul de Conduită lansat de Asociația Română a Băncilor include pentru prima dată un capitol special denumit „Principii de Bune Practici Bancare şi de Conduită a Băncilor în Relația cu Debitorii Consumatori confruntați cu situații de Dificultate de plată ori reprezentând un Caz Social”, destinat protecției consumatorilor.

Cod de Conduită bancară. Recomandări

În elaborarea principiilor, comunitatea bancară a luat în considerare recomandări primite de la asociații pentru protecția consumatorilor de servicii financiare.

„Suntem determinați să ne angajăm într-un dialog substanțial și constructiv în relația cu clienții, iar noul Cod de Conduită sprijină această direcție. România are nevoie de o infuzie masivă de încredere și credem că sistemul financiar bancar poate contribui mai activ la creșterea nivelului de încredere în societate, prin asumarea trecutului, acceptarea prezentului și implicarea în crearea de prosperitate în România” a declarat Sergiu Manea, Preşedintele Consiliului Director al Consiliului Patronatelor Bancare din România (CPBR).

Cu ajutorul documentului se stabilește un cadru general de conduită a băncilor în relația cu debitorii aflați într-o situație de dificultate de plată sau în privința cărora este iminentă apariţia unei asemenea situații, precum şi în relaţia cu debitorii reprezentând cazuri sociale.

Așadar, băncile vor colabora cu debitorii şi le vor oferi sprijin în vederea identificării de soluţii pentru depăşirea impasului. Codul de Conduită prevede de altfel și obligația băncilor de a asigura pregătirea continuă și specializarea personalului acestora.

De asemenea, debitorii sunt încurajați să adreseze proactiv situațiile/ modificarea situației de viață cu care se confruntă, să răspundă cu promptitudine solicitărilor băncii, în special, în ceea ce privește furnizarea de informații pentru soluționarea cazului, inclusiv informații despre situația lor financiară și să manifeste deschidere pentru discutarea diverselor soluții propuse de către bancă.

Cod de Conduită bancară. Principii

Noul Cod de Conduită se bazează pe principii fundamentale precum:

  • reciprocitate
  • încredere
  • imparțialitate
  • nediscriminare
  • competență și profesionalism
  • respectul față de legislație și regulile de etică profesională
  • integritate
  • confidențialitate
  • protejarea datelor cu caracter personal

Citește și Cursele Speed Taxi pot fi plătite cu mobilul, prin aplicația mobilPay Wallet