Stiri: Logistica

Codul aerian al Romaniei

Codul aerian al României, aprobat de Guvern

16.11.2018

Codul aerian al României. Guvernul a aprobat în ședința de ieri proiectul de lege privind Codul aerian al României, elaborat de Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul Apărării Naționale. Codul aerian al României a fost conceput în urma consultării interinstituționale, precum și cu reprezentanți ai unităților de aviație civilă.

Noul cod prevede cadrul legal necesar cooperării civil-militare la nivel instituţional în domeniul aviației.

Codul aerian al României reglementează activitățile aeronautice civile și militare în spațiul aerian național și este adaptat noilor realități în contextul îndeplinirii obligațiilor ce îi revin României ca stat membru al Uniunii Europene.

Codul aerian al României cuprinde următoarele prevederi:

– reglementează înființarea, funcționarea şi certificarea aerodromurilor civile și militare

– introduce măsuri pentru protecția zonelor din vecinătatea aerodromurilor civile și militare, și asigură cadrul legal pentru planificarea utilizării terenurilor din vecinătatea aerodromurilor, având în vedere și considerente legate de protecția mediului

– creează cadrul legislativ primar pentru operarea aeronavelor fără pilot la bord în spațiul aerian național

– introduce dispoziții noi privind certificarea personalului aeronautic civil și militar, a tehnicii de aviație și a agenților aeronautici

– realizează compatibilizarea dispozițiilor codului aerian în domeniul investigării accidentelor de aviație cu prevederile regulamentelor europene aplicabile

– introduce dispoziții privind stabilirea responsabilităților instituțiilor statului care desfășoară misiuni de căutare și salvare a victimelor și supraviețuitorilor unui accident de aviație

– facilitează controlului utilizării spațiului aerian și a misiunilor de căutare/salvare. Sunt prevăzute cerințe obligatorii de echipare a aeronavelor civile și militare cu dispozitive de localizare în caz de urgență, precum și cu dispozitive/echipamente de identificare a poziției aeronavei în zbor

Codul aerian al României. Sancțiuni

Codul aerian al României reevaluează și sancțiunile de natură contravențională și penală. Documentul are în vedere și ratificarea de către România a Convenției pentru reprimarea actelor de intervenție ilicită îndreptate împotriva aviației civile internaționale (Convenția de la Beijing) și a Protocolului suplimentar la Convenția pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor (Protocolul de la Beijing).

Codul aerian al României. Ultimele modificări

Ultima modificare importantă a Codului aerian civil a fost efectuată prin Legea nr. 399/2005. Schimbările aveau în vedere compatibilizarea prevederilor acestuia cu dispozițiile reglementărilor europene, având în vedere aderarea României la Uniunea Europeană.

Însă în ultimii ani, la nivelul aviației au avut loc o serie de transformări, atât la nivel instituțional, cât și în domeniul reglementării. Prin urmare, era necesar un nou Cod aerian integrat civil- militar.

Citește și Profi sărbătorește 18 ani în România