Stiri: Finante

Deficit bugetar 2018

Deficitul bugetar a ajuns la 20,9 miliarde lei

03.12.2018

Deficit bugetar de 20,9 miliarde lei, respectiv 2,2% din PIB, după primele 10 luni ale anului, anunță Ministerul de Finanțe. Astfel, conform datelor operative, execuția bugetului general consolidat arată că veniturile au ajuns la 232,3 miliarde lei, reprezentând 24,5% din PIB. Acestea sunt cu 11,8% mai mari, în termeni nominali, față de aceeași perioadă din 2017.

Deficit bugetar 2018. Contribuțiile pentru asigurări

S-au raportat creșteri în cazul încasărilor din contribuțiile de asigurări (+37,8%) și din veniturile nefiscale (+18,5%).

De asemenea, începând cu luna februarie încasările din contribuțiile sociale au fost influențate pozitiv de noile condiții legislative privind transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului. Acestea sunt reglementate prin OUG nr. 79/2017.

Deficit bugetar 2018. Veniturile din TVA

Începând cu mai 2018, se constată o îmbunătățire a colectării veniturilor din TVA. Acestea au crescut cu 9,0% față de realizările aceleiași perioade din 2017. Așadar, în perioada ianuarie – octombrie 2018, veniturile din TVA au ajuns la o valoare de 47,9 miliarde lei.

Și veniturile din accize au crescut la 23,7 miliarde lei (2,5% din PIB). Încasările sunt cu 7,9% mai mari comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Deficit bugetar 2018. Impozite și taxe

Încasările din impozite și taxe pe proprietate au avansat cu 4,4% față de aceeași perioadă din 2017.

Pe de altă parte, s-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii și venit cu 26,1%. Reducerea a venit pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%.

Se mai înregistrează o diminuare cu 45,5% față de aceeași perioadă a anului precedent la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități ca urmare a aplicării OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând:

  • taxa specială pentru autoturisme și autovehicule
  • taxa pe poluare pentru autovehicule
  • taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
  • timbrul de mediu pentru autovehicule

Totodată, în perioada analizată, sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt de 11,3 miliarde lei.

Deficit bugetar 2018. Cheltuieli

Cheltuielile bugetului de stat au ajuns, în primele 10 luni ale anului, la 253,2 miliarde lei. Acestea sunt cu 18,1% mai mari față de aceeași perioadă din 2017.

Cheltuielile de personal au fost cu 25,4% mai mari. Majorarea a fost determinată de creșterile salariale acordate personalului plătit din fonduri publice.

Și cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 10,1%. Majorări semnificative se înregistrează la:

  • bugetele locale
  • bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
  • bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții bugetare

Deficit bugetar 2018. Subvenții

De asemenea, subvențiile sunt mai mari cu 10,4%, menținându-se la același nivel ca procent din Produsul Intern Brut, respectiv 0,6%.

Dobânzile sunt cu 25,5% mai mari față de aceeași perioadă din 2017. Ele reprezintă 1,2% din PIB, întrucât în octombrie 2018 s-a înregistrat un vârf de plată al dobânzilor.

Deficit bugetar 2018. Asistență socială

Și cheltuielile cu asistența socială au crescut cu 12,1%. Acestea au fost influențate, în principal, de:

  • majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungând la 1000 lei, respectiv cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând la 1100 lei,
  • creșterea nivelului indemnizației sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei,
  • majorarea și modificarea modalității de stabilire a indemnizației lunare pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

Totodată, cheltuielile pentru investiții au fost de 20,6 miliarde lei, cu 40,2% mai mari.

Citește și Industria de software, printre puținele domenii din România care performează la standarde occidentale