Stiri: Companii

Eco-vouchere 2019

Eco-vouchere 2019: S-au publicat listele beneficiarilor!

03.05.2019

Eco-vouchere 2019. Primăria Muncipiului București a publicat lista celor 4.193 de beneficiari de eco-vouchere acceptați în cadrul „Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare, prin acordarea de eco-vouchere”.

Lista se regăsește pe site-ul www.pmb.ro, la secțiunea „Eco-voucher în schimbul unui autovehicul uzat”.

Aceasta cuprinde, pentru fiecare persoană în parte, numărul poziției în lista celor 5.000 de proprietari acceptați în Program, codul primit la înregistrare, inițialele numelui și prenumelui sau denumirea persoanei juridice, precum și data și ora înregistrării, cu mențiunea că aceste informații sunt redactate fără diacritice.

Eco-vouchere 2019. Înscrierea comercianților

Primăria a mai anunțat că în perioada 03.05.2019-16.05.2019, comercianții eligibili, interesați să accepte la plată eco-voucherele emise de Primăria Capitalei, se pot înscrie în acest program.

În același timp cu derularea etapei de selecție a unităților comerciale participante la Program, Primăria Municipiului București va transmite către prestator nota de comandă pentru tipărirea eco-voucherelor și ulterior, distribuirea lor prin curier, la adresa beneficiarilor. Primăria Capitalei derulează selecția unităților comerciale participante la Program, precum și tipărirea eco-voucherelor și distribuirea acestora către beneficiari în baza contractului de prestări servicii încheiat cu UP Romania.

Eco-vouchere 2019. Cum se vor transmite eco-voucherele?

Beneficiarii eco-voucherelor vor intra în posesia acestora începând cu luna iunie 2019.

Eco-voucherele nominale vor fi expediate prin curier la adresele de domiciliu/ sediu social/ corespondență ale beneficiarului eco-voucherului, cu semnătura de primire pe Scrisoarea de transport (AWB-Airway Bill).

În situația în care eco-voucherul nu poate fi înmânat beneficiarului de către curier, acesta va fi returnat Primăriei Municipiului București, urmând a fi înmânat personal beneficiarului, la Centrul de Informare și Documentare pentru Relația cu Cetățenii din Bd-ul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5.

În cazul în care eco-voucherul nu va putea fi ridicat de beneficiar, o altă persoană împuternicită de acesta va putea ridica eco-voucherul pe baza unei împuterniciri în formă autentică și a CI/ BI în original, cu semnătura de primire.

Curierul va contacta telefonic beneficiarul și va încerca livrarea plicului. Acesta conține carnetul eco-voucher (1 carnet eco-voucher compus din 3 file în valoare de 3.000 lei fiecare filă). Contactarea beneficiarului se va face de minimum trei ori în termen de 15 zile lucrătoare.

În cazul deteriorării sau pierderii eco-voucherului de către beneficiar, Primăria Municipiului București este absolvită de orice răspundere.

Eco-vouchere 2019. 4.193 de dosare admise

În urma verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate a celor 6.000 de participanți înscriși, au fost acceptați 5.000 de proprietari.

Grupul de lucru constituit în vederea implementării Programului a verificat dosarele depuse, fiind admise 4.193 de dosare și respinse 49.

Cele 49 de dosare respinse cuprind:

  • proprietari acceptați în Program care și-au casat autovehiculul uzat înainte de data publicării „Listei celor 5.000 de proprietari acceptați în Program”, respectiv data de 23.11.2018
  • proprietari care și-au casat/ radiat autovehiculul sau și-au depus dosarul de acordare eco-voucher după data de 21.02.2019

Toate aceste situații reprezintă condiții obligatorii de eligibilitate prevăzute în Regulamentul Programului, nerespectarea acestora ducând la excluderea din Program.

Citește și 9 mai Ziua Europei. Tema din acest an: configurarea viitorului Europei