Constructii

ELECTROALFA, în avangarda inovației

01.11.2023

Compania deține un portofoliu bine consolidat de produse în domeniul confecțiilor metalice și al soluțiilor energetice. ELECTROALFA,  integrator de soluții în domeniul energetic, s-a focusat recent pe identificarea oportunităților aduse de adaptarea strategiei de business, pentru a-și consolida poziția pe piață și a răspunde nevoilor clienților într-o manieră eficientă. În primul rând, au fost realizate investiții în cercetare și analiză pentru a înțelege în profunzime tendințele din domeniul de activitate în care compania activează. Acest lucru a dus la anticiparea unor schimbări și la adaptarea în mod proactiv a strategiei pentru a răspunde noilor provocări, dar și oportunități.

Abordarea ELECTROALFA privind strategia este una multianuală și derivă din viziunea companiei pe următorii 7 ani, în care sunt incluse o serie de proiecte, obiective strategice și indicatori de performanță. De la definirea strategiei, obiectivele încă nu au fost modificate,  însă lista de proiecte și KPI anuali se evaluează în funcție de context, cu respectarea obiectivelor strategice.

Prin implementarea metodelor și principiilor Kaizen, ELECTROALFA a realizat optimizări importante care au contribuit la îmbunătățirea eficienței, calității și rentabilității în cadrul celor patru fabrici moderne de producție.

ELECTROALFA a realizat optimizări importante care au contribuit la îmbunătățirea eficienței, calității și rentabilității în cadrul celor patru fabrici moderne de producție

„Un instrument vital ce a contribuit la adaptarea noastră la perioadele de fluctuații și provocări din mediul economic este sistemul de management bazat pe filozofia Kaizen, pe care l-am implementat în anul 2016. Acest sistem, axat pe îmbunătățiri continue și optimizare, a jucat un rol esențial în asigurarea că organizația este capabilă să se adapteze la noile provocări și oportunități ce derivă din dinamica complexă a pieței”, ne-a declarat dl. Gheorghe Ciubotaru, Fondatorul grupului de firme ELECTROALFA.weidmueller

Dezvoltarea unei culturi organizaționale inovatoare

Prin încurajarea participării tuturor angajaților și promovarea unui spirit de contribuție la procesul de îmbunătățire, Sistemul Kaizen a contribuit la dezvoltarea unei culturi organizaționale inovatoare și orientate către rezultate în cadrul companiei. Aceasta a stimulat inițiativele pentru dezvoltarea unităților de producție, prin optimizarea procedurilor, minimizarea deșeurilor și eficientizarea utilizării resurselor.

„Ne-am format și consolidat propriul  sistem de management AMIC (Alfa Management Îmbunătățire Continuă), marcând astfel intrarea ELECTROALFA într-o etapă de maturitate managerială. Împreună cu echipa noastră de manageri, am reușit să punem bazele unui concept sustenabil în care obiectivele sunt aliniate până în 2030, unde oamenii își pot găsi locul potrivit pentru că știu ce au de făcut, sunt pregătiți pentru ceea ce au de făcut” și sunt apreciați pentru ceea ce fac”, mai spune dl. Ciubotaru.

În plus, în cadrul ELECTROALFA a fost promovată comunicarea deschisă și colaborarea interdepartamentală pentru a asigura că toate echipele sunt aliniate cu obiectivele strategice și că pot contribui cu idei relevante pentru adaptarea strategiei în funcție de schimbările din mediu. Au fost realizate investiții care au vizat dezvoltarea continuă a competențelor angajaților, astfel încât aceștia să fie pregătiți să facă față noilor cerințe și provocări. S-a pus un accent important pe învățarea continuă și adaptarea la noile tehnologii și metode de lucru.

În cadrul ELECTROALFA a fost promovată comunicarea deschisă și colaborarea interdepartamentală pentru a asigura că toate echipele sunt aliniate cu obiectivele strategice

Sisteme de monitorizare a indicatorilor cheie

Pentru a evalua eficacitatea strategiei și a face ajustări în timp real atunci când este necesar, au fost implementate sisteme de monitorizare a performanțelor și indicatorilor cheie. Astfel, prin adoptarea Sistemului de management Kaizen, ELECTROALFA a obținut un avantaj competitiv semnificativ, reușind să se adapteze într-un mediu economic dinamic și să dezvolte unitățile sale de producție într-un mod coerent și sustenabil. În final, abordarea companiei a constat în a pune accent pe agilitate și deschidere la schimbare, menținând în același timp viziunea și valorile fundamentale ale companiei.

„Această flexibilitate ne-a permis să rămânem relevanți și competitivi într-un mediu dinamic și în continuă evoluție. Am încurajat inovarea în cadrul tuturor departamentelor noastre, promovând gândirea creativă și dezvoltarea de soluții noi și inovatoare. Acest lucru ne-a permis să ne extindem portofoliul de produse și servicii, adaptându-ne la cerințele în continuă schimbare ale clienților noștri. Dezvoltarea continuă a competențelor angajaților este un subiect important pentru noi, drept pentru care, începând de anul trecut, am pus bazele unei școli interne proprii, sub denumirea de Academia Alfa, în cadrul căruia calificăm sau recalificăm – deocamdată cu recunoaștere internă, personal din zona de producție, însă în acest proiect sunt incluse și programe de dezvoltare pentru toate categoriile de angajați. Dorim să fim recunoscuți în timp ca fiind un pol de formare profesională, adaptat la nevoile reale ale pieței și intenționăm să construim și să utilăm un spațiu propriu, inclusiv cu laboratoare în care vom avea utilaje, echipamente, simulatoare virtuale, astfel încât activitatea de învățare practică să se poată derula în mod real, independent, fără a perturba activitatea de producție, afirmă Fondatorul grupului de firme ELECTROALFA.

ELECTROALFA pune accent pe crearea de produse noi și inovatoareChorus

Compania deține un portofoliu bine consolidat de produse în domeniul confecțiilor metalice și al soluțiilor energetice, însă pune accent în mod constant pe crearea de produse noi și inovatoare. Această inițiativă este alimentată de angajamentul de a rămâne în avangarda tehnologică și de a oferi soluții care să depășească așteptările.

În prezent, în cadrul companiei se lucrează la dezvoltarea SKID-ului MT (o unitate modulară care poate fi ușor transportată și instalată în diferite locații), un produs utilizat în parcurile fotovoltaice, ce conține echipamente de distribuție a energiei electrice cum ar fi: celule de medie tensiune, transformator, tablouri de joasă tensiune sau invertoare, toate montate pe o ramă metalică care poate să funcționeze în spații exterioare neprotejate sau în clădiri.

ELECTROALFA pune accent în mod constant pe crearea de produse noi și inovatoare

Avantajele acestui produs sunt reprezentate de faptul că asigură o fiabilitate și siguranță ridicate, remedierea este rapidă în caz de defect, flexibilitate ca soluție – configurabil în funcție de parametrii rețelei MT și are un impact redus asupra mediului.

„Lucrăm în paralel și la alte produse, ca răspuns la cerințele în continuă schimbare ale pieței și la nevoile diverse ale clienților noștri. În final, diversitatea gamei noastre de produse și angajamentul nostru continuu în inovare reflectă dorința constantă de a fi relevanți și competitivi într-un mediu tehnologic dinamic”, precizează dl. Gheorghe Ciubotaru.

ELECTROALFA a dezvoltat, de asemenea, competențe în zona de proiectare pentru stații de transformare 110/20 kV, modernizările sau construcțiile de stații noi fiind un alt produs important pentru perioada următoare, întrucât asigură conectarea de instalații regenerabile la rețea. Mai mult, compania a demarat anul acesta și procedurile pentru construirea unei fabrici de transformatoare de distribuție pe ulei, în Botoșani, în imediata vecinătate a fabricii de medie tensiune, fiind în acest moment în faza de întocmire a Studiului de Oportunitate.

Diviziile ELECTROALFA au evoluat semnificativ

Diviziile din cadrul grupului ELECTROALFA au traversat o serie de evoluții semnificative pe parcursul anilor, reflectând angajamentul continuu al companiei de a rămâne în avangarda inovației și a răspunde cerințelor din ce în ce mai complexe ale pieței.

Divizia de Echipamente Electrice a trecut de la producția de echipamente electrice tradiționale, la dezvoltarea de produse inovatoare, cum ar fi stațiile electrice containerizate și soluții modulare. Adaptarea la noile standarde de siguranță și tehnologii avansate de distribuție electrică au fost puncte cheie în evoluția acestei divizii. Divizia de Confecții Metalice are în implementare un proiect de creștere a capacității de producție în cadrul căruia sunt achiziționate utilaje de ultimă generație în valoare de 2,3 milioane de euro. Proiectul este în desfășurare, toate achizițiile vor fi efectuate și utilajele vor fi funcționale până la finalul anului 2023. Prin aceste investiții se estimează o dublare a capacității de producție disponibilă pentru carcase metalice.

Adaptarea la noile standarde de siguranță și tehnologii avansate de distribuție electrică au fost puncte cheie în evoluția diviziilor din grup

„În contextul schimbărilor din industria energetică, Divizia de Energie Regenerabilă s-a dezvoltat, de asemenea. De la dezvoltarea de produse și servicii pentru parcuri fotovoltaice și eoliene, s-a trecut la integrarea de soluții tehnologice complexe, adaptate pentru a răspunde cerințelor pieței regenerabile”, conform reprezentantului ELECTROALFA.

Divizia de Confecții Metalice are ca obiectiv creșterea cifrei de afaceri, în urma investițiilor noi făcute. Cei mai mulți dintre clienții existenți sunt în UE, motiv pentru care compania se va concentra și în 2024 tot pe această zonă pentru creșterea cifrei de afaceri. Parcul tehnologic recent modernizat, cumulat cu expertiza oamenilor care lucrează în această divizie și sistemul de management al calității vor fi, în continuare, argumente care să convingă clienții că ELECTROALFA CM este opțiunea corectă.

Un potențial ridicat în piață pentru proiecte noiTUB-INTEGRAL

Proiectele derulate de ELECTROALFA sunt specifice fiecărei divizii și vizează apropierea mai mare de client și înțelegerea nevoilor sale, dezvoltarea sau actualizarea unor familii de produse, creșterea productivității și alte aspecte importante.

Pentru domeniul energetic, dinamica anului 2024 va fi, în mare parte, dictată de volumul investițiilor din surse de generare regenerabile. Atât numărul de instalații regenerabile, cât și puterea lor instalată, va avea un rol important pentru industria în care compania activează. Managementul ELECTROALFA este însă optimist, întrucât există un potențial ridicat în piață pentru proiecte noi, compania fiind poziționată să livreze soluții complete pentru piața energiei fotovoltaice.

„Avem în portofoliu produse dedicate (PTC, SKID), avem experiența de EPC (contractor general) pentru construcția de parcuri și avem experiență în proiectarea și racordarea instalațiilor regenerabile la sistemul național, indiferent de complexitatea soluției de racord. În paralel cu acest segment, continuăm să ne adresam clienților tradiționali prin adaptarea produselor la cerințele actuale de preț, calitate, termen de livrare”, detaliază Fondatorul ELECTROALFA.

Activitatea pe plan internațional, o componentă importantă

În ultimul an, vânzările la nivel internațional au crescut mult prin semnarea de contracte cadru multianuale cu clienți importanți din Europa Occidentală și Statele Unite, care activează pe piața regenerabilelor. Astfel, s-au creat premise ca cifra de afaceri pe vânzări internaționale să se dubleze anul acesta. Din punct de vedere strategic, segmentul de piață al energiei regenerabile reprezintă principala direcție către care ELECTROALFA a definit acțiuni de dezvoltare de câțiva ani.

O altă direcție strategică pe plan internațional o reprezintă produsele de tip stații electrice containerizate E-House, care reprezintă integrarea produselor și competențelor tehnice ale tuturor diviziilor ELECTROALFA, pornind de la produse din portofoliul diviziei de echipamente electrice de Medie și Joasă Tensiune, dar și execuția modularizată a șopronelor metalice și integrarea acestora cu specialiști ai diviziei de antrepriză.

O direcție strategică importantă pe plan internațional este reprezentată de produsele de tip stații electrice containerizate E-House

„Cu astfel de produse complexe ne adresăm piețelor de energie, dar și industriei grele, precum Oil & Gas, Metalurgică, Petrochimică, Minieră din Europa, Africa și Asia”, afirmă dl. Gheorghe Ciubotaru.

Strategia ELECTROALFA pe termen scurt

Conform Strategiei ELECTROALFA 2023 – 2027, unul dintre obiective este susținerea dezvoltării durabile și protejarea mediului înconjurător. Acest efort reflectă angajamentul ferm al companiei față de responsabilitatea socială și contribuția sa la crearea unui viitor mai sustenabil. Unul dintre pilonii esențiali ai acestei strategii este angajamentul de a atinge neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2027. ELECTROALFA se angajează să reducă emisiile de gaze cu efect de seră prin implementarea de practici eficiente de energie, utilizarea surselor regenerabile și optimizarea proceselor de producție.

În plus, firma lucrează activ la dezvoltarea unei centrale de cogenerare, care va contribui la producerea simultană de căldură și răcire, asigurând astfel eficiență sporită în utilizarea resurselor energetice și reducând amprenta ecologică.

Unul dintre pilonii esențiali ai strategiei este angajamentul de a atinge neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2027

Într-un efort de a promova mobilitatea sustenabilă, ELECTROALFA își propune să înlocuiască treptat parcul său auto cu vehicule electrice. Această inițiativă are ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și încurajarea adoptării tehnologiilor curate în transportul zilnic.

„De asemenea, compania a implementat cu succes proiecte de energie solară prin amenajarea panourilor fotovoltaice pe toate fabricile sale. Aceasta nu numai că contribuie la generarea de energie curată și durabilă, dar și demonstrează angajamentul ferm al companiei față de tehnologiile regenerabile. Lucrăm, de asemenea, la dezvoltarea unei centrale de cogenerare, care va contribui la producerea simultană de căldură și răcire, asigurând astfel eficiență sporită în utilizarea resurselor energetice și reducând amprenta ecologică”, menționează Fondatorul ELECTROALFA.

ELECTROALFA în cifre

La nivel de grup, ELECTROALFA a realizat o cifră de afaceri în valoare de 78,5 milioane de Euro, în creștere față de anul precedent. În perspectiva următorului an, ELECTROALFA și-a definit un set distinct de priorități și obiective, având în vedere evoluția dinamică a domeniului său de activitate. Acestea reflectă angajamentul continuu al companiei față de inovație, dezvoltare sustenabilă și satisfacția clienților.

La nivel de grup, ELECTROALFA a realizat o cifră de afaceri în valoare de 78,5 milioane de Euro, în creștere față de anul precedent

În ceea ce privește evoluția domeniului de activitate, ELECTROALFA anticipează o creștere continuă a complexității cerințelor pieței, o creștere a accentului pe tehnologiile regenerabile și o necesitate crescută de soluții de automatizare și eficiență energetică.

„Privim cu încredere către viitor, având în vedere setul său de priorități și obiective bine definite. Prin concentrarea pe inovație, sustenabilitate și dezvoltare durabilă, compania se poziționează pentru a continua să ofere soluții de calitate și să răspundă cerințelor complexe ale pieței în evoluție”, a declarat, în încheiere, dl. Gheorghe Ciubotaru, Fondatorul grupului de firme ELECTROALFA.

Citește și https://jurnaluldeafaceri.ro/hamilton-sarbatoreste-10-ani-de-activitate-in-romania/