Stiri: Finante

Rezultate Fondul Proprietatea.

Fondul Suveran de Investiții 2018. Decizia Executivului

16.11.2018

Fondul Suveran de Investiții 2018. Ministerul de Finanțe a anunțat că a creat cadrul legal pentru înființarea de fonduri suverane de dezvoltare și investiții. Astfel, Executivul a aprobat Ordonanța de Urgență inițiată de MFP prin care se creează cadrul legal general pentru înființarea acestora.

Prin înființarea fondurilor se are în vedere crearea unor vehicule de investiții financiare (intermediere financiară) în acțiuni/participații în proiecte/companii profitabile, segment neacoperit în prezent pe piața financiară din țara noastră, care, pe de o parte, să aibă un rol multiplicator în economie pentru o dezvoltare sustenabilă și, pe de altă parte, să catalizeze/mobilizeze resurse financiare disponibile către sectorul real și proiecte profitabile.

Fondul Suveran de Investiții 2018. Proiectul de act normativ reglementează:

 • scopul fondurilor suverane de dezvoltare și investiții – dezvoltarea și finanțarea din fonduri proprii și din fonduri atrase, de proiecte de investiții rentabile și sustenabile
 • forma legală – persoane juridice române ale căror condiții de organizare și funcționare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului și care se înființează și funcționează ca societăți pe acțiuni
 • capitalul social – statul poate aporta bunuri mobile și imobile, inclusiv numerar, la capitalul social al fiecărui Fond. Bunurile mobile și imobile aportate de Statul român la capitalul social inițial trec din domeniul privat al Statului în proprietatea fiecărui Fond la data înmatriculării la registrul comerțului. Încadrarea societăților, ale căror acțiuni urmează să facă parte din capitalul social al fiecărui Fond, în categoria societăților de interes strategic se efectuează prin hotărârea Guvernului, pe baza propunerilor transmise de autoritățile publice tutelare.
 • strategia investițională – strategia fiecărui Fond se elaborează de către Directorat, se avizează de Consiliul de Supraveghere și se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), în baza unor linii directoare aprobate în prealabil prin hotărâre a Guvernului.
 • guvernanța – fondurile sunt administrate în sistem dualist de către un consiliu de supraveghere și un directorat, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt desemnați de A.G.A. pentru o perioadă, cu drept de reînnoire și în conformitate cu criteriile stabilite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare.

Fondul Suveran de Investiții 2018. Prin activitatea Fondului vor fi susținute:

 • finanțări ale întreprinderilor în diverse etape ale dezvoltării
 • finanțări ale companiilor românești de importanță strategică
 • investiții în industrie
 • investiții în proiecte de infrastructură
 • finanțări ale start-up-urilor și ale întreprinderilor într-un stadiu incipient de dezvoltare
 • crearea de locuri de muncă în mod durabil
 • stimulări ale inovației și a noilor tehnologii
 • dezvoltarea capitalului uman și social pe termen lung
 • creșterea competitivității economiei românești
 • urmărirea strategiei energetice
 • piețele de capital.

Citește și Codul aerian al României, aprobat de Guvern