Constructii

Investiții Porțile de Fier I

Hidroconstrucția, expertiză în servicii de infrastructură mare, medie și mică

01.06.2019

În acest moment, compania se concentrează pe un proiect de mare amploare în Iordania, în imediata vecinătate a Mării Moarte. Societatea Comercială HIDROCONSTRUCȚIA S.A își are originea în „Direcția Generală a Hidrocentralei BICAZ”, înființată în anul 1950 ca unic constructor al investiției hidroenergetice de la Bicaz. În anul 1961, Unitatea de construcții a fost mutată cu sediul în București sub numele de „Întreprinderea de Construcții Hidroenergetice” ( I.C.H. ), transformată în timp în „Trustul de Construcții Hidroenergetice București” ( T.C.H. ), apoi „Trustul Antrepriză Generală de Construcții Hidroenergetice București” (T.A.G.C.H.), pentru ca din anul 1990 să devină societate comercială sub numele de HIDROCONSTRUCȚIA S.A.

S.C. HIDROCONSTRUCȚIA S.A. are ca domeniu principal de activitate execuția lucrărilor de construcții hidroenergetice și hidrotehnice la suprafață și în subteran

Din perspectiva istorică a companiei, se remarcă anumite repere fundamentale, și anume înființarea ca „întreprindere de construcții” în anul 1950, urmată de dobândirea ca obiect de activitate, în anul 1961, a realizării celor mai importante lucrări hidroenergetice din țară.

În 1990, odată cu diminuarea drastică a investițiilor în hidroenergie, a devenit necesară reorientarea în piață și modificarea ponderii altor lucrări în portofoliul societății, stimulând contractarea în domenii ce au devenit emergente în noul context – construcția de locuințe, sedii de instituții private și publice, hale industriale, drumuri și poduri, stații de tratare și de epurare a apei, lucrări de alimentare cu apă și canalizare, lucrări destinate managementului deșeurilor și, nu în ultimul rând, lucrări de irigații și apărare împotriva inundațiilor.

Servicii de infrastructură mare, medie și mică

Hidroconstrucția oferă o gamă extrem de diversă de servicii în domeniul construcțiilor de infrastructură mare și medie – baraje, centrale hidroelectrice, lucrări de amenajare a infrastructurii de gospodărire comunală, lucrări de amenajare și reamenajare a perimetrelor de irigații, construcții portuare și de tranzit naval, amenajări de cursuri de apă, drumuri și poduri, precum și de mică infrastructură – locuințe, sedii de birouri, hale cu destinație industrială și cu alte destinații.

Principalele avantaje competitive ale companiei sunt experiența realizării de lucrări într-o plajă foarte largă de domenii, dublată de calitatea personalului tehnic și sprijinită de forța mașinilor și utilajelor

„Societatea noastră a acumulat o vastă expertiză în toate aceste domenii, alături de o dotare capabilă de a se plia pe toate tipurile de lucrări. Paleta largă de lucrări în care suntem angrenați ne permite să executăm orice tip de construcții la parametrii cantitativi și calitativi solicitați de orice beneficiar din țară și străinătate”, ne-a declarat Dl. Ing. Mihăiță Fundeanu, Director General Hidroconstrucția S.A.

Compania este condusă de la sediul central, situat în capitală, și este organizată în teritoriu în 9 sucursale în țară și 4 în străinătate. Fiecare sucursală funcționează autonom și își distribuie proiectele pe unități de management de proiect (UMP). Organizarea UMP-urilor este flexibilă și adaptată specificului proiectului pe care îl realizează.

Hidroconstrucția în cifre

Cele mai relevante cifre din punct de vedere al activității companiei stau mărturie pentru implicarea în proiecte variate, de mare anvergură, atât în țară cât și în străinătate – construcția a 172 de baraje, din care 144 de beton, cu înălțimi de până la 168 m, 182 de hidrocentrale, cu o putere instalată de până la 1.050 MW/centrală, 881,8 km de galerii aducțiune apă, 189 km de canale de deviere și de fugă la hidrocentrale, 42,66 milioane mc de betoane de suprafață și de subteran, 567 km de autostrăzi, drumuri naționale, județene și alte reabilitări rutiere, 126 de poduri, însumând 7.115,8 m lungime, 906 km de conducte pentru alimentări cu apă și canalizare și nu mai puțin de 350.639,5 mp de construcții civile și industriale.

În paralel cu lucrările din țară, societatea a abordat în străinătate lucrări de construcții hidrotehnice, poduri și tunele, lucrări civile și infrastructură în Algeria, Iran, Irak, Belgia, Bulgaria sau Germania

„În acest moment, suntem concentrați cu forțe consistente în străinătate într-un proiect de mare amploare în Iordania, în imediata vecinătate a Mării Moarte”, precizează Directorul General. Proiectul, în valoare de cca 115.000.000 USD, constă în reabilitarea digurilor de incintă a uneia din cele mai mari exploatări de potasiu din lume.

Proiecte de gospodărire comunală

În țara noastră, în județele Vrancea și Galați, compania este implicată în realizarea unui ansamblu de 5 mari proiecte de gospodărire comunală de gestionare a alimentării cu apă potabilă și a dirijării și epurării apelor uzate, cu o valoare agregată totală de aproximativ 200 de milioane de lei.

În plus, compania este implicată în proiecte importante și în alte zone ale țării: sisteme de alimentare cu apă și canalizare a apei menajere în Transilvania, reabilitări și modernizări de drumuri și infrastructură,  regularizări râuri sau reabilitări poduri, precum și proiectele aflate în derulare în Europa, respectiv în Belgia, Germania și Bulgaria.

Cele două direcții principale de dezvoltare tehnologică ale companiei sunt reprezentate de investiții în echipamente și preocuparea continuă pentru mijloacele de execuție ale lucrărilor

Compania are în permanență în vedere două direcții de dezvoltare tehnologică, de egală importanță: investițiile în echipamente hard și soft-uri aferente unui management performant al mecanismelor de decizie și implementarea acestora, alături de preocuparea permanentă dedicată mijloacelor mecanizate de execuție a lucrărilor: utilaje de mică și mare mecanizare dedicate, utilaje de transport prietenoase cu mediul, cu consumuri reduse de combustibili.

Investiții în pregătirea profesională a angajaților

„În ceea ce privește investițiile de viitor, ne-am gândit să punem un accent mai puternic pe pregătirea profesională a angajaților, în contextul crizei de forță de muncă în domeniul construcțiilor”, continuă Dl. Mihăiță Fundeanu.

În acest scop, se are în vedere organizarea unei școli de maiștri care să aibă capacitatea de a conduce lucrările desfășurate de punctele de lucru, precum și calificarea personalului muncitor în meserii ce au devenit deficitare din punctul de vedere al existenței personalului calificat. De asemenea, se vor continua activitățile înregistrate sub titulatura de „instruire permanentă” a personalului de conducere și de decizie din firmă, în mod special a angajaților sediului central.

Compania are în vedere organizarea unei școli de maiștri, dar și continuarea activităților de instruire permanentă a personalului de conducere și de decizie din firmă

La sfârșitul lunii martie 2019, Hidroconstrucția înregistra un număr de 1.972 angajați.

În ceea ce privește parteneriatele din momentul de față, compania desfășoară relații privilegiate cu firme experimentate din țară cum ar fi Elsaco, Probit, Iridex Group Construcții, Hidroedil, Georom International, Eco Aqua Design, Secvision Business Solution s.a.

Protejarea mediului înconjurător

Protejarea mediului înconjurător este un obiectiv important pentru Hidroconstrucția și se realizează prin popularizarea politicii firmei în domeniul protecției mediului, dar și prin creșterea gradului de conștientizare al persoanelor care lucrează pentru și în numele companiei, cu privire la importanța implementării obiectivelor de sustenabilitate și punerea lor în aplicare astfel încât să se poată respecta directivele europene în domeniu.

Pe partea de implicare socială, Hidroconstrucția S.A. este membră fondatoare a Casei Sociale a Constructorilor. Prin intermediul acesteia, salariații societății pot beneficia de protecție socială pe perioada întreruperii activității din cauza timpului nefavorabil, acordată din fonduri proprii constituite la C.S.C. Aceste fonduri se acordă în perioada noiembrie-martie, când nu se poate desfășura activitatea și aceasta se întrerupe temporar.

În plus, Hidroconstrucția s-a  implicat într-o serie de acțiuni de responsabilitate socială precum susținerea financiară a angajaților cu probleme speciale de sănătate, sponsorizarea unor unități medicale, asociații profesionale, asociații sportive, sponsorizarea participării la conferințe și simpozioane internaționale de medicină a specialiștilor români și manifestări internaționale dedicate României.

Contracte cu o valoare de peste 870 milioane de lei

„Pe fondul revigorării și creșterii numărului de aplicații scoase la licitații în sectorul de construcții în semestrul al II-lea, Hidroconstrucția a reușit să adjudece în 2018 în România și în străinătate contracte de execuție de lucrări de construcții montaj cu o valoare totală de peste 870 milioane de lei, valoare din care mai mult de jumătate este programată a fi realizată în anul 2019”, a declarat, în încheiere, Dl. Mihăiță Fundeanu, Director General Hidroconstrucția.