Hidroconstrucția reușește să se adapteze contextului actual

Valoarea contractelor semnate de către companie la nivelul anului 2020 și aflate în lucru se ridică la peste 700 de milioane de lei. Hidroconstrucția oferă o gamă extrem de diversă de servicii în domeniul construcțiilor de infrastructură mare și medie – baraje, centrale hidroelectrice, lucrări de amenajare a infrastructurii edilitare, respectiv de alimentare cu apă și canalizare, lucrări de amenajare și reamenajare a perimetrelor de irigații, construcții portuare și de tranzit naval, amenajări de cursuri de apă, drumuri și poduri, precum și de mică infrastructură – locuințe, sedii de birouri, hale cu destinație industrială sau alte destinații.

Precum marea majoritate a entităților economice din domeniul construcțiilor, Hidroconstrucția s-a confruntat, de asemenea, și se confruntă în continuare în acest an cu două probleme acute: pandemia și criza forței de muncă. Deși, cel puțin în acest moment, nu se poate vorbi despre evoluție în contextul actual, se poate însă afirma că se încearcă să se păstreze cât mai multe dintre avantajele anului 2019.

Hidroconstrucția pune la dispoziție o gamă largă de servicii de proiectare și execuție a lucrărilor de construcții

Dacă în anii 1950-1990, compania s-a ocupat de marile construcții hidroenergetice din România și chiar din străinătate, după anii ‘90 ponderea acestor lucrări a scăzut. La nivelul celei de-a doua decade a secolului 21, cele mai solicitate lucrări în care Hidroconstrucția s-a implicat în mod deosebit au fost lucrările edilitare, reprezentând peste 2/3 din cifra de afaceri. Cealaltă treime este acoperită de lucrări civile din România și străinătate, lucrări de gospodărire a apelor, lucrări de reabilitare a sistemelor de irigații, precum și lucrări de mediu (închideri de depozite deșeuri, construcții de centre de management al deșeurilor etc.), lucrări de îndiguiri, adică lucrări de infrastructură mare.

Proiecte edilitare de alimentare cu apă și canalizare

Dintre cele 5 proiecte desfășurate în județele Vrancea și Galați de către Hidroconstrucția, două sunt aproape de finalizare, respectiv „VN-CL-05 Rețele de apă și canalizare în gruparea Odobești” și „VN-CL-04 Rețele de apă și canalizare în gruparea Adjud”. Eforturile au fost și sunt în continuare mari, societatea fiind nevoită să se concentreze pe asigurarea forței de muncă necesară, deficitară astăzi în România, precum și din cauza restricțiilor și limitărilor impuse de măsurile de siguranță privind pandemia Covid 19. Lucrările se execută în continuare, chiar dacă cu oarecare dificultate.

Mai mult decât atât, Hidroconstrucția a contractat și un al 6-lea proiect în zona Vrancea: „VN-CL-08 Înființarea sistemului de alimentare cu apă și sistem de canalizare în Lepșa Gresu, UAT Tulnici; Stație de epurare Gugești; Înființare sistem de apă Sihlea, UAT Sihlea și completare sursă de apă Soveja”. Acest proiect, cu o valoare de 103 milioane de lei, asigură alimentarea cu apă și epurarea apelor uzate pentru 6.100 de persoane echivalente.

Hidroconstrucția a contractat și un al 6-lea proiect în zona Vrancea, un proiect cu o valoare de 103 milioane lei, care asigură alimentarea cu apă și epurarea apelor uzate pentru 6.100 de persoane echivalente

Investiții recente în utilaje

Cele mai multe din investițiile recente ale companiei s-au concretizat în utilaje necesare lucrărilor din străinătate, în mod special în Iordania, precum și în achiziția de mijloace grele de transport, în special camioane și utlilaje de compactare și terasiere necesare lucrărilor de acolo.

„Trebuie menționat că utilajele achiziționate sunt de ultimă generație, respectând simultan cele mai înalte cerințe de mediu privind normele de poluare. În țară a fost suplimentat parcul propriu cu utilaje de tipul excavatoarelor, buldoexcavatoarelor și compactoarelor necesare lucrărilor edilitare de alimentare cu apă și canalizare”, ne-a declarat Dl. Dorel Peciu Florianu, Director General Hidroconstrucția.

HIDROCONSTRUCȚIA în perioada crizei COVID-19

Societatea și-a continuat activitățile pe proiectele angajate, cu luarea tuturor măsurilor recomandate de autorități. Evident că specificul lucrărilor, desfășurate în general în exterior, dar în echipe, a generat probleme privind aplicarea acestor măsuri care, însă, au fost până acum gestionate corespunzător, fără înregistrarea de focare în punctele de lucru.

Anul acesta, pe perioada stării de urgență și a celei de alertă, preocuparea managementului HIDROCONSTRUCȚIA pentru asigurarea continuității activității în cele peste 30 de proiecte în derulare ce acoperă circa 20 de județe, a fost o reală provocare. Numărul mare de contracte în derulare (inclusiv în străinătate) în contextul pandemic și al evoluției răspândirii virusului la nivel național au impus un efort organizatoric deosebit față de proprii angajați (circa 2.000) și, evident, față de beneficiarii proiectelor.

Pe durata stării de urgență și a celei de alertă, preocuparea managementului HIDROCONSTRUCȚIA pentru asigurarea continuității activității în cele peste 30 de proiecte în derulare ce acoperă circa 20 de județe a fost o reală provocare

Menținerea activității pe șantierele de execuție construcții-montaj s-a făcut având în vedere impunerile stabilite prin ordonanțele de urgență care au dus, inevitabil, la constrângeri și limitări date de situațiile imprevizibile cum ar fi: întârzieri în furnizarea materialelor, restrângerea activității unor prestatori și colaboratori, limitări în deplasările propriilor angajați, constrângeri date de activitatea reprezentanților instituțiilor de stat implicate în derularea proiectelor și altele, ce au impus modificarea graficelor de execuție sau adoptarea unor măsuri organizatorice speciale. Cu toate acestea, se poate afirma faptul că piața de profil se află în așteptare, ca și în majoritatea domeniilor.

„Deși încercăm să acționăm proactiv, condițiile generale induse de prezența virusului nu oferă o perspectivă clară. Peste acest aspect, încercăm să suplinim lipsa forței de muncă în domeniul nostru de activitate recurgând la importul acesteia și dimensionându-ne activitatea după un criteriu nou: calitatea și cantitatea forței de muncă disponibilă. Și acest aspect a devenit o provocare în contextul deja aglomerat al provocărilor. Privim cu optimism, pentru că experiența ne-a demonstrat capacitatea de depășire a dificultăților de-a lungul unei istorii a firmei ce se întinde pe 70 de ani, o vârstă rotundă pe care ne pregătim să o sărbătorim în acest an”, precizează Directorul General.

Măsurile de protecție privind angajații și clienții companiei

Măsurile aplicate de HIDROCONSTRUCȚIA SA s-au înscris cu ușurință în prevederile privind responsabilitatea în raport cu angajații și clienții. Toți angajații sunt informați zilnic cu privire la evoluția pandemică din sucursalele societății, compania investind în măsuri de protecție și prevenire a evoluției. Strategia prezentă este aceea de a acoperi toate posibilele direcții de evoluție pandemică și de a rămâne în alertă pentru orice posibil scenariu nou. În ceea ce privește Casa Constructorilor, colaborarea cu această entitate a fost și rămâne una deosebit de bună.

Contextul actual a obligat HIDROCONSTRUCȚIA să revadă politica de responsabilitate socială și să facă modificări în relația cu beneficiarii

„Pe primul loc în proiectele de responsabilitate socială au trecut angajații noștri, astfel încât efectele noii provocări să fie cât mai ușor depășite. Suntem conștienți că nu numai situația materială a acestora este importantă în aceste împrejurări, ci și oferirea unui mediu de lucru prietenos și sigur, astfel încât să nu adăugăm un stres suplimentar celui existent deja în societatea românească”, a declarat, în încheiere, Dl. Dorel Peciu Florianu, Director General Hidroconstrucția.

În ciuda situației actuale, valoarea contractelor semnate la nivelul anului 2020 și aflate în lucru se ridică la peste 700 de milioane lei. Se fac însă eforturi susținute pentru încadrarea în cifrele estimate la începutul acestui an, evoluția din următoarele două luni, evoluția pandemică și capacitatea de a atrage forța de muncă fiind cruciale în atingerea obiectivelor propuse.

Citește șihttps://jurnaluldeafaceri.ro/hidroconstructia-s-a-aniversare/