Minerit

Riscurile mineritului în cariere deschise

01.04.2020

Mineritul în carieră deschisă. Cea mai mare mină deschisă din lume, aflată în Statele Unite, are o adâncime de 1,2 kilometri. Mineritul sau extragerea minereului se poate realiza prin două tipuri de exploatări. Este vorba de exploatarea subterană, mai exact, prin intermediul minelor, și exploatarea la suprafață, prin așa numitele cariere.

Cum funcționează mineritul în carieră și ce riscuri are acest tip de exploatare?

O carieră este, mai exact, un fel de groapă foarte mare, din care se extrag diverse resurse naturale: nisip, pietriș, marmură, granit, calcar, piatră naturală, aur etc.

După ce o carieră a fost închisă, aceasta este ori umplută cu apă, ori este transformată în groapă de deșeuri.

Mineritul în carieră deschisă. Impactul asupra mediului

Din păcate însă, carierele deschise au un impact negativ major asupra mediului înconjurător. Astfel, pentru a deschide o carieră, substratul vegetal și de rocă este îndepărtat pentru a putea fi extrase resursele naturale.

Efectele negative sunt legate, în principal, de trei aspecte. În primul rând, stratul superior fertil al pământului este îndepărtat, iar posibilitatea refacerii acestuia nu există după închiderea carierei.

De asemenea, în al doilea rând, cariera își lasă o amprentă semnificativă asupra hidrografiei zonei respective, fiind poluate atât apele de suprafață, cât și cele subterane.

O mină deschisă își lasă o amprentă semnificativă asupra hidrografiei

Condițiile hidrogeologice ale terenului respectiv se schimbă semnificativ, chiar și după închiderea carierei, întrucât adâncimea carierei depășește limita pânzei freatice.

În al treilea rând, poluarea la nivelul solului este mare, afectând ecosistemul natural.

Mineritul în carieră deschisă. Dislocarea rocilor

Dislocarea unei cantități mari de pământ și de rocă necesită un consum ridicat de energie. Excavarea lor cauzează scurgeri de ape acide, aceasta fiind, conform Mining Watch, cel mai des întâlnită problemă de mediu determinată de mineritul în carieră deschisă.

În momentul în care rocile sunt extrase, se schimbă complet umiditatea și condițiile aerului, producându-se reacții chimice care generează acizi și scurgeri toxice. Toate acestea ajung în lacuri, râuri și în pânza freatică și reprezintă un risc major pentru ecosistemul natural.

În acest context, comunitățile locale sunt grav afectate, atât din punct de vedere al mediului natural, întrucât suprafețe mari sunt despădurite sau eliminate din circuitul agricol, cât și al sănătății, pe fondul poluării mediului.

Conform datelor Mining Watch, cea mai mare cantitate din aurul produs în prezent provine din cariere deschise.

Cea mai mare cantitate din aurul produs în prezent provine din cariere deschise

Mineritul în carieră deschisă. Folosirea cianurilor

O altă problemă este legată de faptul că în exploatările miniere de mari dimensiuni se folosește cianura în procesul de extracție.

Cianura este extrem de toxică atât pentru mediul înconjurător, cât și pentru oameni. Folosirea cianurii se face pentru a recupera, de exemplu, aurul din deșeurile rezultate în timpul procesării zăcământului.

Cianura are efecte negative puternice care se manifestă la nivel respirator, cardiovascular, neurologic și dermic

Mineritul în carieră deschisă. Care sunt cele mai mari exploatări miniere deschise din lume?

Canionul Bingham

Canionul Bingham din Utah (Statele Unite) poate fi văzut din spațiu. Vorbim așadar de cea mai mare carieră din lume care are o adâncime de 1,2 kilometri, iar lățimea și lungimea de aproximativ 4 kilometri.

Mina a fost deschisă în anul 1906 și este deținută și operată de compania Rio Tinto..