Stiri: Energie

Dosare aprobate Programul Casa Verde.

Programul Casa Verde 2019 începe pe 10 septembrie! Ce finanțări se alocă?

09.09.2019

Programul Casa Verde 2019. Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională va demara pe data de 10 septembrie.

La această dată persoanele fizice se pot adresa instalatorilor în vederea înscrierii în program.

Programul Casa Verde 2019. Finanțarea programului

Valoarea contractului de finanțare este de 536 milioane lei. Această sumă este asigurată din Programul Operațional Regional (POR).

Valoarea totală a finanțării acordate pentru acest program se ridică la aproximativ 656 milioane lei. Astfel, Administrația Fondului pentru Mediu asigură, din Fondul pentru Mediu, sumele necesare pentru regiunea București – Ilfov.

Scopul programului este reprezentat de:

  • creşterea eficienţei energetice
  • îmbunătăţirea calităţii aerului
  • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Acest lucru se poate realiza prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional.

Programul Casa Verde 2019. 90% din cheltuielile totale

Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei.

Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

Programul Casa Verde 2019. Lista instalatorilor validați

Administrația Fondului pentru Mediu a publicat, pe site-ul instituției, lista instalatorilor validați în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională (https://www.afm.ro/sisteme_fotovoltaice_instalatori_cereri_admise.php).

Programul Casa Verde 2019. Cheltuieli eligibile:

a) cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp, având ca principale părţi componente:

  • panouri fotovoltaice
  • invertor/invertoare
  • materiale conexiuni
  • structura de montaj a sistemului
  • modul de comunicaţie
  • contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice şi care permite colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic
  • tablou electric curent continuu/curent alternativ

b) cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice

c) TVA aferentă cheltuielilor eligibile..

.

Programul Casa Verde 2019. Semnarea contractului

Se consideră eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă încheiat între beneficiarul final şi AFM.

Înscrierea solicitantului persoană fizică se va face la unul dintre instalatorii validaţi care au încheiat contract de participare cu AFM, în limita fondurilor alocate regiunii în care se află imobilul pe care se implementează proiectul.

Înscrierea solicitantului la instalatorul validat se face prin prezentarea documentelor solicitate prin Ghidul de finanțare acestuia.

Dacă documentele sunt conforme cu cerințele din ghid, iar solicitantul îndeplinește criteriile, instalatorul rezervă suma solicitată, care se scade din valoarea alocată regiunii geografice din care face parte solicitantul.

Aprobarea finanțării

Administrația Fondului pentru Mediu analizează documentele depuse de persoanele fizice la momentul înscrierii și introduse de instalator în aplicația informatică și publică pe site-ul propriu listele cu persoanele fizice aprobate.

Citește și Aplicația RO-ALERT. Noi obligații pentru companiile de telefonie mobilă