Stiri: Social

Scoala online

Programul wireless în şcoli: Ministerul Educaţiei anunţă o investiţie de 210 milioane lei

28.09.2018

Ministerul Educaţiei anunţă o investiţie de aproape 210 milioane lei pentru programul wireless în şcoli. Guvernul a aprobat joi, Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Platformă naţională integrată – Wireless Campus”.

Valoarea totală a investiţiilor este de 209.921.000 lei. Din această sumă, 85% reprezentă finanțarea europeană nerambursabilă.

Conform sursei citate, obiectivul proiectului wireless în şcoli este reprezentat de crearea unei platforme naţionale integrate de tip campus care să asigure, cu prioritate în școli de nivel gimnazial, serviciul de acces fără fir la rețele de date deschise interconectate, inclusiv la internet.

Programul wireless în şcoli: Fonduri europene

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Proiectul wireless în şcoli se va derula în cadrul POC  2014-2020, Axa Prioritară 2: Tehnologia Informaţiei și Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă – Prioritatea de investiții 2c – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate.

Obiectivele proiectului wireless în şcoli:

– Crearea infrastructurii necesare utilizării resurselor şi serviciilor de tip OER și WEB 2.0 în educație pentru minimum 2.000 de școli

– Dotarea a 4.500 de şcoli gimnaziale cu echipamente wireless

– Creșterea ponderii profesorilor care utilizează internetul prin wireless-campus la 15%,

Proiectul wireless în şcoli este derulat de Agenția de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare.

„Beneficiarul principal al investiției, Agenția de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare, va asigura buna funcționare a echipamentelor achiziționate și a platformei create în cadrul proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite”, a mai anunţat Ministerul Educaţiei.

Citeşte şi Mai multe locuri la Rezidenţiat 2018. Ministerul Sănătăţii suplimentează posturile