Producatori

Ramira – dezvoltare importantă, realizări tehnice și financiare considerabile

01.03.2018

Warning: DOMDocument::loadHTML(): htmlParseEntityRef: expecting ';' in Entity, line: 29 in /home/jurnalul/public_html/www/wp-content/themes/jurnalul/functions.php on line 2878

Compania a înregistrat progrese importante prin intermediul proiectelor de dezvoltare noi și a investițiilor realizate. Cu o experiență de peste 15 ani pe piața auto, compania Ramira a rămas unul dintre cei mai  importanți operatori din România în rândul producătorilor delinii de asamblare automatizată a caroseriilor din industria auto. Fabrica beneficiază de tehnologii moderne în domeniul prelucrărilor metalice, efectuând la un nivel performant operațiuni de prelucrare prin așchiere și producând subansamble metalice pentru liniile de asamblare și sudură din industria de automobile.

„Am înregistrat în ultimii 2 ani o perfecţionare a dispozitivelor produse în firma noastră, sub aspectul realizării instalaţiilor electrice şi pneumatice – o secvenţă de producţie nou implementată în procesele interne. În plus, am dezvoltat un departament  de inginerie, care oferă clienţilor management de proiect până la finalizarea şi punerea în funcţiune a liniilor de montaj auto, prin inginerii noştri specializaţi pe şantierele din Europa” , ne-a declarat Karl-Josef Heinrich, directorul general Ramira.

Încă de acum 3 ani de zile, managementul Ramira și-a planificat creșterea cifrei de afaceri și a capacității de producție, susținute de perfecționarea permanentă a personalului angajat. Obiectivele companiei s-au dovedit a fi corect orientate, iar planificarea pertinentă a proceselor de producție și management și-au adus contribuția semnificativă la creșterea afacerii. Acum, după cei 5 ani de apartenență la grupul ceh Chropynska, Ramira se bucură de progrese importante la nivelul realizărilor tehnice și financiare, primind numeroase aprecieri din partea clienților dar și din partea angajaților.

Soluții și proiecte noi

Departamentul de proiectare nou înființat cuprinde în prezent 35 de tineri ingineri, proiectanți, mecanici și ingineri automatiști, iar planurile de personal ale companiei au în vedere extinderea acestora până la 45 de angajați până la sfârșitul anului 2018. Printre proiectele deja derulate în cadrul acestui departament, se numără realizarea conceptelor 3D ale dispozitivelor conform datelor clientului, realizarea proceselor de simulare a celulelor robotizate de sudură a caroseriilor auto și finalizarea dosarelor tehnice de execuție a dispozitivelor. Principalii clienți care au beneficiat de aceste servicii sunt firme renumite din industria auto precum Skoda, BMW sau Jaguar-Land Rover.

Pe parcursul anului trecut, compania din Baia Mare a derulat proiecte importante și cu AUDI Germania, pentru producția a 75 de dispozitive, și Dacia-Renault, pentru 45 de dispozitive, la nivel de prestație completă, de la proiectare până la punerea în funcțiune a acestora. Pentru anul în curs, compania are planificate câteva proiecte importante cu companii precum Volkswagen, Nissan, AUDI și Thyssenkrup, având susținere importantă din partea firmei Chropynska din Cehia.

Anul 2017 a fost unul dintre cei mai buni și generoși în proiecte noi pentru industria auto, situație care s-a reflectat pozitiv asupra Ramira prin oferte și comenzi importante din partea tuturor clienților vechi ai firmei

Avantaje competitive

Ca urmare a dezvoltării celor două noi departamente – de proiectare și inginerie – dar și a capacității de a oferi servicii complete pe acest domeniu, competitivitatea firmei pe piață a crescut.  Totodată, îmbunătățirea  gradului de satisfacție și de încredere a clienților  a menținut raportul cerere-ofertă la un nivel ridicat, susținut de prețuri competitive, dar și de prestația la cele mai înalte standarde de profesionalism a angajaților firmei.

Acționariatul ceh a încurajat toate aspectele importante de dezvoltare a companiei iar          „evoluția din ultimii ani este dovada clară a acestei afirmații. Viziunea acționariatului ceh este, fără îndoială, de creștere și dezvoltare a companiei pe termen lung, planificată cu rigurozitate”, ne-a declarat domnul Karl-Josef Heinrich, Director General Ramira. Flexibilitatea, adaptarea rapidă la cerințele noi, și o bună comunicare cu angajații firmei sunt de asemenea avantaje competitive și calități care au fost semnalate și apreciate de către clienții și partenerii firmei.

Angajați bine pregătiți și instruiți

Anul trecut, numărul angajaților Ramira a crescut cu 100 de persoane, atingând un total de 440 de angajați la nivelul întregii companii. În urma modificării legislației salarizării, Ramira a făcut transferul de asigurări în mod integral pentru întreg personalul, fără scăderea salariului net inițial, ci dimpotrivă, cu o creștere a acestuia față de anul 2017. De asemenea, pentru a veni în sprijinul angajaților, compania a luat măsuri în sensul asigurării calificării personalului pentru a satisface nevoia de forță de muncă calificată în meseriile de frezor, strungar și operator pe mașini unelte cu comandă numerică.  Pe parcursul anului 2017, Ramira a obținut autorizare ca furnizor de formare profesională în meseria „Operator la mașini unelte cu comandă numerică”, cu lectori calificați din rândul angajaților firmei. Până în prezent, 18 persoane au absolvit deja cursurile de calificare organizate de companie.

Programul de instruire s-a bucurat și de o importantă susținere a firmei din Cehia, Chropynska, care a mijlocit pregătirea inginerilor proiectanți și a managerilor de proiect în cadrul birourilor din Germania și pe site-urile clienților din întreaga Europă. Cursuri intensive de limba germană au fost realizate în acest sens de un număr de aproximativ 50 de angajați, pentru a asigura o bună comunicare cu clienții germani.

În programul de instruire mai sunt prevăzute și alte tipuri de specializări și perfecționări la nivelul cerințelor fiecărui departament în parte.

Pe lângă programele de instruire, Ramira mai organizează anual „Ziua porților deschise”, un eveniment în care toți angajații și familiile lor se reunesc, împreună cu patronatul, pentru a întări spiritul de echipă și familie.

Planuri de investiții pentru viitor

Din anul 1977, de la înființarea sa, și până în anul 2012, când a fost preluată de către grupul ceh Chropynska, nu s-au efectuat niciun fel de investiții în construcții de hale noi și birouri sau pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru angajați. Tocmai de aceea, în ultimii ani, dar și pe viitor, planurile de refacere și modernizare a spațiilor vor continua, proiectul asumat de acționariatul ceh fiind unul de anvergură în condițiile în care vorbim de spații de lucru ce acoperă aproape 2 hectare.

Modernizarea halelor de producţie- ventilaţie, iluminare, încălzire, pardoseli, izolaţii termice, birouri noi, condiţii sanitare moderne – s-a ridicat în ultimii 3 ani la peste 3 milioane de euro

În paralel cu lucrările pentru modernizare, compania dorește să efectueze în continuare investiții în dotarea cu utilaje noi, mașini de frezat, înființarea unor hale noi cu utilaje corespunzătoare sau creșterea parcului auto propriu. Pentru anul 2018, a fost alocată suma de 3 milioane de euro pentru investiții suplimentare în îmbunătățirea condițiilor de muncă, precum și pentru achiziționarea de utilaje noi care să asigure creșterea capacității de producție.

Rezultate financiare și estimări pentru anul 2018

În ultimii cinci ani, trendul cifrei de afaceri a companiei a fost unul ascendent. „2017 a însemnat – ca cifră de afaceri – 14,5 milioane de euro, cu 15% mai mult decât în 2016. Dacă facem o comparaţie cu anul 2012, când cifra de afaceri era de cca 7,4 milioane de euro, observăm că aceasta s-a dublat în decursul a 5 ani, de la preluarea firmei de către grupul ceh Chropynska”, ne-a declarat domnul Karl-Josef Heinrich, Director General Ramira.

Ca și rezultat al investițiilor făcute deja în creșterea capacității de producție, dar și datorită creșterii numărului locurilor de muncă și a gradului de calificare a personalului, reprezentanții companiei estimează realizarea unei cifre de afaceri de 15 milioane de euro pentru anul 2018, aceasta fiind o țintă complet realizabilă în contextul noilor schimbări din cadrul companiei.