Stiri: Economie

Rata de ocupare a populatiei 2018

Rata de ocupare a populaţiei a crescut în 2018

19.04.2019

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 64,8%, anul trecut, în creştere faţă de anul anterior cu 0,9 puncte procentuale. Ca şi în anii anteriori, rata de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (73,2%, faţă de 56,2% la femei), anunță Institutul Național de Statistică – INS. Pe medii de rezidență, rata de ocupare a fost mai mare în mediul urban (65,8%, faţă de 63,5% în mediul rural).

Rata de ocupare a populaţiei 2018. Tineri

Pe de altă parte, rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 24,7%, iar cea a persoanelor vârstnice (55-64 ani) de 46,3%.

Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a raportat în rândul absolvenţilor învăţământului superior (88,4%). Erau ocupate 68,6% dintre persoanele cu nivel mediu de educaţie şi numai 42,6% dintre cele cu nivel scăzut de educaţie.

Salariaţii, în creştere faţă de anul precedent (+107 mii persoane), au deţinut în continuare cea mai mare pondere (74,8%) în totalul populaţiei ocupate.

În anul 2018 lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi reprezentau 24,2% din populaţia ocupată.

Rata de ocupare a populaţiei 2018. Agricultură

Lucrătorii calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit reprezentau 18,2% din totalul populaţiei ocupate. Ponderi însemnate în totalul populaţiei ocupate deţineau şi muncitorii calificaţi (16,7%), specialiştii în diverse domenii de activitate (15,4%) şi lucrătorii în domeniul serviciilor (15,1%).

Din totalul persoanelor ocupate, 22,3% lucrau în sectorul agricol, 30,0% în industrie sau construcţii şi 47,7% în servicii. În activităţile neagricole erau ocupate 6750 mii persoane, ponderi semnificative în rândul acestora fiind deţinute de cele care îşi desfăşurau activitatea în:

  • industria prelucrătoare (24,8%)
  • comerţ (18,4%)
  • construcţii (10,0%)

Rata de ocupare a populaţiei 2018. Domeniile cu mai puțini salariați

Comparativ cu anul 2017, s-a redus numărul persoanelor care îşi desfǎşurau activitatea în:

  • agriculturǎ, silviculturǎ şi pescuit (-36,8 mii persoane)
  • construcții (-18,9 mii persoane)
  • administrație publică și apărare (-16,0 mii persoane)
  • învǎţǎmânt (-4,7 mii persoane)
  • intermedieri financiare şi asigurǎri (-4,3 mii persoane)
  • activitǎţi de spectacole, culturale şi recreative (-1,8 mii persoane).

Cele mai semnificative creşteri faţă de anul precedent s-au înregistrat în comerţ (+35,2 mii persoane), transport şi depozitare (+18,6 mii persoane) şi hoteluri şi restaurante (+17,5 mii persoane).

Rata de ocupare a populaţiei 2018. Program part time

Din totalul persoanelor ocupate în anul 2018, au lucrat cu program parţial 656 mii persoane (7,5%).

Marea majoritate a persoanelor ocupate cu program part-time lucrau în sectorul agricol (85,4%).

În anul 2018, durata medie efectivă a săptămânii de lucru pentru activitatea principală a fost de 38,7 ore pe săptămână. În plus, 131 mii persoane au desfăşurat şi activităţi secundare, lucrând în medie 12,8 ore pe săptămână.

Rata de ocupare a populaţiei 2018. Șomajul

Rata şomajului a fost de 4,2%, în scădere față de anul precedent (4,9% în 2017).

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 1,2 puncte procentuale (4,7% la bărbaţi faţă de 3,5% la femei), iar pe medii de rezidenţă de 0,9 puncte procentuale (4,7% în rural faţă de 3,8% în urban).

Rata şomajului avea nivelul cel mai ridicat (16,2%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

Pentru tineri (15-24 ani), rata şomajului de lungă durată (în şomaj de şase luni şi peste) a fost de 9,3%, iar incidenţa şomajului de lungă durată în rândul tinerilor de 57,2%.

Citește și Stil de viață sănătos. Cele mai dăunătoare alimente pentru sănătate