Stiri: Constructii

Consolidare clădiri cu risc seismic.

Reducerea riscului seismic al clădirilor: Decizia luată de Guvern

05.05.2022

Reducerea riscului seismic al clădirilor. La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul României a aprobat proiectul de lege care propune transformarea programului privind riscul de seism al clădirilor dintr-unul cu caracter anual într-un program cu caracter multianual, precum şi introducerea pentru expertizarea tehnică și a clădirilor cu destinația de spital, policlinică sau dispensar policlinic.

Reducerea riscului seismic al clădirilor. Evaluarea vizuală rapidă

De asemenea, se aprobă şi introducerea evaluării vizuale rapide ca etapă premergătoare realizării expertizei tehnice, de către autoritățile locale, pentru obținerea unei imagini de ansamblu cu privire la vulnerabilitatea seismică a fondului construit.

• introducerea precizării cu privire la interzicerea desfășurării oricăror tipuri de activități (economice, culturale, sportive etc.) care implică aglomerări de persoane în clădirile încadrate în clasa de risc seismic RsI;

Actul normativ prevede:

• transformarea programului dintr-unul cu caracter anual într-un program cu caracter multianual;

• introducerea pentru expertizarea tehnică și a clădirilor cu destinația de spital, policlinică sau dispensar policlinic;

• introducerea evaluării vizuale rapide ca etapă premergătoare realizării expertizei tehnice, de către autoritățile locale, pentru obținerea unei imagini de ansamblu cu privire la vulnerabilitatea seismică a fondului construit;

• introducerea precizării cu privire la interzicerea desfășurării oricăror tipuri de activități (economice, culturale, sportive etc.) care implică aglomerări de persoane în clădirile încadrate în clasa de risc seismic RsI;

• introducerea precizării cu privire la interzicerea închirierii sau cedarea în comodat/folosință a spațiilor cu destinația de locuință din clădirile încadrate în clasa de risc seismic RsI până la recepția la terminarea lucrărilor de intervenție.

Planul Național de Redresare și Reziliență

De asemenea, Planul Național de Redresare și Reziliență, prin Componenta C5 – Valul Renovării, prevede apeluri de proiecte dedicate pentru investiții în intervenții integrate asupra clădirilor rezidențiale și publice.

Citeşte şi Activitatea seismică din România