Reglementari ANCOM 2020

Noi reglementări anunțate de ANCOM pentru 2020

24.12.2019

Reglementări ANCOM 2020. Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a propus actualizarea indicatorilor care trebuie raportați anual de către furnizorii de servicii poştale activi pe piața din România.

”Modificările propuse reflectă evoluțiile pieței şi necesităţile ANCOM, vor duce la optimizarea indicatorilor statistici şi vor crea totodată un cadru de raportare mai ușor de utilizat de către furnizori.” a declarat Eduard Lovin, vicepreședintele ANCOM.

Reglementări ANCOM 2020. Propuneri

Pentru a face mai facile raportările şi a evita posibilele confuzii, ANCOM propune raportarea pe grupe de trimiteri poștale, organizate în funcţie de:

  • calitatea furnizorului (trafic realizat în nume propriu, trafic realizat în calitate de subcontractor, respectiv trafic realizat în calitate de revânzător)
  • destinaţia trimiterii poștale (trafic intern, trafic internațional intrat, respectiv trafic internaţional ieșit).

Pentru traficul efectuat în nume propriu sunt evidenţiate principalele categorii de servicii poştale prestate, precum şi treptele de greutate. În scopul asigurării unei raportări uniforme, această structură a fost aplicată în mod similar pentru principalele categorii de trimiteri poştale.

Totodată, informațiile au fost comasate într-un singur formular de raportare. În plus, trimiterea poștală, indiferent de tipul ei, se va regăsi raportată o singură dată în cadrul unui singur indicator.

Noua reglementare va oferi posilitatea ca ANCOM să urmărească evoluţiile indicatorilor atât pe ansamblul sectorului serviciilor poştale, cât şi separat, pe anumite segmente de piaţă. Este vorba inclusiv de evidențierea distinctă a sferei serviciului universal.

Reglementări ANCOM 2020. Indicatori

Indicatorii raportați de furnizorii de servicii poştale reprezintă informaţii necesare pentru:

  • monitorizarea situației și a dinamicii concurențiale a pieței serviciilor poștale, pentru elaborarea şi actualizarea reglementărilor în domeniu
  • întocmirea rapoartelor statistice și pentru raportarea către diverse organisme europene şi internaţionale din domeniu (ca de exemplu, către Comisia Europeană, Uniunea Poştală Universală, Grupul Reglementatorilor Europeni de Poştă).

Reglementări ANCOM 2020. Termene limită

Furnizorii de servicii poștale vor avea ca termen de raportare data de 28 februarie a fiecărui an pentru activitatea desfășurată în anul anterior. În cazul persoanelor care nu au avut calitatea de furnizor de servicii poștale pe întreaga perioadă de raportare, ei vor raporta indicatorii aferenți pentru perioada în care au avut această calitate.

În cazul în care un furnizor de servicii poștale dorește să renunțe la această calitate, are obligația de a raporta datele statistice în momentul depunerii cererii de renunțare.

Prima raportare a datelor statistice conform noii decizii se va realiza pentru datele aferente anului 2019.

ANCOM mai spune că termenul de raportare este data de 30 aprilie 2020.

Citește și Bosch oferă o soluție de automatizare, care acceptă tehnologia 5G

 

 

 

Citiți și despre:

O părere la “Noi reglementări anunțate de ANCOM pentru 2020

  1. Pingback: Asigurari de calatorie 2020 - Preturi | Jurnalul de Afaceri

Comentariile nu sunt permise.