Stiri: Finante

Titluri de stat TEZAUR iulie 2022

Restructurare financiară 2019. Toată firmele trebuie să afle ce decizie a luat Guvernul!

20.09.2019

Restructurare financiară 2019. Termenul pentru anunțarea intenției de restructurare financiară se extinde până la 31 octombrie 2019, a anunțat Ministerul Finanțelor. Decizia a fost luată de Guvern.
Astfel, Executivul a decis, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, majorarea cu o lună a termenului de depunere a notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare de la 30 septembrie 2019 la 31 octombrie 2019.

Restructurare financiară 2019. Motivarea deciziei

Măsura a fost luată pentru a acorda timpul necesar adoptării acestei decizii de restructurare a datoriilor fiscale.

Luarea unei astfel de decizii presupune și o consultare prealabilă atât cu organele fiscale de administrare ale ANAF, cât și cu un expert independent pentru evaluarea posibilității îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege în cazul fiecăruia.

Restructurare financiară 2019. Executarea silită

O altă facilitate fiscală decisă în ședința de Guvern a fost ca ANAF să suspende executarea silită de la data notificării intenției de restructurare, și nu de la data depunerii solicitării de restructurare, deoarece planul de restructurare cu datoriile incluse în certificatul de atestare fiscală trebuie întocmit imediat după notificare.

Alte modificări pentru OUG 6/2019

Au mai fost decise și alte modificări ale Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.

Astfel, în aplicarea cap. II din O.G. nr.6/2019, vor fi exceptate de la anulare accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale reprezentând ajutor de stat de recuperat sau fonduri ce se cuvin bugetului Uniunii Europene.

Restructurare financiară 2019. Contracte de achiziție publică

S-a mai hotărât ca operatorii economici care au notificat ANAF despre intenția de restructurare a obligațiilor bugetare să fie acceptați în procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică până la data comunicării deciziei de aprobare sau respingere a restructurării obligațiilor bugetare.

Scopul acestei măsuri este de a permite debitorului să poată participa la licitații publice. De asemenea, aceasta trebuie să poată întocmi un plan de restructurare viabil pentru depășirea dificultăților financiare.

Condiții pentru restructurarea financiară

Conform PwC România, OUG 6/2019 face referire la măsurile de restructurare de care pot beneficia debitorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • să fie persoană juridică de drept public sau privat
  • să se afle în dificultate financiară, să nu fi fost dizolvat, să nu se afle în procedura insolvenței dar să existe riscul intrării în insolvență
  • să nu îndeplinească condițiile pentru a beneficia de eșalonarea la plată prevăzută de Codul de procedură fiscală
  • să aibă toate declarațiile fiscale depuse potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii notificării privind intenția de restructurare, sau să le depună într-un termen de maximum 10 zile de la solicitarea organului fiscal.

Citește și Ajutor de minimis pentru crescătorii de oi. Anunțul făcut de Ministerul Agriculturii