Stiri: Finante

Salariu mediu in Romania

Salariu mediu în România: 2.720 de lei, în octombrie 2018

11.12.2018

Salariul mediu brut în România a ajuns, în octombrie, la valoarea de 4.532 de lei, în creştere cu 1,1% faţă de luna anterioară. În același timp, câştigul salarial mediu net s-a majorat cu 1,2% (+32 lei). Acesta a ajuns la 2.720 de lei, conform Institutului Naţional de Statistică (INS).

Salariu mediu în România. Cele mai mari creșteri

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în domeniul tehnologiei informaţiei – inclusiv activităţi de servicii informatice (6.380 lei). De asemenea, cele mai mici venituri au fost în sectorul hoteluri şi restaurante (1.580 lei).

Comparativ cu aceeași lună a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a avansat cu 13,7%.

Salariu mediu în România. Motivele creșterii

În octombrie 2018, câştigul salarial mediu net a fost mai mare în majoritatea activităţilor din sectorul economic, raportat la septembrie 2018. Avansul este datorat de:

 • acordarea de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanţe deosebite),
 • drepturi în natură şi ajutoare băneşti,
 • sume din profitul net
 • alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou).

Creșterea s-a datorat, de asemenea, realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte), cât şi disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mici din unele domenii economice.

Cele mai remarcabile creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 9,2% în depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport
 • cu 9,1% în industria metalurgică;
 • între 3% şi 5,5% în fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea produselor din tutun, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
 • între 2% şi 3% în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, activităţi de poştă şi de curier, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea echipamentelor electrice, telecomunicaţii, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activităţi şi servicii de decontaminare).

Salariu mediu în România. Domeniile cu cele mai importante scăderi

În schimb, cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net au fost consemnate în:

 • extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (-17,2%),
 • fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (-16,2%),
 • alte activităţi extractive, activităţi de editare, activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat – între 1,5% şi 6%.

Salariu mediu în România. Sectorul bugetar

În sectorul bugetar, creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au înregistrat în:

 • învăţământ (+4,2%, ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora pentru cadrele didactice),
 • administraţie publică (+0,4%),
 • sănătate şi asistenţă socială (+0,3%)

Citește și Ce valoare au primele de Crăciun acordate de companii în 2018?