Minerit

Salrom

SALROM, lider regional pe piața din sud-estul Europei

01.09.2023

Prin aplicarea unei politici comerciale coerente, SALROM a reușit să-și mențină prezența pe piețele tradiționale și să-și crească capacitățile de producție și livrare. SALROM a înregistrat recent o serie de realizări semnificative, care au consolidat poziția pe piață și au contribuit la dezvoltarea afacerii într-un mod sustenabil și inovator. Aceste realizări demonstrează în continuare angajamentul constant față de excelență și inovație în toate aspectele activității companiei.

Una dintre marile reușite de anul trecut a constat în achiziționarea și punerea în funcțiune a unei moderne combine miniere pentru Sucursala Salina Praid. Această inițiativă a reprezentat un pas important în direcția eficientizării proceselor de producție, contribuind la creșterea capacității de extragere a sării în mod sustenabil și ecologic. În același timp, SALROM a explorat și oportunitățile noi de pe piața externă.

Una dintre marile reușite ale SALROM a constat în achiziționarea și punerea în funcțiune a unei moderne combine miniere pentru Sucursala Salina Praid

O altă realizare a constat în creșterea semnificativă a veniturilor obținute din vânzarea sortimentelor de sare, comparativ cu anul precedent.

„Acest succes nu doar că reflectă calitatea și valoarea produselor, ci subliniază și eforturile susținute de a răspunde nevoilor și preferințelor clienților într-un mod inovator și captivant. În încercarea noastră continuă de a oferi experiențe memorabile și de a satisface cerințele tot mai exigente ale turiștilor, am ales să investim în modernizarea magazinelor proprii din salinele turistice aflate în administrarea SNS SA”, ne-a declarat dl. Constantin Dan DOBREA, Director General Societatea Națională a Sării SA.

Noutăți privitoare la saline

Strategiile de dezvoltare pe termen mediu ale SALROM conturează o serie de proiecte ambițioase, în care compania își propune să investească pentru a asigura un viitor mai solid și o eficiență sporită. În primul rând, trebuie amintită achiziția recentă a trei combine miniere moderne, o mișcare strategică capabilă să revoluționeze operațiunile din cadrul sucursalelor Salina Slănic, Râmnicu Vâlcea și Salina Ocna Dej. Al doilea proiect semnificativ privește aducerea în cadrul Salinelor Ocna Dej, Slănic și Cacica a unor linii complet automatizate pentru ambalarea produselor.

Pentru SALROM se conturează o serie de proiecte ambițioase, în care își propune să investească pentru a-și asigura un viitor mai solid și o eficiență sporită

În plus, trebuie amintită construirea unei hale moderne de producție, complet echipată, care va găzdui activitățile la Salina Ocna Dej. Această inițiativă reprezintă o investiție în viitor, oferind un spațiu adaptat cerințelor tehnologice actuale și asigurând un mediu optim pentru a atinge potențialul maxim al producției.

Aceste proiecte reflectă angajamentul SNS SA pentru inovare și îmbunătățire continuă.

Cererea de sare în România

Pe piața regională, cererea de sare nu s-a schimbat în mod semnificativ, însă oferta a cunoscut o scădere dramatică ca urmare a stopării livrărilor producătorului ucrainean Artyomsol după declanșarea conflictului din Ucraina în primăvara anului trecut. Ca urmare a acestei situații, clienții producătorului ucrainean și-au reorientat cererile către restul producătorilor regionali, inclusiv către SALROM.

Aceasta a reprezentat o oportunitate pentru SALROM, care a reușit să contracteze și să livreze sare și produse de sare în Ucraina. De asemenea, prin aplicarea unei politici comerciale coerente, compania de sare a reușit să-și mențină prezența pe piețele tradiționale din Ungaria, Slovacia, Republica Moldova, Serbia, Bulgaria, precum și să-și crească capacitățile de producție și livrare, devenind astfel lider regional pe piața din sud-estul Europei.

Prin aplicarea unei politici comerciale coerente, SALROM a reușit să-și mențină prezența pe piețele tradiționale din Ungaria, Slovacia, Republica Moldova, Serbia, Bulgaria

Piețele de desfacere

Principalele piețe pe care se exportă sarea produsă de către Sucursalele Societății Naționale a Sării S.A. sunt reprezentate de Ungaria – în anul 2022 a fost recâștigată piața ungară de sare pentru deszăpezirea drumurilor; în sezonul de iarnă 2022-2023 a fost livrată pe această piață o cantitate de peste 157.000 tone de sare de drumuri, iar până la sfârșitul anului 2023 se estimează că vor mai fi livrate aproximativ 46.000 tone de sare de drumuri – Slovacia, Ucraina și Republica Moldova. În Slovacia livrările din anul 2022 au crescut de 4 ori față de livrările din anul precedent, în special datorită creșterii cantității de sare pentru deszăpezirea drumurilor, în sezonul de iarnă 2022-2023, fiind livrate peste 81.000 tone de sare de drumuri.

„În Ucraina SALROM a livrat în anul 2022 peste 5.500 tone, iar în Republica Moldova cantitățile livrate în 2022 au crescut de 4,3 ori față de 2021, în timp ce în Bulgaria și Serbia cantitățile livrate s-au menținut la nivelul celor din anii precedenți. Livrări sporadice s-au efectuat în ultimul an și în Austria și Bosnia și Herțegovina”, precizează reprezentantul companiei.

Investiții recente ale SALROM

În ultima perioadă s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește obiectivele de investiții. Astfel, prima realizare constă în achiziționarea și implementarea unei serii de utilaje și echipamente de ultimă generație. Printre acestea se numără combine miniere, concasoare și buldoexcavatoare, toate contribuind la modernizarea activităților companiei.

A doua realizare crucială a fost reprezentată de desfășurarea operațiunilor de foraj și punere în funcțiune a două sonde de extracție a sării în soluție, în cadrul Salinei Târgu Ocna. Aceste inițiative au fost esențiale pentru extinderea capacităților de producție, asigurând totodată o perspectivă îmbunătățită în ceea ce privește viitorul activităților industriale. În plus, în anul 2023 Societatea Națională a Sării a demarat un proiect de rebranding.

În anul 2023, Societatea Națională a Sării SA (SNS SA-SALROM) a demarat un proiect de rebranding

Procesul de rebranding

În cadrul acestui proiect de rebranding, a fost prezentat și un studiu care a cuprins identificarea produselor ce necesită rebranding, analiza brandului actual și stabilirea elementelor, conceptelor și informațiilor ce vor fi transpuse în noul brand, crearea poziționării de brand și crearea mesajelor de brand.

De asemenea, Societatea a început un proiect amplu care presupune refacerea tuturor ambalajelor existente, precum și lansarea pe piață de noi sortimente de sare, într-o gamă premium care să atragă noi consumatori către produsele SALROM.

„SNS SA are în vedere îmbunătățirea imaginii produselor companiei, în așa fel încât odată cu diversificarea portofoliului de produse, identitatea de brand a SALROM să devină una modernă, adaptată cerințelor actuale ale pieței, cu accent pe o adresabilitate mai bună pentru grupul țintă”, conform Directorului General.

Provocările legate de protecția mediului

Societatea Națională a Sării S.A acordă permanent o atenție deosebită evaluării aspectelor legate de impactul activităților asupra mediului și a implementat proceduri care sprijină societatea în realizarea politicilor sale în domeniul mediului. Prin intermediul Sistemului de Management de Mediu, implementat și menținut în cadrul societății în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 14001, SNS S.A s-a angajat să exploateze rațional zăcămintele de sare și nemetalifere, astfel încât să fie asigurată condiția de stabilitate a elementelor de rezistență – pilieri, planșee – și implicit a diminuării impactului negativ asupra mediului.

Prin măsurile de prevenire pe care societatea le-a implementat și prin realizarea unor proceduri de lucru particulare, aceasta gestionează în mod responsabil riscul de prăbușire specific activităților de exploatare minieră, cunoscut ca fiind unul dintre principalele riscuri asociate

Societatea Națională a Sării S.A acordă permanent o atenție deosebită evaluării aspectelor legate de impactul activităților asupra mediului și a implementat proceduri care sprijină societatea în realizarea politicilor sale în domeniul mediului

„SNS SA se preocupă în mod continuu de performanța de mediu și de evaluarea impactului pe care activitățile specifice desfășurate le au asupra mediului înconjurător. În acest sens, sunt implementate în permanență o serie de proceduri de îmbunătățire continuă a activității, lucrări specifice de protecție și de refacere a mediului”, menționează domnul DOBREA.

SNS SALROM are în vedere achiziția de autobuze electrice

Atât pentru protecția și confortul vizitatorilor, cât și pentru protecția mediului, SNS SA are în vedere achiziția de microbuze/autobuze electrice la sucursalele societății (în prezent, la Sucursala Praid se află în testare un autobuz electric).

Prin urmare, este evident faptul că protecția mediului se află constant printre prioritățile managementului societății, respectarea legislației europene și naționale, adoptarea și implementarea cu celeritate a tuturor modificărilor apărute în reglementările de mediu reprezentând principalele obiective în domeniu.

În plus, trebuie menționat și faptul că, pentru anul 2023, la nivelul SNS SA, a fost elaborat și aprobat un program de investiții ambițios, în valoare de peste 132 de milioane de lei, în cadrul căruia unul dintre obiectivele de investiții este realizarea unui câmp de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de 2MWp pentru Sucursala Cacica, în vederea folosirii energiei electrice regenerabile în procesul de producție a sării.

Evoluția pieței sării în următorii ani

În anul 2022, datorită contextului politico-economic generat și de războiul din Ucraina, exporturile de sare românească au înregistrat o creștere semnificativă pe piața Europei Centrale și de Est. Acest context a condus la creșterea exporturilor de sare ale SNS SA către Ungaria, Slovacia și Republica Moldova, precum și la creșterea volumelor valorificate pe piața internă.

Având în vedere faptul că SNS SA își desfășoară activitatea într-o piață concurențială, într-un orizont de timp mediu (de 2-3 ani), provocarea SALROM o reprezintă conservarea clienților existenți, fidelizarea acestora, inclusiv câștigarea de noi clienți prin aplicarea unor tehnici de marketing – finalizarea proiectului de rebranding, retehnologizarea procesului de producție care va conduce la aplicarea unor prețuri competitive pe piața de profil.

În anul 2022, datorită contextului politico-economic generat și de războiul din Ucraina, exporturile de sare românească au înregistrat o creștere semnificativă pe piața Europei Centrale și de Est

Legat de evoluția vânzărilor pe principalele categorii de sare produse de SNS SA, industria chimică, care preia sare în soluție, are o evoluție sinusoidală. La momentul actual, este la minimum. În același timp, rețeaua de drumuri crește pe măsura trecerii timpului, dar temperaturile medii anuale în sezonul rece sunt în creștere. Având în vedere cele două tendințe (extinderea rețelei de drumuri și creșterea temperaturii medii), se estimează că pentru sarea de dezăpezire a drumurilor consumul va fi constant.

„Obiectivul SNS SA este de a-și menține cota de piață în România și totodată volumele de sare valorificate la export, bazându-se pe construirea de parteneriate solide cu clienții actuali, capacitățile mari de producție în comparație cu concurența actuală, precum și cu o politică comercială adaptată noului context”, mai spune Directorul General.

Principalele obiective și direcții strategice ale SALROM

În perioada imediat următoare, SNS SA și-a propus modernizarea liniilor de producție, retehnologizarea procesului de extracție prin folosirea combinelor miniere versus tehnologie derocare prin perforare și împușcare, promovarea brandului companiei și finalizarea proiectului de rebranding, care va promova o nouă imagine a produselor marca SALROM.

Tot în anul 2023, SNS SA are în vedere realizarea următoarelor obiective majore de investiții: linii complete automatizate de ambalare și paletizare pentru Sucursalele Salina Ocna Dej, Salina Slanic, Salina Cacica, sistem de panouri fotovoltaice de aproximativ 2MWp pentru Sucursala Salina Cacica.

„În realizarea acestor obiective un rol important revine și echipei SALROM, o echipă puternică, omogenă și care a dovedit că face față cu succes provocărilor. La nivelul societății a fost negociat și încheiat Contractul Colectiv de Muncă în baza căruia salariații societății beneficiază, printre altele, de tichete de masă, vouchere de vacanță și alte beneficii”, detaliază domnul Constantin Dan DOBREA.

Evoluția financiară a SALROM

SNS SA a realizat în 2022 un profit brut în valoare de 144.492.843 lei. Pentru anul în curs, în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SNS SA, a fost previzionat un profit brut în valoare de 152.829.770 lei.

„În concluzie, anul 2022 a fost un an plin de realizări remarcabile pentru companie. SALROM s-a concentrat pe inovare, eficiență și extindere, iar aceste eforturi au dat roade sub forma consolidării poziției noastre pe piață, a creșterii veniturilor și a oferirii unor experiențe superioare atât clienților noștri, cât și turiștilor ce ne trec pragul. Ne angajăm să continuăm pe acest drum al excelenței și să aducem în continuare contribuții semnificative în domeniul nostru de activitate”, a declarat, în încheiere, domnul Constantin Dan DOBREA, Director General Societatea Națională a Sării SA.

Citește și https://jurnaluldeafaceri.ro/mineritul-durabil-o-provocare-cu-multe-implicatii-economice/