Producatori

Sortilemn

SORTILEMN menține trendul ascendent prin producția de scaune și introducerea de noi produse

01.10.2022

Anul acesta, compania a finalizat implementarea proiectului care a vizat creșterea capacității de producție pentru scaunul Tripp Trapp. SORTILEMN, înființată în anul 1961 ca producător de mic mobilier din furnir, este cel mai mare producător și exportator de mobilier din elemente mulate din placaj, combinate cu elemente masive, metal, textil și plastic din România. În prezent, portofoliul de produse finite al SORTILEMN cuprinde gama de produse destinate copiilor, precum și scaune pentru birouri, în special produse din mulate, lemn masiv și în combinație cu metal, plus diverse componente din lemn.

Anul acesta a fost finalizată implementarea proiectului finanțat prin fonduri norvegiene care a vizat creșterea capacității de producție pentru scaunul Tripp Trapp. Au fost realizate investiții în infrastructură și mijloace de producție în valoare de 800.000 de euro în primele 8 luni ale acestui an, urmând încă 400.000 de euro până la finalul anului. În momentul de față, chiar dacă a survenit o scădere a livrărilor către unii clienți sau o ușoară stagnare, trendul ascendent va fi menținut prin lansarea unor noi produse până la final de an”, ne-a declarat Directorul General SORTILEMN, dl. Michael Brandhuber.

În 2022 a fost finalizată implementarea proiectului finanțat prin fonduri norvegiene care a vizat creșterea capacității de producție pentru scaunul Tripp Trapp

Sectorul de producție al SORTILEMN este în prezent împărțit pe fluxuri dedicate pe clienți și pe produse, astfel încât se poate vorbi de fluxuri dedicate fabricării de oglinzi, fabricării picioarelor de masă sau fluxuri dedicate producției scaunelor pentru copii.

Având în vedere aceste aspecte, cei mai importanți clienți sunt Stokke Norvegia, Ikea, precum și alți producători mai mici, dar împreună cu care compania a stabilit parteneriate solide de-a lungul timpului. În plus, în perioada 2021-2022 au fost adăugate în oferta SORTILEMN și alte produse precum scaune și paturi de copii, scaune de dining, oglinzi și accesorii, precum și picioare de masă.

Proiectul de creștere a capacității de producție și modernizarea infrastructurii

Un obiectiv principal pentru SORTILEMN a fost reprezentat de creșterea capacității de producție pentru Scaunul Tripp Trapp, motiv pentru care a fost nevoie de înlocuirea unor echipamente vechi cu altele noi, mai puțin consumatoare de energie electrică. În acest sens s-au achiziționat trei linii automate pentru diverse operațiuni gen găurire, frezare, șlefuire, precum și un carusel special cu patru stații de lucru.Dynea

În plus, pentru a asigura fiabilitatea pe termen lung a proiectului și pentru a evita oprirea producției ca urmare a căderilor bruște de curent datorate instalațiilor electrice învechite, a fost necesară și modernizarea infrastructurii aferente producției scaunului Tripp Trapp. Prin urmare, s-a intervenit pentru a înlocui o stație de transformare veche din 1962, cu o nouă stație de transformare.

Totodată, au fost realizate investiții pentru montarea unui recuperator de căldură la Centrala de Cogenerare, care a permis eficientizarea procesului de uscare a semifabricatelor necesare producției scaunului Tripp Trapp.

SORTILEMN a realizat investiții importante în perioada 2021-2022, achiziționând trei linii automate pentru diverse operațiuni gen găurire, frezare, șlefuire, precum și un Carusel special cu patru stații de lucru

„Proiectul Creșterea capacității de producție la scaunul Tripp Trapp a fost finanțat prin programul SME Growth România, granturi norvegiene. Astfel, prin investițiile făcute în scopul creșterii capacității de producție la scaunul Tripp Trapp, impactul asupra mediului a fost semnificativ, permițând reducerea emisiilor de CO2, reducerea consumului de energie, reducerea riscului de explozie, oferind în același timp condiții mai ușoare de muncă pentru muncitori”, mai spune Directorul General.

Soluțiile de reducere a consumului de energie electrică

În continuare, compania se focusează pe soluții de reducere a consumului de energie electrică și pe modernizarea infrastructurii la nivel de clădiri de producție. Astfel, soluțiile de optimizare energetică au vizat, pe de o parte, eliminarea consumatorilor nedoriți (pompe, rezistențe, sistem iluminat), dar și automatizarea sistemului de iluminat și schimbarea cu LED-uri. Totodată, s-a optat pentru automatizarea stațiilor de praf pentru oprirea automată în pauze și pentru montarea unor invertoare pentru stații de praf.

În plus, SORTILEMN a achiziționat compresoare cu turație variabilă și a automatizat procesul de oprire al compresoarelor, dar a recurs și la reparații capitale la nivelul bazinelor de tratare termică, înlocuirea fluxului scaunului Tripp Trapp pentru eficientizare energetică, precum și la montarea de invertoare pe toți marii consumatori care să permită reducerea consumului.

Protecția mediului înconjurător, o preocupare majoră a companiei

Întrucât protejarea mediului înconjurător reprezintă o preocupare intensă a SORTILEMN, compania implementează o serie de măsuri care să faciliteze obținerea acestui deziderat. Printre cele mai importante măsuri întreprinse de companie, enumerăm:

  • Punerea unui accent mai mare pe prevenirea producerii de deșeuri prin alegerea, încă din faza de proiectare a produsului, a celor mai bune tehnologii;
  • Reducerea consumului de material de finisare prin recuperarea de pe instalație a materialelor de finisare, precum și folosirea eficientă a instalațiilor de pulverizare;
  • Achiziționarea produselor de finisare în recipienți de volum mare pentru evitarea producerii de deșeuri de ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase sau nepericuloase;
  • Curățarea canalelor de apă uzate de pe platformă de cel puțin două ori pe lună sau ori de câte ori este nevoie, cu firmă autorizată;
  • Acțiuni desfășurate la Centrala de cogenerare, în scopul prevenirii evacuării gazelor cu conținut de compuși organici și de cenușă în atmosferă;
  • Instalarea unui recuperator de energie termică;
  • Folosirea unor utilaje performante energetic;
  • Reducerea consumului de utilități (apă, apă industrială și aer comprimat).

Întrucât protejarea mediului înconjurător reprezintă o preocupare intensă a SORTILEMN, compania implementează o serie de măsuri care să faciliteze obținerea acestui deziderat

„SORTILEMN se implică și în comunitatea din care face parte, acordând sub formă de sponsorizare produse din lemn grădinițelor și școlilor din oraș. De asemenea, acordă sponsorizări sub formă monetară diferitelor activități sociale ce se desfășoară la nivel de oraș, cum ar fi participarea la competiții internaționale de robotică a elevilor de liceu, activități culturale cu diferite ocazii, sponsorizări permanente pentru spitalele din oraș privind achiziția de diverse aparaturi medicale sau sponsorizări pentru membrii sindicaliști ai companiei pentru organizarea de concursuri de agrement și recreere, gen fotbal și pescuit”, precizează Dl. Michael Brandhuber, Director General SORTILEMN.

Astfel, SORTILEMN continuă să se implice în viața comunității și să ofere produse de calitate, atât în interiorul, cât și în afara granițelor țării. În perioada ianuarie-august 2022 activitatea de export a companiei a crescut cu aproximativ 16%, produsele ajungând pe piețele de profil din UE, SUA, Canada și Japonia. În aceste condiții, și cifra de afaceri a companiei a evoluat corespunzător, în 2021 atingând valoarea de 37,5 milioane de euro, cifra de afaceri la 6 luni în 2021 fiind de 17.900.000 euro. Pentru anul în curs, se estimează o valoare de 43 de milioane de euro a cifrei de afaceri, în primele 6 luni din 2022 aceasta fiind de 21.328.000 euro.

Citește și: https://jurnaluldeafaceri.ro/sortilemn-investeste-in-marirea-capacitatii-de-productie/