Stiri: Energie

Strategia UE privind energia din surse regenerabile offshore.

Ce strategie are Uniunea Europeană privind energia din surse regenerabile offshore?

23.11.2020

Strategia UE privind energia din surse regenerabile offshore. Pentru a contribui la atingerea, până în anul 2050, a obiectivului neutralității climatice vizat de UE, Comisia Europeană a prezentat Strategia UE privind energia din surse regenerabile offshore.

Strategia UE privind energia din surse regenerabile offshore. Capacităţile eoliene

Strategia propune sporirea capacității eoliene offshore a Europei de la nivelul actual de 12 GW la un nivel de cel puțin 60 GW până în 2030 și de 300 GW până în 2050. CE își propune ca, până în 2050, să completeze această capacitate cu 40 GW provenind din energie oceanică, dar și cu energie produsă utilizând alte tehnologii emergente, de exemplu turbine eoliene și panouri solare flotante.

Această creștere ambițioasă se va baza pe vastul potențial din toate bazinele maritime ale Europei și pe poziția de lider mondial a întreprinderilor din UE în acest sector. Creșterea va avea următoarele beneficii:

  • va crea noi oportunități pentru industrie
  • va genera locuri de muncă verzi pe întregul continent
  • va consolida poziția de lider mondial a UE în domeniul tehnologiilor energetice offshore
  • va asigura protecția mediului, a biodiversității și a pescăriilor din UE.

Strategia UE privind energia din surse regenerabile offshore. Ce spune Frans Timmermans

Vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans, a declarat: „Strategia de astăzi demonstrează urgența și oportunitatea intensificării investițiilor noastre în sursele regenerabile de energie offshore. Datorită vastelor bazine maritime și poziției de lider industrial, Uniunea Europeană dispune de toate atuurile pentru a face față provocării. Exploatarea energiei din surse regenerabile offshore este deja o adevărată poveste europeană de succes. Ne dorim să o transformăm într-o oportunitate și mai mare pentru energie curată, locuri de muncă de înaltă calitate, creștere durabilă și competitivitate la nivel internațional.”

Cooperare transfrontalieră

Pentru a promova extinderea capacității energetice offshore, Comisia Europeană va încuraja cooperarea transfrontalieră între statele membre în ceea ce privește planificarea și implementarea proiectelor pe termen lung. Acest lucru va necesita integrarea obiectivelor în materie de dezvoltare a producției de energie din surse regenerabile offshore în planurile naționale de amenajare a spațiului maritim pe care statele de coastă trebuie să le prezinte Comisiei până în martie 2021. De asemenea, CE va propune un cadru în temeiul Regulamentului TEN-E revizuit pentru planificarea pe termen lung a rețelei offshore, implicând autoritățile de reglementare și statele membre din fiecare bazin maritim.

Strategia UE privind energia din surse regenerabile offshore. Investiţii majore

Pentru atingerea obiectivelor propuse, CE estimează că vor fi necesare investiții de aproape 800 de miliarde de euro de acum până în 2050. Pentru a contribui la generarea și mobilizarea acestor investiții, Comisia Europeană:

  • va asigura claritatea cadrului juridic de sprijin. În acest scop, astăzi Comisia a clarificat, de asemenea, normele pieței energiei electrice într-un document de lucru însoțitor al serviciilor Comisiei și va evalua dacă sunt necesare norme mai specifice, orientate pe domenii. Comisia se va asigura că revizuirile orientărilor privind ajutoarele de stat pentru energie și protecția mediului și ale Directivei privind energia din surse regenerabile vor facilita implementarea eficientă din punctul de vedere al costurilor a tehnologiilor de producție a energiei din surse regenerabile offshore.
  • va contribui la mobilizarea tuturor fondurilor relevante pentru a sprijini dezvoltarea sectorului. Comisia încurajează statele membre să utilizeze Mecanismul de redresare și reziliență și să colaboreze cu Banca Europeană de Investiții și cu alte instituții financiare pentru a sprijini investițiile în energia offshore prin intermediul InvestEU. Fondurile Orizont Europa vor fi mobilizate pentru a sprijini cercetarea și dezvoltarea, în special în cazul tehnologiilor mai puțin mature.
  • va asigura un lanț de aprovizionare consolidat. Strategia subliniază necesitatea de a se îmbunătăți capacitatea de producție și infrastructura portuară și de a se spori disponibilitatea forței de muncă calificate corespunzător pentru a susține rate mai ridicate de instalare. Comisia intenționează să creeze o platformă specifică privind sursele regenerabile de energie offshore în cadrul Forumului industrial pentru energie curată, cu scopul de a reuni toți actorii implicați și de a aborda problematica dezvoltării lanțului de aprovizionare.

Citeşte şi CSR Index 2020 şi-a anunţat câştigătorii